SKR:s nyhetsbrev om regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ny rapport om regionerna och regionalt utvecklingsarbete
 
2019 bildade de sista landstingen region, vilket gör att Sverige nu har en enhetlig regional nivå. Trots enhetlighet varierar förutsättningarna beroende på storlek, geografiska förutsättningar och näringslivsstruktur. Skillnaderna gör också att regionerna förhåller sig till det regionala utvecklingsuppdraget på olika sätt.  Rapporten regionerna 2019 och utvecklingsarbetet utforskar olikheter och likheter och ger en översikt över hur regionerna valt att ta sig an uppdraget.

Den 20/2 mellan kl.09:00-10:15 anordnar SKR ett webbinarium om rapporten. Medverkar gör SKR:s vd Staffan Isling samt Anna Lindberg och Andreas Capilla, regionutvecklingsdirektörer i Region Norrbotten respektive Region Östergötland.

Vill du veta mer om rapporten eller hur den kan användas, kontakta Helena Gidlöf på helena.gidlof@skr.se.

Här kan du ladda ned rapporten Regionerna 2019 och utvecklingsarbetet

Här kan du anmäla dig till webbinariet den 20/2

 
 
PTS föreslår en ny modell för bredbandsutnyggnad i Sverige
 
Post-och Telestyrelsen (PTS) har överlämnat ett förslag på modell till regeringen gällande hur framtida stödinsatser på bredbandsområdet kan utformas på ett effektivt sätt. Modellen innebär att kommunala bolag som bygger och förvaltar bredbansnät kan söka medel på samma villkor som privata aktörer. Modellen innebär även att regionerna får i updrag att peka ut vilka områden som ska ha särskilt prioritet i länet.

SKR välkomnar modellen, men menar samtidigt att det krävs ett ökat statligt ansvarstagande för bredbandsutbyggnaden, då utbyggnaden i framförallt landbsygdsområden stannat av. PTS bedömer att det krävs 22 miljarder  kronor i offentligt stöd för att nå målen i bredbandsstrategin. Regeringen har hittills avsatt 650 miljoner kronor för åren 2020-2023. 

På ett sammanträde den 30/1 beslutade regeringen om två ändringar i Post-och Telestyrelsens regleringsbrev, som en följd av förslaget.  

Länk till Post-och Telestyrelsens förslag till modell 


SKR:s kommentar till Post-och Telestyrelsens förslag

Regeringens ändringar i Post-och Telestyrelsens regleringsbrev

 
 
Utlysning- Testbäddar för samhällets utmaningar
 
Nu finns det möjlighet att söka pengar i Vinnovas testbäddsutlysning. Utlysningen riktar sig till offentliga aktörer som vill skapa miljöer eller öppna upp sin verksamhet för utveckling och test av nya lösningar.
Utlysningarna öppnade i december och stänger den 19 februari.

SKR samarbetar med Vinnova för att stärka innovationsförmågan i offentligt finansierad verksamhet. Utlysningen är ett led i denna ambition.
 
 
Korta notiser
 
 
Inbjudan till konferensen regional utveckling 2020 
SKR arrangerar tillsammans med Tillväxtverket och SCB en årlig konferens om regional utveckling den 13 maj. Årets tema är näringsliv och hållbarhet. Konferensen äger rum i Stockholm på Bonnier Conference Center.  
Mer information och anmälan finner du här
 
Planerings och dimensioneringsutredningen har förlängts  
Utredningen planering och dimensionering av gymnasial utbildning, under ledning av Lars Stjernqvist, har pågått sedan 2018 och skulle lämnat in sitt slutbetänkande i dagarna. Utredningen har nu förlängts fram till 1 juni.
Här kan du läsa mer om utredningen
 
Ny utredning ska se över statlig service lokalt
Landshövding Sven-Erik Österberg har fått i uppdrag att analysera och föreslå hur en ökad tillgänglighet med nya servicekontor på fler platser kan genomföras, samt analyser möjligheterna att tillhandahålla ett utökad serviceutbud från fler myndigheter än de som finns idag. Vidare ska utredningen även se över möjligheterna för mer samverkan mellan stat och kommun lokalt.
Utredningen ska lämna in sitt slutbetänkande den 16 november.
Här kan du läsa mer om utredningen
 
Valideringsdelegationen har lämnat in sitt slutbetänkande till regeringen
 
 
Valideringsdelegationen (2015-2019) har haft i updrag av regeringen att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. Man har nu överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen, med titeln Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Bland annat föreslås att regionerna får en stärkt roll inom kompetensförsörningsarbetet.
Ta del av slutbetänkandet här
 
Redaktör
Gustaf Rehnström
gustaf.rehnstrom@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se