Välkommen till Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna den 12-13 mars 2020
 
Fokus på konferensen kommer år 2020 att ligga på förändringen av arbetsmarknadspolitiken och dess följder. Vi är glada att kunna meddela att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kommer att medverka på konferensen. Den 11 mars genomför vi en förkonferens som lyfter frågor kring psykisk hälsa kopplat till arbetsliv och arbetsmarknadsinsatser.

Fullständigt program och anmälningslänk
 
Nytt från SKR
 
 
Ny kunskap om standardiserade verktyg inom ekonomiskt bistånd
SKR har publicerat en rapport om hur kartläggnings- och bedömningsinstrumentet Instrument X används i praktiken och dess betydelse i arbetet med individer som uppbär ekonomiskt bistånd.
Studie om Instrument X
 
Ny rapport om brukarmedverkan
SKR har publicerat en rapport om förutsättningar för brukarmedverkan inom ekonomiskt bistånd  från både handläggares och brukares perspektiv.
Studie om brukarmedverkan
 
Nya föreläsningar i webbutbildning
SKR:s webbutbildning för yrkesverksamma handläggare inom ekonomiskt bistånd har nu kompletterats med ytterligare två föreläsningar. Den ena med fokus på barnrättsperspektivet och den andra handlar om etnicitet.
Webbutbildning
 
SKR efterlyster lärande exempel till handbok
SKR ska ta fram en handbok om kommuners och regioners möjligheter till samverkan med sociala företag. Vi behöver lärande exempel från våra medlemmar.
Lärande exempel
 
Webbsändningar
 
 
Yrk In - stärker kopplingen mellan introduktionsprogram, yrkesprogram och arbetsmarknad 
I webbsändningen den 19 februari berättar skolor som medverkat i Yrk In om hur de arbetat för att utveckla tydligare spår och stärka kopplingen till arbetsmarknaden på sina introduktionsprogram.
 
Årets första Agenda för integration den 12 februari
I programmet lyfts exempelvis projektet Etableringslyftet, Fores rapport ”Integration i hela Sverige – från asyl till arbete”, SKR:s Agenda för reformeringen av Arbetsförmedlingen och vad som är på gång under 2020.
Agenda för integration webbsändning 
 
Konferenser
 
 
Fokus ekonomiskt bistånd
Temat för konferensen är ekonomiskt bistånd i förändring. Arbete med digitalisering i kommunerna kommer att belysas och erfarenheter från SKR:s utvecklingsprojekt ”Att bryta långvarigt ekonomiskt bistånd” kommer att delges. 
Program och anmälan
 
Inspirationsdag för Öppen förskola
Öppna förskolor över hela landet används idag som en väg in i samhället för utrikes födda föräldrar. Här erbjuds språkstöd och andra aktiviteter som blir en brygga till gemenskap, bättre hälsa och arbete. Välkommen till en heldag för att ta del av smarta och nyttiga idéer och lösningar.
Program och anmälan
 
Bloggar från SKR
 
 
Gemensamt ansvar för ett livslångt lärande
Kompetensförsörjningen är välfärdens största utmaning. Ett förlängt arbetsliv blir nödvändigt liksom att staten ser till att det finns förutsättningar att vidareutbilda sig mitt i livet. Det skriver Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom.
Ekonomibloggen
 
Nytt från omvärlden
 
 
Välkomna miljarder till välfärden
Regeringens besked om ytterligare 5 miljarder kronor till kommuner och regioner, som regeringen och dess samarbetspartier gav den 20 januari är ett välkommet besked och ett viktigt tillskott.
Välkommet besked
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet. 
 
Redaktör
Johanna Kreicbergs
johanna.kreicbergs@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se