Kompetensutveckling med högskolepoäng för hälso- och sjukvården
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Utbildning som gör skillnad i vården av äldre i Stockholm 
 
Just nu deltar tre medarbetare från Stockholms stad i Karolinska Institutets 2-åriga magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter. Utbildningen går på halvfart och ges helt på distans.

Stockholms stad såg att en kompetenshöjning inom demens bland fysio- och arbetsterapeuter skulle höja vårdkvaliteten för de äldre och deras närstående. Lena Alksten, strateg på Äldreförvaltningen i Stockholms stad, berättar mer om bakgrunden till satsningen och vilka effekter hon kan se i verksamheterna här:
 
 
Metod för att nå människor som vill minska sitt drickande
 
De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Denna kurs ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT-behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion.

"Det är en metod som inte har funnits i Sverige tidigare, så detta är en unik möjlighet" . Möt kursledarna för KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus på kontrollerat drickande (5 hp).
Play movie
 
Nu öppnar vi anmälan till Ledarskap- och organisationsutveckling 1
 
Utbildningen riktar sig till nuvarande eller framtida chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.

Närmare 3000 kursdeltagare har redan gått utbildningen med genomgående mycket höga utvärderingar. Du lär dig utöva ledarskap på ett mer professionellt sätt. Du ökar din förmåga att använda dina personliga styrkor i din ledarroll i förhållande till organisationens mål och syfte.
 
 
Stärkt position för KI i nya rankningar
 
Karolinska Institutet stärker sin position i två nyligen publicerade rankningar av universiteten världen över.
 
I Times Higher Education går KI framåt i samtliga ämnesområden med beröring på KI:s verksamhet; life science, psychology samt clinic, pre-clinic & health. Likaså förbättrar KI positionerna i den nyligen offentliggjorda rankningen från US News inom områdena social science/public health och psychology. Sammantaget ligger KI genomgående högst bland de svenska universiteten i de olika mätningarna och bland de främsta i Europa.  Läs mer här. 
 
Andra aktuella kurser
 
Koordinering av rehabprocessen (7,5 hp) - För dig som vill fördjupa dina kunskaper om koordinering och samordning av sjukskrivnings- och rehabprocessen.

Återfallsprevention (3 hp) - En metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring.

Magisterutbildning i demensvård (distans, 60 hp) - Två helt unika utbildningar framtagna i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.Kurser inom patientsäkerhet - Här får du kunskaper om händelseanalys och riskanalys i patientsäkerhetsarbete.

Förbättringsarbete i hälso- och sjukvård (15 hp) - En kurs för dig som vill driva varaktigt förbättringsarbete på din klinik med stöd av kvalitetsregister och samtidigt lära och praktisera coachingmetodik.

Neuropsykofarmakologi för psykologer (7,5 hp)
En kurs som vänder sig till dig som vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi. Kursen fokuserar på läkemedel som används vid behandling av psykiatriska sjukdomar.

Grundläggande fysiologi och sjukdomslära för leg psykologer (7,5 hp)
Kursens syfte är att ge dig grundläggande kunskaper inom fysiologi med fokus på områdena endokrinologi, hjärta-kärl, njure, mage-tarm, nutrition och respiration.