Ny bred konferens som omfattar hälsa, vård och omsorg.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Tillsammans åstadkommer vi utveckling
 
I november 2020 arrangerar SKR den första gemensamma utvecklingskonferensen för hälsa, vård och omsorg. Målet är att förmedla ny kunskap, ge exempel på framgångsrikt arbete och ge möjlighet till konkret arbete på plats för deltagarna.

Genom åren har SKR arrangerat flera olika konferenser för specifika frågor som patientsäkerhet, kvalitetsregister och socialtjänst. Samtidigt är det allt fler frågor som är gemensamma inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, med ökande behov av samverkan mellan regioner och kommuner. 

Konferensen äger rum den 3-4 november i Göteborg, anmälan öppnar i mars.
Nationella utvecklingskonferensen Hälsa Vård Omsorg
 
Bidra till programmet
 
Vi bjuder in alla intresserade att bidra till programmet. Du kan bidra med ett seminarium, en föreläsning eller en poster inom ett eller flera av konferensens nio teman. Skicka in ditt abstract på länken nedan senast den 28 februari. Du kan skicka in bidrag till en poster fram till den 30 juni.
 
Arrangera en förkonferens 2 november
 
Den nationella utvecklingskonferensen arrangeras 3-4 november 2020, men redan dagen innan, den 2 november, finns möjlighet att arrangera en konferens, nätverksträff eller workshop kring specifika frågor.

För mer information, kontakta projektledare Pia Lindberg, pia.lindberg@skr.se 
 
Därför är utvecklingskonferensen viktig
 
Ingeborg Franzén är utvecklingsdirektör i Region Kronoberg och medlem i konferensens programgrupp. Hon berättar om vad som är viktigt med  utvecklingskonferensen och hoppas att den leder till konkreta resultat och mer samarbete mellan regioner och kommuner. 
Se filmen med Ingeborg och andra filmer med programgruppens medlemmar
 
Därför får du det här nyhetsbrevet
 
Nationella utvecklingskonferensen Hälsa Vård Omsorg vill samla alla med intresse av att klara den framtida välfärden och skapa en hälsa för alla. Med andra ord är den en viktig mötesplats för förtroendevalda, chefer och medarbetare i regioner och kommuner samt studenter och patienter.

Du som får det här nyhetsbrevet har tidigare varit besökare på SKR:s konferenser för bland annat patientsäkerhet och kvalitetsregister och vi tror att du har intresse även av den här konferensen. Även du som på ett eller annat sätt redan är engagerad i arbetet inför konferensen är mottagare, och får gärna sprida nyhetsbrevet vidare. Om du inte vill ha mer information om Nationella utvecklingskonferensen Hälsa Vård Omsorg, vänligen avregistrera dig genom funktionen längst ner i nyhetsbrevet.
 
 
Redaktör
Ulrika Forsberg
ulrika.forsberg@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se