Att läsa är att lära
 
”Har du en trädgård och ett bibliotek saknar du ingenting”, sa Cicero före vår tideräknings början och jag är böjd att hålla med än idag. Trädgården och biblioteket är filosofiska rum som kan stärka vår utveckling. Trädgården är intuitiv men för att ta till sig innehållet i en bok krävs att du kan läsa. Läskunnighet är ett centralt område inom livslångt lärande, en grundläggande färdighet som vi i Sverige tar för givet men tänk vilka dagliga svårigheter vi skulle stöta på om vi inte kunde läsa. Som tur var finns många som på olika sätt arbetar för att stödja läsande. Det här kan du läsa mer om nedan.
 
Cecilia Bjursell, Centrumledare för Encell
 
   
De ska dissekera bilden av den läsande medborgaren
 
Åse Hedemark vid Uppsala universitet ska, tillsammans med två forskare från Högskolan i Borås, titta på hur politiker har försökt skapa en medborgare som läser, hur synen på god litteratur har vuxit fram och varför diskussionen kring läsning ser ut som den gör.

– Den övergripande frågan är vilka problem som läsningen anses och har ansetts kunna lösa, säger hon.

Läs mer...
Foto: Sara Bref/Foter.com
 
Thomas Andersson driver godisaffär för kunskapssugna
 
Antikvariatet ligger omringat av Uppsala universitets byggnader, med det anrika Carolina Rediviva ett stenkast bort och studentnationerna ytterligare ett kast. Genom fönstret syns domkyrkans södra torn sträcka sig upp mot himlen. När träden fäller sina löv om hösten syns även det norra tornet.
– Det är min drömlokal i hela landet. Det är tämligen professorstätt i kvarteren, säger ägaren Thomas Andersson och tittar ut på gatan utanför.

Läs mer...
 
   
Photo on Foter.com
Nu låser forskarsamhället upp allt mer av sin guldgruva
 
Arbetet med att tillgängliggöra vetenskapliga publiceringar pågår runt om i världen. Målet är att nya forskningsrön inte längre ska vara inlåsta bakom betalväggar utan kunna läsas och användas av såväl forskare som företag och en intresserad allmänhet. På högskolan är biblioteket navet i arbetet med open science.

Läs mer...
 
 
   
Var tredje bok är en digital prenumeration
 
Försäljningen av böcker ökade med några få procent 2017 jämfört med 2016. Men bakom siffrorna finns en omvälvande förändring av hur vi tar till oss en text. En av tre titlar som vi läste eller lyssnade på förra året kom från en digital abonnemangstjänst.

Läs mer...
Foto: Emilia Bergmark-Jiménez
 
   
Skicka in uppsatsen senast den 30 juni!
 
Missa inte vår uppsatstävling där två bidrag vinner 10 000 kronor var. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under läsåret 17/18.

Läs mer...
 
   
Blogg: Studenterna lämnar oss – är arbetslivet redo?
 
Läsåret avslutas nu i juni och det är festligt och firas. Efter flera års studier ska våra studenter vidare i livet – ut i verkligheten som de brukar säga. Det här innebär att utbildningen avslutas men det gör inte deras lärande. Däremot tar det kanske en annan riktning. Examenshögtiden blir på så sätt en brytpunkt för deras lärande, från ett formellt och dokumenterat lärande till ett informellt lärande när deras nyvunna kunskaper ska omsättas i praktiken. Det här är också ett tillfälle för deras framtida arbetsplatser att trigga lärande i sin organisation.

Läs mer...
 
   
Tips på konferenser:
 
Interaktiv Forskning efter 20 år – utveckling och framåtblick
17-18 september, Eskilstuna. SIRA arrangerar en tvärvetenskaplig konferens där forskning i samverkan mellan akademi och samhällsaktörer är i fokus. 

The 9th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA)
On 11-13 october 2018, Faro. "Older adults’ well-being: The contributions of education and learning".

Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet
18-19 oktober 2018 arrangerar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö universitet en konferens om hur vi kan hantera ett allt mer komplext arbetsliv.

Adult Education and struggles for democracy in precarious times
19-20 october 2018, Linköping. ESREAs nätverk Active Democratic Citizenship and Adult Learning anordnar en internationell konferens på temat "Adult education and struggles for democracy in precarious times".


Ytterligare konferenser finns här.