2020 #1 - måndag 3 februari
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
© European Union, 2019
Grön och digital omställning i fokus för den nya kommissionen
 
Den 29 januari presenterade kommissionen sitt arbetsprogram för 2020. Arbetsprogrammet är kommissionens verktyg för att omformulera politik till praktik, och beskriver de åtgärder som avses vidtas under året.

2020 års arbetsprogram har ett tydligt fokus på den gröna och digitala omställningen. Kommissionen avser bland annat föreslå en europeisk klimatlag som ska förankra klimatmålen i lagstiftning, en klimatpakt som ska involvera kommuner och en lång rad andra samhällsaktörer, samt en europeisk datastrategi som ska tillvarata digitaliseringens potential.

Programmet bygger på en sammanvägning av kommissionsordförande Ursula von der Leyens prioriteringar, Europeiska rådets strategiska agenda och inspel från Europaparlamentet.
Kommissionens arbetsprogram 2020
 
SKR stärker sin position på den internationella arenan
 
Carola Gunnarsson, ordförande för kommunfullmäktige i Sala kommun, tillika SKR:s förste vice ordförande, är ny internationell talesperson för Europas kommuner och regioner. Valet, som genomfördes i samband med CEMR:s årsmöte den 23-24 januari, innebär att SKR ytterligare stärker sin position på den internationella arenan.

SKR:s ordförande Anders Knape omvaldes dessutom till exekutiv ordförande. Även Emil Broberg, styrelseledamot i SKR, omvaldes till sin post som talesperson i jämställdhetsfrågor, och därmed som ordförande i utskottet för jämställdhet.
Carola Gunnarsson ny europeisk talesperson
CEMR Presidency 2020-2022
 
Brexit
 
Storbritannien lämnade formellt EU den 1 februari 2020. Landet deltar inte längre i EU:s institutioner, men lyder fortsatt under EU:s regelverk under övergångsperioden fram till årsskiftet. För svenska kommuner och regioner innebär utträdet, i nuläget, inga större förändringar.

Under 2020 ska den framtida relationen mellan EU och Storbritannien mejslas fram. Ett mycket kort förhandlingsfönster med tanke på förhandlingarnas komplexitet och omfattning. Det är således troligt att de eventuella avtal som mynnar ur övergångsperioden, inte är heltäckande. SKR fortsätter att följa brexitprocessen och kommer aktivt delta i beredskapsarbetet, inför alla eventualiteter.
Kommerskollegium: Storbritannien lämnar EU
Regeringen: Storbritanniens utträde ur EU
Storbritanniens regering: Transition period
 
Nytt nummer av På gång inom EU - ute nu!
 
I SKR:s magasin - På gång inom EU - kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner.

I denna utgåva kan du bland annat läsa om den nya mandatperioden i Europeiska Regionkommittén, förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget, en europeisk jämställdhetsstrategi och en lång rad initiativ från den nya kommissionen.
På gång inom EU - Våren 2020
 
Agenda 2030 på menyn under SKR:s internationella dag
 
Den 29 januari anordnade SKR Internationella dagen i Stockholm. Huvudtema var Agenda 2030 och internationellt partnerskap, kryddat med aktuella EU-frågor. Fler än 180 deltagare från kommuner och regioner, myndigheter, universitet och intresseorganisationer samlades för att diskutera hållbarhet, internationellt utvecklingssamarbete och EU-politik.

Bland talarna fanns miljö- och klimatminister Isabella Lövin, som bland annat lyfte kommuner och regioner som företrädare för Sveriges framstående position i det globala hållbarhetsarbetet. ”Arbetet med de globala hållbarhetsmålen sker i hög utsträckning lokalt. Det ni gör utgör goda exempel, som vi kan ta med oss i den internationella debatten”, sade Lövin.
Internationella dagen 2020, presentationer
 
Kommande kurser och konferenser
 
 
CEMR kongress i Insbruck, 6-8 maj 2020
Var fjärde år anordnas Council of European Municipalities and Regions (CEMR) kongress. Denna gång i Insbruck, 6-8 maj 2020, på temat “Local action. Global shift. Living the Sustainable Development Goals.”
Kongressen samlar representanter från städer, kommuner och regioner såväl som experter från hela Europa – ett unikt tillfälle för debatt, kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Mer information och anmälan
 
Redaktör
Niklas Hellblom
niklas.hellblom@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se