Effektiva kurser för programmerare
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
17 januari 2020
Start  |  Schema  |  Priser  |  Kontakt  |  Tipsa en vän
Välkommen till år 2020
 
År 2020 är både ett nytt år och ett nytt decenium. Därför kan det vara bra med lite tillbakablickande utifrån ett programmerarperspektiv.

För 10 år sedan, vilka språk och ramverk, samt platt-formar fanns det då?
 
Det korta svaret är att inte mycket av det som vi idag tar för givet var skapat eller allmänt känt.

Hur vi implementerar webb-applikationer är ett belysande exempel.

För tio år sedan byggde vi fortfarande webbappar enligt den klassiska modellen från början av 1990-talet, där varje interaktion var en round-trip till servern, som genererade en helt ny HTML sida.

Förvisso, hade vi börjat använda AJAX anrop via ramverk som jQuery för att selektivt uppdatera delar av en webbsida. Men arkitek-turen var klassisk.

Vid den här tiden började utvecklingen av Angular internt på Google, under ledning av Misko Hevery.

Några år senare fick den moderna modellen för webbappar genomslag. Den-na kallas för Single-Page-Application (SPA) och innebär att all HTML och tillhörande styling byggs upp i webbläsaren.

Idag skulle det vara helt otänkbart att basera en ny webbapp på den klassiska modellen.
Ett närbesläktat område, och faktiskt en av förutsättning-arna för Angular och liknande ramverk, är server-side Java-Script, eller kort och gott NodeJS.

För tio år sedan hade Ryan Dahl bara påbörjat utveck-lingen av Node och det var betraktat som ett esoteriskt ramverk baserat på V8 och libuv och en wrapper runt Linux systemanrop enligt continuation modellen, dvs returvärden hanteras i call-back funktioner.

Idag är alla ramverk och verktyg för webbutveckling och närbesläktade områden helt baserade på Node. Nya server applikationer imple-menteras med fördel i Node och ExpressJS.

Faktum är att Node som plattform är på väg att putta ned Java som ditto för primär applikations utveckling.

Denna revolution har ju accentuerat med framväxten av modern JavaScript (ES6+) och TypeScript, skapat av Anders Hejlsberg på Micro-soft.

Ett helt annat område, men också med en nästan lika dramatisk förändring är C++, skapat av Bjarne Stroupstrup i slutet på 1970-talet.

Det här språket ligger mig varmt om hjärtat, eftersom jag programmerat i det sedan andra halvan av 1980-talet.

För tio år sedan skrev vi fortfarande C/C++ kod, med betoning på C.
Den nya språk standarden (C++11) som inledde vägen till Modern C++ hade ännu inte publiserats. 

Tio år senare skriver vi C++17 kod som är bättre på allt. Koden är enklare och tydligare, med betydligt färre buggar och exekverar snabbare än någonsin. Under detta år kommer sen C++20, som bjuder på nästan lika stora nyheter som C++11.

Bilden ovan visar mig och nöjda elever på en kurs i C++ jag höll i Nanjing för ett av våra stora industriföretag.

För att citera Bjarne, med hans numera klassiska citat: "Within C++ is a smaller, simpler, safer language strug-gling to get out."

Ok, vad är min poäng med denna krönika? Givetvis att fästa uppmärksamheten på evolutionstakten i vår egen del av tillvaron.

Det är kolossalt viktigt att hålla sig uppdaterad och lära sig nytt i takt med att språk, ramverk och metoder evolverar vidare.

Det sistnämnda formulerar vår affärsidé att hjälpa dig med att hålla dig uppdaterad.

Varmt välkommen till både ett nytt och intressant decenium och till Ribomation och vårt kursutbud.
 
Jens Riboe
VD för Ribomation
 
Kurs om Amazon AWS
30 - 31 januari, Stockholm
Det är ingen överdrift att påstå att Amazon AWS molnet helt har förändrat landskapet för driftsättning av moderna applikationer. Genom att använda virtuella EC2 servrar, kan vi nu inom några minuter sjösätta ett helt applikationskluster, det som tidigare med fysiska servrar tog dagar att åstadkomma.

I denna fullpackade kurs lär du dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång med att driftsätta dina egna webbapplikationer i Amazon AWS.
Denna kurs vänder sig till programutvecklare, IT-driftspersoner, tekniska chefer som vill börja använda AWS molnet.
Datum30 - 31 januari 2020
PlatsÖstermalmstorg 1
MålgruppDev ops med flera
FörkunskaperLinux
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
https://www.ribomation.se/courses/cloud/aws-overview.html

Angular
24 - 27 februari, Stockholm
Angular har på kort tid blivit industri-standard för att bygga moderna webbapplikationer baserade på principen om single-page application (SPA). Detta innebär att browsern laddar en enstaka HTML fil, som i sin tur laddar JavaScript kod och CSS style-sheets. Alla logiska webbsidor byggs upp av JS funktioner, HTML template snippets och renderas med CSS stylesheets.
Denna kurs lär dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång och bygga moderna webbapplikationer med hjälp av Angular.
Denna kurs vänder sig till dig som idag arbetar med programmering av webb-applikationer. 
Datum24 - 27 februari 2020
PlatsÖstermalmstorg 1
MålgruppWebb programmerare
FörkunskaperVana att programmera i JavaScript
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
https://www.ribomation.se/courses/web/angular-basics.html

Ribomation är ett utbildningsföretag som enbart vänder sig till professionella programmerare, vilka vill fördjupa sina kunskaper i programmering av ett visst programspråk, bibliotek eller verktyg. Vi erbjuder både företagsinterna kurser hos er och schemalagda kurser centralt i Stockholm.
Se vad våra kunder tycker:
Amazing teacher with very deep and relevant knowledge of the subject.
 Nöjda deltagare på kurs hos Ribomation
 
Priser
 
Våra priser för öppna schemalagda kurser är baserade på antalet kursdagar och samman-fattas i tabellen nedan.
KursdagarPris [ex. MOMS]
111 000 kr
215 000 kr
319 000 kr
424 000 kr
527 000 kr
Samma-företags rabatt
 
Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle.
 
Till exempel : Ni är tre personer från samma företag och anmäler er till en schemalagd kurs, som går ett viss datum. Då fakturerar vi ett helt pris för en person och reducerat pris för två personer. Förutsättningen är att vi kan skicka en samlingsfaktura till företaget.
 
Företagsinterna kurser

Du kan också boka någon av våra kurser som en företagsintern kurs. Då håller vi kursen i era lokaler och vid ett datum som passar er.
 
Även för företagsinterna kurser tycker vi att våra priser ska vara transparenta och det ska vara enkelt att på förhand räkna ut vad det kommer att kosta.

Läs mer om vår prismodell på vår webbplats.

Vänliga hälsningar,
Gabriella på Ribomation
Detta ebrev har skickats till 

Därför får du våra utskick:

Vi vänder oss uteslutande till professionella programmerare, i deras yrkesroll som program-utvecklare, samt associerade personer i beslutande ställning.

Du har fått detta epost-utskick för att du antingen har varit i kontakt med oss som kund eller så har vi erhållt din epostadress via förvärv av utskickslistor eller från en offentligt publicerad webbplats eller för att någon kollega delat med sig av epost-info.

Om du inte vill ha våra utskick fortsättningsvis, så kan du enkelt välja att av-prenumerera via länken längst ned i detta e-brev.

Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR, Artikel 1, §6, stycke f: "Berättigat intresse". "Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter."