Integration är en lärandeprocess
 
”Integrera så lite som möjligt.” Det här var en slutsats jag drog i min avhandling som baserade sig på en studie av två ledningsgrupper som skulle bli en efter en företagsfusion. Bakom slutsatsen låg insikten att integration ofta skapar konflikter vilket ger minskad effektivitet i företaget. Alltså ska man bara integrera de delar där det verkligen behövs. Inom vuxnas lärande är det tvärtom. Där behövs konflikten som uppstår genom integration för att starta reflektion och rörelse framåt. Och eftersom konflikter uppstår mellan människor, så uppstår också integration mellan människor. Det är en ömsesidig process där vi alla har något att lära.

Cecilia Bjursell, Centrumledare för Encell
 
   
Jubilerande NCs arbete viktigare än någonsin
 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) firar 20 år i år. Deras arbete med att påverka, samverka och erbjuda kompetensutveckling baserad på forskning och beprövad erfarenhet är mer aktuell än någonsin nu när många kommuner brottas med brist på behöriga lärare och långa köer till vuxenutbildningar för personer som vill lära sig svenska.
Läs vår intervju med föreståndare Karin Sandwall. 
– Om man hårdrar det lite så har vi den sfi och den Komvux som vi betalar för i Sverige, säger hon.

Läs mer...
Foto: Eva Dalin/ Stockholms universitet
 
   
Svenskan lyfter när man ser helheten
 
I Hässleholm får undervisningen i svenska för invandrare besök från intresserade myndighetspersoner och lärare, både från Sverige och utomlands. Många är nyfikna på deras koncept, RSFI, och de ska bland annat presentera det på Nationellt centrum för andraspråks symposium i höst. Vi har intervjuat Sofie Grahn Hillve, lärare och specialpedagog, om vad som gör RSFI så intressant.

Läs mer...
 
   
Photo by rawpixel on Unsplash
Rapport: Folkbildningen blir det mänskliga Sverige
 
I rapporten ”Svenska(r) från dag ett” har fyra forskare vid Linköpings universitet undersökt ABFs arbete med asylsökande. Går det att visa hela folkbildningens gärning, människors empati och otroliga engagemang för dem som kommer hit, i tabeller och siffror?

Läs mer...
 
   
Första etappen av integrationsstudien avklarad
 
Ellen Adolfsson och Beatrice Ruderfors har intervjuat representanter för de organisationer inom civilsamhället som arbetar med olika typer av intergrationsaktiviteter. 
– Det har varit så intressant att höra hur de jobbar med det rent praktiskt, säger Beatrice Ruderfors.

Läs mer...
 
   
Turkiska akademiker under hot
 
En ny studie av kränkningarna av den akademiska friheten i Turkiet har utförts av forskare vid Jönköping University, bland annat Encells Vezir Aktas. Studien – den första i sitt slag – ger viktiga insikter om förhållandena för såväl de akademiker som avskedats från turkiska universitet som för de som lever i fruktan att avskedas.

Läs mer...
 
   
Är den lärande organisationen död?
 
Under 1990-talet var lärande organisation ett populärt begrepp men intresset har svalnat och det finns de som ställer sig frågan om begreppet är helt dött. Mike Pedler och John Burgoyne (2017) har fördjupat sig i hur ledare ser på begreppet lärande organisation. Medan en del menar att begreppet är dött, ser andra det som ett självklart antagande för verksamheten. En slutsats är att för de som inte har arbetat med begreppet kan det vara användbart medan andra kan behöva nya tankemodeller för att fortsätta utvecklas.

Läs mer...
 
   
Tips på konferenser:
 
Interaktiv Forskning efter 20 år – utveckling och framåtblick
17-18 september, Eskilstuna. SIRA arrangerar en tvärvetenskaplig konferens där forskning i samverkan mellan akademi och samhällsaktörer är i fokus. 

The 9th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA)
On 11-13 october 2018, Faro. "Older adults’ well-being: The contributions of education and learning".

Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet
18-19 oktober 2018 arrangerar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö universitet en konferens om hur vi kan hantera ett allt mer komplext arbetsliv.

Adult Education and struggles for democracy in precarious times
19-20 october 2018, Linköping. ESREAs nätverk Active Democratic Citizenship and Adult Learning anordnar en internationell konferens på temat "Adult education and struggles for democracy in precarious times".


Ytterligare konferenser finns här.