Offentliga rummet, 3-4 juni, Clarion Hotel Arlanda
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Sista chansen att bidra till programmet
 
Ge förslag till programmet i form av en föreläsning, seminarium, workshops eller andra aktiviteter här. Vi välkomnar förslag från offentlig verksamhet, akademi, civilsamhälle eller från kommersiella aktörer.

Senast den 27 januari ska ditt förslag vara inne.
 
Redaktör
Martin Stockenstrand
martin.stockenstrand@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se