Effektiva kurser för programmerare
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
24 januari 2020
Start  |  Schema  |  Priser  |  Kontakt  |  Tipsa en vän
Välkommen till den gröna vintern 2020
 
Angular är min favorit, när det kommer till att bygga webb­­app­­likationer. Ju mer omfatt­ande och komplex app, desto mer upp­skattar man alla möjlig­heter till separering av ange­lägen­­heter (eng. sepa­ration of concern).
 
Vår grund­kurs i Angular är koloss­alt populär och vi ger den både som klass­rumskurs i våra lokaler centralt i Stock­­holm, eller ute hos kund som s.k. företags­intern kurs.
 
Den helt över­vägande grup­pen av våra del­tagare på Angular kursen har en bak­grund i server-side; pro­gram­­merande i Java eller C#.
Karakteristiskt för detta är att kunskap­erna i CSS/HTML är tämligen grunda, efter­som det är något man inte behövt reflek­tera över varken för Java eller C#.
 
Det här är något som drastiskt förändras vid övergången till Angular, och för den delen vilket SPA (Single Page Application) ramverk som helst. Eftersom huvud­delen av affärs­logiken flyttas från servern till klienten (dvs webbläsaren).
 
I sina minsta bestånds­delar så utgörs en Angular app av en stor mängd kompo­nenter. En komponent kan repres­entera en hel page, en widget eller en pane
 
Gemensamt för alla former av en komponenter är att de består av tre delar: 
  • TypeScript (modell)
  • HTML (struktur)
  • CSS (utseende)

För att implementera en komponent i Angular, räcker det således inte att bara fokusera på TypeScript, som för övrigt är en språklig påbyggnad av JavaScript. Utan det krävs omfattande kunskaper i både HTML och CSS också.
En vanlig uppfattning om HTML/CSS är inställningen "Hur svårt kan det vara? Det är ju bara att googla på, t.ex. background color!"

Så här långt håller jag helt med. Här är ett exempel på sökning:
https://www.google.com/search?q=css+background+color.

Emellertid, kommer saken i ett helt annat läge om den där komponenten ska representera något mer komplext och dynamiskt, såsom:
 
  • En Toast Widget, där text som ska visas skickas via en RxJS kedja och en ruta med texten dyker upp i ena hörnet och efter några sekunder gradvis tonar bort.
  • En popup modal dialog, där sidan under dialogen färgas med halvgenomskinligt grått.
  • En panel med godtyckligt innehåll, som går att både fälla in och fälla ut, med en glidande rörelse (eng. sliding).

För att adressera just denna kunskapslucka hos just den nämnda målgruppen, har vi tagit fram kursen "CSS för Programmerare".

Så, nu har du möjligheten att snabbt fylla igen en besvärlig kunskapslucka gällande CSS och HTML.

Du kan läsa mer om kursen här nedan och hitta länken till kursens webbsida, där du kan läsa om hella kursinnehållet och anmäla dig till ett kursdatum i Stockholm.
 
Till sist, bilden du ser ovan är från en företags-intern kurs i höstas, där vi körde en kombination av kurserna "CSS för Program-merare" och "Angular Grundkurs".
 
Jens Riboe
VD på Ribomation
 
Kurs om Amazon AWS
30 - 31 januari, Stockholm
Det är ingen överdrift att påstå att Amazon AWS molnet helt har förändrat landskapet för driftsättning av moderna applikationer. Genom att använda virtuella EC2 servrar, kan vi nu inom några minuter sjösätta ett helt applikationskluster, det som tidigare med fysiska servrar tog dagar att åstadkomma.
  I denna fullpackade kurs lär du dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång med att driftsätta dina egna webbapplikationer i Amazon AWS.
Denna kurs vänder sig till programutvecklare, IT-driftspersoner, tekniska chefer som vill börja använda AWS molnet.
Datum30 - 31 januari 2020
PlatsÖstermalmstorg 1
MålgruppDev ops med flera
FörkunskaperLinux
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
https://www.ribomation.se/courses/cloud/aws-overview.html

CSS för Programmerare
10 - 13 februari, Stockholm
Du får lära dig allt du behöver veta om CSS & HTML för att förstå hur CSS regler ska utformas och hur webbläsaren väljer ut vilka regler som ska användas. Kursen är uppbyggd kring många korta teoriavsnitt, vilka avslutas med praktiska programmeringsövningar.
  Vi vill understryka att kursen vänder sig till utvecklare som använder CSS som ett programspråk, för att realisera en design. Med andra ord; det är inte en kurs om grafisk web design, utan om att förstå och kunna tillämpa CSS/HTML/JS.
Denna kurs vänder sig till dig som idag arbetar med programmering av webb-applikationer. 
Datum10 - 13 februari 2020
PlatsÖstermalmstorg 1
MålgruppWebb programmerare
FörkunskaperProgrammering i JavaScript
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
https://www.ribomation.se/courses/web/css-basics.html

Angular
24 - 27 februari, Stockholm
Angular har på kort tid blivit industri-standard för att bygga moderna webbapplikationer baserade på principen om single-page application (SPA). Detta innebär att browsern laddar en enstaka HTML fil, som i sin tur laddar JavaScript kod och CSS style-sheets. Alla logiska webbsidor byggs upp av JS funktioner, HTML template snippets och renderas med CSS stylesheets.
  Denna kurs lär dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång och bygga moderna webbapplikationer med hjälp av Angular.
Denna kurs vänder sig till dig som idag arbetar med programmering av webb-applikationer. 
Datum24 - 27 februari 2020
PlatsÖstermalmstorg 1
MålgruppWebb programmerare
FörkunskaperVana att programmera i JavaScript
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
https://www.ribomation.se/courses/web/angular-basics.html

Ribomation är ett utbildningsföretag som enbart vänder sig till professionella programmerare, vilka vill fördjupa sina kunskaper i programmering av ett visst programspråk, bibliotek eller verktyg. Vi erbjuder både företagsinterna kurser hos er och schemalagda kurser centralt i Stockholm.
Se vad våra kunder tycker:
Välskrivet kursmaterial, duktig föreläsare och de praktiska övningarna.
 Nöjd deltagare på kurs hos Ribomation
 
Priser
 
Våra priser för öppna schemalagda kurser är baserade på antalet kursdagar och samman-fattas i tabellen nedan.
KursdagarPris [ex. MOMS]
111 000 kr
215 000 kr
319 000 kr
424 000 kr
527 000 kr
Samma-företags rabatt
 
Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle.
 
Till exempel : Ni är tre personer från samma företag och anmäler er till en schemalagd kurs, som går ett viss datum. Då fakturerar vi ett helt pris för en person och reducerat pris för två personer. Förutsättningen är att vi kan skicka en samlingsfaktura till företaget.
 
Företagsinterna kurser

Du kan också boka någon av våra kurser som en företagsintern kurs. Då håller vi kursen i era lokaler och vid ett datum som passar er.
 
Även för företagsinterna kurser tycker vi att våra priser ska vara transparenta och det ska vara enkelt att på förhand räkna ut vad det kommer att kosta.

Läs mer om vår prismodell på vår webbplats.

Vänliga hälsningar,
Gabriella på Ribomation
Detta ebrev har skickats till 

Därför får du våra utskick:

Vi vänder oss uteslutande till professionella programmerare, i deras yrkesroll som program-utvecklare, samt associerade personer i beslutande ställning.

Du har fått detta epost-utskick för att du antingen har varit i kontakt med oss som kund eller så har vi erhållt din epostadress via förvärv av utskickslistor eller från en offentligt publicerad webbplats eller för att någon kollega delat med sig av epost-info.

Om du inte vill ha våra utskick fortsättningsvis, så kan du enkelt välja att av-prenumerera via länken längst ned i detta e-brev.

Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR, Artikel 1, §6, stycke f: "Berättigat intresse". "Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter."