Demokrati utvecklas genom livslångt lärande
 
Inom fältet livslångt lärande är demokrati ett centralt begrepp. Frågan om demokrati är högst aktuell, inte bara för att det är valår utan också för att en del menar att demokratin är hotad. Det man egentligen menar är kanske inte att styrelseskicket är hotat utan att vi inte lever upp till demokratiska värderingar som bygger på de mänskliga rättigheterna. En sådan är att få sin röst hörd. I detta månadsbrev lyfter vi fram många röster om hur man kan stödja ett livslångt lärande. Det här gör vi för att utbildning och lärande är en förutsättning för att efterleva de demokratiska värderingarna.
 
Cecilia Bjursell, Centrumledare för Encell
 
   
Val 2018: Hur vill partierna främja livslångt lärande?
 
Vi har ställt tre frågor till alla riksdagspartier. Så här tänker de kring det livslånga lärandet. 

Läs mer...
 
Några röster från verksamma
 
Alla partier pratar om vikten av att vi lär oss och utbildar oss hela livet. Arbetsmarknaden i dag kräver att man kan komplettera sin utbildning under resans gång, eller helt byta spår. Men hur ska vi nå dit?

Vi har frågat ett antal personer verksamma inom livslångt lärande, vuxenutbildning och kompetensutveckling. 


Läs mer...
 
   
Val 2018: Länksamling med utbildningspolitik
 
Tycker du att skola, utbildning, kompetensförsörjning, folkbildning och forskning tillhör valets absolut viktigaste frågor? Här hittar du ytterligare sju genomgångar av partiernas politik på området.

Läs mer...
 
   
Henrik Nordvall forskar om partiskolningens didaktik
 
Skolpolitiken är en av valets viktigaste frågor. Men hur utbildas politikerna själva egentligen? Biträdande professor Henrik Nordvall vid Linköpings universitet tittar på just det.

Läs mer...
 
   
Hur ska vi få samma möjligheter till livslångt lärande i hela landet?
 
Under konferensen "Nya vägar till livslångt lärande i hela landet" diskuterades hur det geografiska utbildningsglappet kan motverkas och hur samverkan mellan läriosäten, kommuner och andra aktörer kan se ut. 

Läs mer...
 
   
Missa inte vår uppsatstävling där de två bästa bidragen vinner 10 000 kronor var! Uppsatsen kan behandla vuxnas lärande på många sätt. Till exempel:
Vilka utmaningar finns då det gäller utbildning av vuxna?
Hur arbetar organisationer med kompetensöverföring?
Hur sker lärande mellan generationer?
Hur ser olika individer på lärande?
Hur kan vi förstå äldres lärande?
Vad innebär det att studera som vuxen?

Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2017 eller vårterminen 2018. Skicka in uppsatsen senast den 30 juni!

Läs mer...
 
   
Hon beforskar det viktiga medarbetarskapet
 
I vår serie där vi presenterar kapitel ur boken ”HR – att ta tillvara mänskliga resurser” har turen kommit till Karin Kilhammars text om att utveckla medarbetarskapet i organisationer.
– Är det så att man vill ha medarbetare som tar mer ansvar kan man inte vara en auktoritär chef och kontrollerande ut i fingerspetsarna, säger hon.

Läs mer...
 
   
Blogg: Ledares karaktär
 
En ledares karaktär utgörs av ett antal beteenden som direkt påverkar hur kompetens utvecklas, hur någon agerar i olika situationer samt den möjliga prestationen hos ledaren. Alla dessa dimensioner måste samverka och finnas på plats. En organisation kan inte nöja sig med ledare som endast har några av dem.

Läs mer...
 
   
Tips på konferenser:
 
Education 2030 & Adult Learning: Global Perspectives and Local Communities - Bridges or Gaps?
On 7-10 june 2018, the 10th ESREA network on Between Local and Global: Adult Learning and Global Communities conference will be held in Opatija. 

The 9th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA)
On 11-13 october 2018, Faro. "Older adults’ well-being: The contributions of education and learning".

Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet
18-19 oktober 2018 arrangerar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö universitet en konferens om hur vi kan hantera ett allt mer komplext arbetsliv.

Adult Education and struggles for democracy in precarious times
19-20 october 2018, Linköping. ESREAs nätverk Active Democratic Citizenship and Adult Learning anordnar en internationell konferens på temat "Adult education and struggles for democracy in precarious times".


Ytterligare konferenser finns här.