Livslångt lärande på högskolan
 
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, riktar strålkastaren mot högskolornas roll i det livslånga lärandet. Högskolevärlden beskrivs ibland som trögrörlig och gammeldags. För oss som arbetar inom högre utbildning präglas dock vardagen av stora och små förändringar. Inte minst forskningen bjuder löpande på ny kunskap. I det här månadsbrevet presenterar vi några nyheter om forskning och utbildning. Och under 2018 siktar vi på att bli än mer aktiva i vår kunskapsspridning. Har du ett speciellt intresseområde inom livslångt och vuxnas lärande som du vill veta mer om? Hör gärna av dig!

Cecilia Bjursell,
Centrumledare för Encell
 
   
Månadens forskarintervju: Johannes Rytzler
 
– I min avhandling refererar jag till forskning som visar att uppmärksamhet blir ett problem i och med den moderna skolans födelse, det vill säga under 1800-talet när fler och fler studenter ska undervisas samtidigt. Det är i samband med denna utmaning som det vetenskapliga intresset för uppmärksamhet ökar eftersom uppmärksamhet blir ett problem först när bristen på densamma visar sig, säger Johannes Rytzler.

Johannes Rytzler är universitetslektor i didaktik vid Mälardalens högskola. För snart ett år sen disputerade han med avhandlingen “Teaching as Attention Formation. A Relational Approach to Teaching and Attention”.

Läs mer...
 
   
Ny avhandling om kompetensutveckling inom tillverkningsindustrin
 
I projektet ProdEx, Expert i Produktionsteknik, anordnar Högskolan Väst kurser riktade mot personal inom tillverkningsindustrin. Monika Hattinger har studerat det pågående projektet, som syftar till kompetensutveckling inom produktionsteknik för företag bland annat inom bil- och flygindustrin.
– Det är operatörer och ingenjörer med gedigen industrierfarenhet som möter högskolans forskare i kurserna hos oss, säger hon.
 
Läs mer...
 
   
Vi gratulerar Sveriges nyaste universitet och tar en titt på deras forskning om vuxnas och livslångt lärande!
 
Nu har Malmö högskola blivit universitet, med allt vad det innebär. Vi har pratat med tre av deras forskare vid Fakulteten för lärande och samhälle, för att se vad de har på gång. 
Malin Ideland
 
Malin Ideland är professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi vid Malmö universitet.
Tillsammans med fyra kollegor har hon precis startat ett nytt projekt där de ska titta på externa aktörer inom utbildningsvärlden. Det kan vara allt från företag som erbjuder digitala lösningar, till organisationer och andra som på olika sätt vill hjälpa skolan.
– Alltihop är ju inom en berättelse om att skolan är dålig och behöver förnyas och förbättras, säger hon. 

Läs mer...
Martin Stigmar
 
Martin Stigmar är universitetslektor och docent i pedagogik. Han har i flera studier tittat på vad olika intressenter har för motiv och förväntningar på behörighetsgivande utbildningar.
– Tittar man på utfallet så finns det några olika ingångar. Det är lite skillnader mellan studenter universitetsdirektörer och regering, de tre har en ingång, medan universitetslärare avviker litegrann, säger han.

Läs mer...
Lisbeth Amhag
 
– Vi har sett att högskolelärare inte har tillräcklig kompetens att använda olika nätbaserade läraktiviteter. Många lärare behöver utveckla sig i att använda med webinarier online och förinspelade videor, flipped classroom, för att främja det dialogiska utbytet och studenters lärande, säger Lisbeth Amhag, universitetslektor och fil.dr. i pedagogik/nätbaserat lärande. 
Hon har sett i sin forskning att det muntliga tillför oerhört mycket.

Läs mer...
 
   
Det dolda utanförskapet hos högutbildade långtidssjuka
 
 För en högutbildad person som blir kroniskt sjuk kan kampen för att få fortsätta att bidra men sin kunskap och kompentens bli nästan oöverstiglig. Claudia Gillberg har tittat på hur kvinnliga anställda med kroniska sjukdomar kan – och tillåts – arbeta vidare i kunskapsintensiva organisationer. Hon beskriver det i ett kapitel i boken HR – att ta till vara mänskliga resurser. 
– I stort sett så är kroniskt sjuka mycket avhängiga sina arbetsgivares välvilja, tolerans och flexibilitet och naturligtvis spelar det roll hur omtyckt, respekterad, väl ansedd, produktiv med mera en arbetstagare har varit innan insjuknandet, säger hon.

Läs mer...
 
   
Ny kurs ska främja lärande mellan generationer i familjeföretag
 
Jönköping International Business School har fått pengar från KK-stiftelsen för att utveckla en kurs om ägar- och generationsskiften i familjeföretag.
Tanken är att inleda ett samarbete med ett antal företag, som bland annat ska användas som fallstudier.
– Det blir en blandning av teoretisk och praktisk kunskap, säger professor Mattias Nordqvist. 
 
Läs mer...
 
   
Sverige behöver en framtidsorienterad utredning om livslångt lärande!
 
"I tider av omfattande förändringar i samhälle och arbetsliv och en växande kritik mot skolan finns det skäl att ställa frågan om dagens system är tillräckligt förberett för morgondagens krav. Mitt svar är nej. Därför bör vi i likhet med Storbritannien ta initiativ till en utredning och policystudier om Livslångt lärande 2040. I första ledet borde den vara fristående från politikens låsningar och mer oberoende se framåt."

Läs hela reflektionen från Kenneth Abrahamsson, docent i pedagogik, seniorkonsult och adjungerad professor i arbetsvetenskap.
 
   
Kunskapsöverföring i samverkan
 
Samverkan mellan akademin och industrin är en prioriterad fråga i många länder. Det finns en förhoppning att satsningar på samverkan ska bidra till innovation och ökad tillväxt. I Sverige sneglar vi ofta på Storbritannien när det gäller utveckling av högre utbildning. Jag kommer därför att gå igenom slutsatserna från en analys av studier i Storbritannien … 

Läs mer från bloggen Collearn.
 
   
Årets ELOA-konferens den 11-13 oktober i Portugal!
 
"Older adults’ well-being: The contributions of education and learning" är temat för årets konferens med ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA). Årets konferens hålls i Faro, Portugal, och det går att skicka in abstracts fram till 25 maj. 

Läs mer här.
 
   
Fler tips på konferenser
 
Opportunities for lifelong learning in a changing world
On 21-23 March 2018, the Universites Association for Lifelong Learning arranges its annual conference in Cambridge.


Skills for Employability and Careers
On 6-8 June 2018, the 3rd International Congress on Vocational and Professional Education and Training  will be held in Winterthur.

Education 2030 & Adult Learning: Global Perspectives and Local Communities - Bridges or Gaps?
On 7-10 june 2018, the 10th ESREA network on Between Local and Global: Adult Learning and Global Communities conference will be held in Opatija. 

Ytterligare konferenser finns här.