Bidra till programmet till konferensen om hälsa, vård och omsorg.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bidra till konferensens program
 
Det finns fortfarande möjlighet att bidra till programmet. Du kan bidra med förslag till en workshop, en föreläsning eller en poster inom ett eller flera av konferensens nio teman. Skicka in ditt bidrag senast den 28 februari. Du kan skicka in bidrag till en poster fram till den 30 juni.

Konferensen arrangeras den 3-4 november 2020 och är den första gemensamma utvecklingskonferensen för hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens alla verksamheter.
 
Konferensens teman
 
Konferensens teman utgår från de utmaningar hälso- och sjukvården och socialtjänstens olika verksamheter står inför. Det handlar bland annat om att hantera och utveckla kompetensförsörjningen, omställningen till en god och nära vård, utveckling för kunskapsstyrning samt en säker och tillgänglig vård och omsorg.
Konferensens nio teman
 
Bidra till ett fördjupningsprogram under konferensens fördag den 2 november
 
Den 2 november är en fördjupningsdag inom konferensens teman. Du kan bidra genom att anordna hel- eller halvdagsprogram. Du kan även arrangera egna möten under dagen.
Bidra till fördagen
 
Konferens för utveckling
 
SKR arrangerar utvecklingskonferensen för hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter. Målet är att förmedla ny kunskap, ge exempel på framgångsrikt arbete, konkreta metoder och verktyg och att tillsammans diskutera hur vi ska klara den framtida välfärden och skapa en hälsa för alla.

Konferensen blir en viktig mötesplats för förtroendevalda, chefer och medarbetare i regioner och kommuner samt studenter och patienter. Den äger rum den 3-4 november i Göteborg, anmälan öppnar i mars.
 
Kontakt
 
Om konferensens innehåll
Pia Lindberg, projektledare
pia.lindberg@skr.se
Om praktiska frågor
Anna Lundeqvist
anna.lundeqvist@skr.se

Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se