Lära hela livet
 
Precis när jag hade börjat på Encell, 2011, kom Svante Hultman till mig och sa att äldres lärande borde få mer uppmärksamhet. Det bubblade runt frågan från politiskt håll eftersom pensionssystemet sågs hotat. Från pensionärernas håll var intresset också stort eftersom många kände sig stå på toppen av livet. Vi startade nätverket ActivAge där vi under flera år gjorde många olika projekt kopplat till äldres lärande. Jag har fortsatt med detta som forskningsområde och Svante har fortsatt med lärande i praktiken. Vi arbetar alltjämt utifrån devisen ’att lära hela livet är att leva hela livet’.
 
Cecilia Bjursell, Centrumledare för Encell
 
   
På PRO:s folkhögskola är eleverna rika på erfarenheter
 
Ingen som besöker en folkhögskola mitt i terminen kan nog undgå att fascineras och inspireras av allt som händer. Alla människor som möts som inte hade mötts annars och allt lustfyllt lärande. Den mångfald av människor som passerar är i sig skäl nog att fortsätta med verksamheten.
På PRO:s folkhögskola i Gysinge har eleverna mer med sig fler erfarenheter än på de flesta andra skolor.

Läs mer...
 
Lars Broman vid Strömstad akademi vill ändra synen på äldre forskare
 
Fler måste fortsätta att arbeta efter 65 års ålder heter det i debatten. Men det finns de som gärna vill, men inte får. En forskare slutar inte att vara nyfiken bara för att han eller hon passerar pensionsstrecket och en hel del akademiker känner att de har mer kvar att ge – och vill få möjlighet att göra det. Men på många lärosäten är det stopp.
För tio år sedan invigdes Strömstad akademi, som skulle bli en hemvist för forskare som ville fortsätta sitt värv.

Läs mer...
 
 
   
Så kan fler få möjlighet att arbeta längre
 
Om fler äldre skulle vilja, och orka, att arbeta vidare efter pensionsåldern skulle det vara positivt både för individens välmående och för samhället. Professor Anita Björklund Carlstedt försöker med sin forskning hitta vilka faktorer som underlättar ett fortsatt arbetsliv och vilka fördelar det ger att arbeta eller utbilda sig efter 67 års ålder.
– Genom att avtäcka och bearbeta eventuella missuppfattningar om äldre arbetskraft hoppas vi kunna bidra till ett förlängt, möjligt och lustfyllt arbetsliv efter uppnådd pensionsålder, säger hon.

Läs mer...
 
   
Samspel mellan generationerna kan behöva underlättas
 
Ann-Kristin Boström är doktor i internationell pedagogik och affilierad forskare vid Encell. Hennes forskningsområde är internationell och jämförande pedagogik med inriktning på livslångt lärande, generationsöverskridande lärande och socialt kapital. I boken ”HR – att ta tillvara mänskliga resurser” skriver hon om generationsgnissel på arbetsplatsen.

Läs mer...
 
   
Vestlunddagarna: Nu är det skarpt läge. Det är inte för sent, men hög tid att agera.
 
I ett samhälle där klimathot, hot från antidemokratiska krafter och vilseledande desinformation kastar skuggor kan folkbildningen hjälpa till att lysa upp. Under årets Vestlunddagar diskuterades det globala och det lokala och hur folkbildningen kan bidra till en bättre framtid.
Deltagarna fick lyssna på bland andra Emma Frans, Hans Abrahamsson, Sverker Sörlin och Gösta Vestlund. 

Läs mer...
 
   
Fler frågetecken än svar från komvuxutredaren
 
Skala upp. Skola om. Byta spår. Bygga på. Framtidens vuxenutbildning har en vidare roll är gårdagens, men hur når vi dit på ett bra sätt? Under ViS-konferensen presenterade regeringens utredare Roger Mörtvik några idéer och funderingar från sitt arbete med Komvuxutredningen.

Läs mer...
 
   
Kommunikativ kompetens för ökat lärande i organisationer
 
En av vår tids utmaningar handlar om kunskapsintegration och organisationers kollektiva intelligens. Det innebär att organisationers lärande blir en allt viktigare fråga. Enligt mitt sätt att se det sker organisatoriskt lärandet i det mellanmänskliga samspelet varför kommunikativ kompetens är central. Den interna kommunikationens form och innehåll behöver med andra ord få ett allt större fokus. Det här väcker en rad frågor.

Läs mer...
 
   
Tips på konferenser:
 
Skills for Employability and Careers
On 6-8 June 2018, the 3rd International Congress on Vocational and Professional Education and Training  will be held in Winterthur.

Education 2030 & Adult Learning: Global Perspectives and Local Communities - Bridges or Gaps?
On 7-10 june 2018, the 10th ESREA network on Between Local and Global: Adult Learning and Global Communities conference will be held in Opatija. 

The 9th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA)
On 11-13 october 2018, Faro. "Older adults’ well-being: The contributions of education and learning".

Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet
18-19 oktober 2018 arrangerar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö universitet en konferens om hur vi kan hantera ett allt mer komplext arbetsliv.

Vuxenutbildning i fokus - stöd dina elever till en andra chans
23 oktober, Stockholm. Arrangör: Skolporten. 

Matematik inom vuxenutbildningen
24 oktober, Stockholm. Arrangör: Skolporten. 


Ytterligare konferenser finns här.