AI har potential att lösa välfärdens utmaningar
 
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) konstaterar i en rapport till regeringen att potentialen i ett fullständigt införande av AI – med nuvarande AI teknik – i svensk offentlig förvaltning är betydande. 

Det ekonomiska värdet av ett fullständigt införande av AI uppgå till cirka 140 miljarder kronor årligen, motsvarande cirka 6 procent av dagens totala offentliga utgifter.

- Vi behöver balansera innovation och effektivitet för att möta välfärdens utmaningar, säger Jenny Birkestad chef för avdelningen för digitalisering på SKR.
Några av de samhållsutmaningar som AI kan bidra till att lösa
 
Ny vägledning för införandet av utländska e-legitimationer
 
SKR har tagit fram en ny vägledning för att hjälpa kommuner och regioner att införa utländska e-legitimationer i sina e-tjänster.
 
Debatt
 
 
Vi utvecklar en färdplan för vårdens digitalisering
SKR utvecklar en färdplan för vårdens digitalisering, med bland annat en genomlysning av vilka ersättnings- och affärsmodeller som behöver förändras för stöd till den digitala omställningen, skriver Marie Morell (m), ordförande SKR:s sjukvårdsdelegation, med flera i en debattartikel i Dagens Medicin.
"Vi behöver ändra invanda strukturer inom hälso- och sjukvården"
 
Replik: Välkommet att Göteborgs molntjänster granskas
Göteborgs stad har JO-anmälts för hur de använder molntjänster. SKR välkomnar en granskning och efterfrågar praxis i en fråga som länge saknat rättslig vägledning, skriver Lotta Nordström, sektionschef på SKR.
"Digital samverkan, både inom och mellan offentliga aktörer, hämmas av det osäkra rättsläget"
 
Krönika
 
 
Gemensam riktning för utveckling i en digital tid
 
Den 29 januari debatterade Riksdagen it- och postfrågor. Stort fokus låg på bredband och 5G, men inom området Samhällets digitalisering hade Trafikutskottet behandlat sex motioner med inte mindre än 79 konkreta förslag som tangerar många viktiga aspekter av samhällets digitalisering.

Utskottet konstaterar i sitt betänkande att en rad initiativ har tagits för att ta till vara de möjligheter digitaliseringen erbjuder.
 
Aktuellt
 
 
Digitala nationella prov kräver ökat stöd från staten
Skolverket meddelar att tidsplanen för digitala nationella prov flyttas fram. SKR vill medverka till en framgångsrik satsning men huvudmännen behöver kompenseras för stora investeringar.
Att genomföra nationella prov digitalt innebär stora investeringar
 
Poddavsnitt om digitaliseringens möjligheter i kompetensförsörjning
Första avsnittet av podcasten Sveriges Viktigaste Jobb handlar om digitaliseringens möjligheter i välfärdens kompetensförsörjning. Podden undersöker vad som krävs för att behålla, utveckla och attrahera medarbetare till välfärdens yrken. 
Avsnitt 1: Ungdomsmottagning online når ut till fler
 
Inera utreder en utökad användning av identifieringstjänsten i kommunerna
Ineras identifieringstjänst SITHS används redan i alla kommuner i Sverige, i första hand för åtkomst till tjänsterna Pascal och NPÖ. Nu vill Inera undersöka om identifieringstjänsten kan användas för inloggning till ytterligare verksamhetssystem. Inera har inlett en förstudie som utgår från existerande tjänster och den referensarkitektur för identitet och åtkomst som gäller i dag.
Det krävs ett strategiskt arbete kring kataloger, kodverk och behörighetsmodeller
 
Kalender
 
 
Molntjänster i kommuner och regioner 17 februari och 27 mars
Vi går igenom olika typer av molntjänster och påverkan på beslut om användning, aktuella rättsliga frågor om globala molntjänsteleverantörer och hantering av känslig information.

Under våren kommer vi att anordna ytterligare ett antal seminarietillfällen, varav några kommer att hållas på orter runt om i landet. Mer information om detta kommer inom kort.
Kurs: Molntjänster i kommuner och region, 17 februari, Stockholm
Kurs: Molntjänster i kommuner och regioner, 27 mars, Stockholm
 
Fokus - Skolan i en digital tid
Alla skolor ska ha likvärdig tillgång och användning av digitalisering i skolan senast 2022. Med anledning av det arrangerar SKL Kommentus en heldag med seminarier för dig som är beslutsfattare på en utbildningsförvaltning, eller i annan del av skolan. 
Fokus - Skolan i en digital tid, 10 mars, Stockholm
 
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se