Inbjudan att delta i matematiksatsning för grundskolan
 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) bjuder in till en tredje omgång av satsningen Styrning och ledning matematik. Utgångspunkten är en undervisning som utgår från de senaste vetenskapliga rönen snarare än en matematikbok. Arbetet kommer att utmynna i en undervisningsmodell och ett undervisningsmaterial. Nu finns chansen för nya kommuner att ansluta sig med start i september 2020. Sista anmälningsdag 31 mars 2020.
 
 
SKR bildar elevhälsonätverk
 
Är du förvaltnings- eller verksamhetschef, elevhälsochef eller rektor med stort intresse och engagemang i frågor som rör skolans lärmiljöer och elevhälsoarbete? Vill du ingå i SKRs elevhälsonätverk? Välkommen med din anmälan!
 
 
Webbsändning: Yrk In stärker kopplingen mellan introduktionsprogram, yrkesprogram och arbetsmarknad
 
Skolor som medverkat i SKR:s projekt Yrk In berättar om hur de arbetat för att utveckla tydligare spår och stärka kopplingen till arbetsmarknaden på sina introduktionsprogram. 
Webbsändningen onsdagen den 19 februari kl 09.30 kan även ses i efterhand. 
 
SKR överklagar beslut om förändrad sekretessprövning
 
Från september 2019 anser SCB att bland annat uppgifter om elevsammansättning och studieresultat utgör ekonomisk information när det handlar om fristående skolor och att uppgifterna därför ska skyddas av sekretess. Det gör att statistik inom vissa områden kommer att saknas. SKR har överklagat beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.
 
SKR:s Gymnasiedag flyttad från april till september
 
Med anledning av att Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola har fått förlängd utredningstid till 1 juni 2020, flyttar SKR den planerade gymnasiedagen från april till den 7 september. Mer information och möjlighet till anmälan kommer under våren. 
 
Konferenser
 
 
SKR: Öppen förskola som strategisk resurs för språk och integration
En konferens för chefer och medarbetare med smarta idéer och lösningar till ert eget arbete. Möt statssekreterare Erik Nilsson och forskarna Lina Bjerke och Jonas Stier. Ta del av lokala exempel från Norrköping, Örebro, Stockholm och Trelleborg. Vi lanserar också Verktygslådan – tips och inspiration för språk och integration – ett stöd för kommuner att starta och utveckla sin verksamhet. Välkommen du som ansvarar för eller arbetar med utveckling av sfi, arbetsmarknadsorientering, samhällsinformation, föräldraskapsstöd, förskola eller öppen förskola.
 
SKL Kommunetus: Fokus - Skolan i en digital tid
Alla skolor ska ha likvärdig tillgång och användning av digitalisering i skolan senast 2022. Vad betyder det för dig? Är din organisation redo? Den 10 mars anordnar SKL Kommentus en kostnadsfri heldag i Stockholm där du får tillfälle att orientera dig i detta spännande ämne och skaffa dig ett bra beslutsunderlag.
 
Föreningen Sveriges skolchefer: Skolchefskonferensen 25–26 maj
Bland föreläsarna finns Anna Ekström, Mats Gerdau, Per Molander och Anette Wickström. Tema för dagen är: Vart är vi på väg?
- Skolchefens uppdrag och statliga utredningar
- Skolans prioriteringar i en tuff ekonomisk miljö
- Skolchefens förväntade kompetens idag och i framtiden
- Skolchefen och Skolchefsföreningens fortsatta roll och status
 
 
 
Ansvarig utgivare
Per-Arne Andersson
per-arne.andersson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se