Möjlighet att bromsa katastrofal utveckling, rapport om mord och förföljelser.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Välkommen till ett nytt årtionde, ett handlingens årtionde för att genomföra Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Här kommer årets första nyhetsbrev från Act Svenska kyrkan. Inför det internationella utvecklingsarbetet 2020 hoppas vi särskilt på:
  • Ett fördjupat och förnyat engagemang för internationellt bistånd.
  • Minskade hinder för samverkan mellan utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.
  • Stärkta allianser mellan religiösa och sekulära aktörers jämställdhetsarbete.
  • Modiga beslut om hur arbetet med Agenda 2030 och samstämmighet ska styras och följas upp. 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som arbetar med, eller är intresserad av frågor om internationell utvecklingspolitik. Brevet innehåller analyser, debattartiklar och exempel på Act Svenska kyrkans påverkansarbete. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.
HUMANITÄRT BISTÅND
FN: Dramatiskt ökade behov av humanitärt stöd
 
Zaatari, JOrdanien. Foto: Paul Jeffrey/ACT
Allt fler behöver humanitärt bistånd för att klara sig. Fram till 2022 väntas behovet öka med över 50 miljoner människor – eller fem hela Sverige – och uppgå till över 200 miljoner. Dessa dramatiska siffror kommer från FN-organet OCHA:s nya årsrapport.

Det enda hållbara sättet att bromsa utvecklingen är att försöka se till att humanitära kriser inte uppstår, att de blir lindrigare när de inträffar och att samhällena som drabbas är bättre rustade att klara en humanitär kris. Ska vi lyckas med så måste vi klara av ”nexus” – samverkan mellan utvecklingsbistånd, humanitärt bistånd och fredsbyggande. Det skriver Act Svenska kyrkans humanitära policyrådgivare Henrik Fröjmark i
en kommentar till rapporten

Läs OCHA:s rapport.
 
Mänskliga rättigheter
Sätt stopp för mord på miljöhjältar
Det är nödläge för klimatet – men också för de människor som försöker försvara vår planet. På internationella dagen för mänskliga rättigheter uppmärksammade Act Svenska kyrkan och sex andra organisationer dem som mördats i kampen för miljön. Sverige kan göra mycket mer för att försvara dem som hotas när de försvarar vår gemensamma värld skriver vi i en debattartikel.
Företag och människorättsförsvarare

I december lanserade Svenska kyrkan tillsammans med Swedwatch rapporten Defenders at risk som identifierar de människorättsrisker som bland annat svenska företag riskerar att bidra till genom sin verksamhet. I rapporten görs nedslag hos ett antal människorättsförsvarare runt om i världen. Fallen från Sydafrika, Colombia och Filippinerna knyter an till den verksamhet Act Svenska kyrkan bedriver i dessa länder.
Mellanöstern
Uttalande om kristna i Mellanöstern
 
I slutet av december gjorde kyrkostyrelsen ett uttalande med anledning av den utsatthet som många kristna i Mellanöstern lever under. Svenska kyrkan har långvariga relationer och samarbeten i flera av Mellanösterns länder som är drabbade av krig, konflikt och auktoritära styren. Många kristna har tvingats till flykt och migration och de senaste decennierna har det skett en alarmerande minskning av Mellanösterns kristna befolkning. Samtidigt är kristna bärare av hopp och samhällsförändring, inte minst genom arbetet för fred och jämställdhet.
Läs uttalandet om kristna i Mellanöstern.
Myanmar / Burma
Tidigare demokratihjälte försvarar folkmord på Rohingyer

Myanmars statskansler Daw Aung San Suu Kyi är en internationellt erkänd och flerfaldigt prisbelönad människorättsförsvarare. Men hon verkar oförmögen att stå upp för och värna den utsatta folkgruppen rohingyer. Nu har Suu Kyi försvarat Myanmar i granskningen av folkmordet på Rohingyer i Internationella domstolen i Haag. Läs Act Svenska kyrkans analys.
Etiopien
Fredspristagare står inför stora utmaningar
Vi gläds åt att 2019 prs fredspris går till Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed. Sedan han svors in som premiärminister i april 2018 har han arbetat hårt för demokrati, fred och försoning. Samtidigt har läget i landet försvårats och gamla konflikter bubblat upp. Etiopien behöver fortsatt omvärldens stöd, skriver Act Svenska Kyrkan och PMU i en gemensam debattartikel.
 
Haiti
10 år sedan katastrofal jordbävning
Tydliga förbättringar har skett i människors liv de senaste tio åren, men internationella och lokala organisationer bär för stor del av ansvaret. Därför måste arbetet med att påverka makthavare och beslutsfattare att ta sitt ansvar. Det skriver Act Svenska kyrkan i en återblick på Act Svenska kyrkans engagemang på Haiti efter jordbävningen i januari 2010.


 
 
Kontakt
 
Act Svenska kyrkan har kunskap om utvecklingen i en rad länder och regioner, liksom inom vissa tematiska områden. Tveka inte att ta kontakt med våra experter om du vill ha analyser, synpunkter, eller tips på organisationer som arbetar i våra programländer.
Demokratiskt utrymme 
Johanna Wassholm
@Johannawass

Företag och mänskliga rättigheter
Per Söderberg

Genusrättvis och jämställdhet
Joanna Lilja
@Jo_Lilja
Helena Nyström

Mänsklig säkerhet 
Mikael Lindgren
@ML62816573

Klimaträttvisa
Margareta Koltai
@KoltaiMargareta
Policyfrågori det humanitära biståndet
Henrik Fröjmark


Religions- och övertygelsefrihet
Coleen Heemskerk

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 
Clara Helgesson
Emilie Weiderud
@EmilieWeiderud
Johannes Mokgethi-Heath,
@FrJPHeath

Utvecklingspolitik och social trygghet
Gunnel Axelsson Nycander
@GunnelANycander
 
Nyhetsbrev Internationell utveckling och politik 
Nyhetsbrevet ges ut av Act Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan
751 70 Uppsala

www.svenskakyrkan.se/act
Facebook
Linkedin
Twitter

Swish: 9001223

Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223