Maxtaxa och blöjor i förskolor
 
En dom rörande blöjor i förskolan har väckt många frågor. SKR har analyserat kammarrättens dom och anser att det i dagsläget inte finns underlag för att kommunerna ska ändra sina rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor i förskolan.
 
Webbsändning: Samverkan för att klara kompetensförsörjningen
 
I webbsändningen medverkar flera branschorganisationer som berättar om hur de arbetar för att främja samverkan med komvux. Kommuner berättar om sitt konkreta arbete. Representanter från SKR, Svenskt Näringsliv och Skolverket deltar också.
 
 
Öppen förskola som en strategisk resurs för språk och integration 
 
Nu finns programmet till konferensen om Öppen förskola som strategisk resurs för språk och integration. Möt Statssekreterare Erik Nilsson, Jonas Stier, professor i interkulturella studier, Lina Bjerke, universitetslektor i nationalekonomi. Ta del av lokala exempel från Norrköping, Örebro, Trelleborg och Stockholm. Konferensen riktar sig till dig som ansvarar för eller arbetar med utveckling av sfi, arbetsmarknadsorientering, samhällsinformation, föräldraskapsstöd, förskola eller öppen förskola.
 
Minskning av arbetsmarknadsutbildningar riskerar kompetensförsörjningen
 
En ny rapport från SKR visar att arbetsmarknadsutbildningen minskar i omfattning. Det riskerar att slå hårt mot kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt. Ta del av rapporten och en webbsänd presentation av den på SKR:s websida. 
 
 
 
Ansvarig utgivare
Per-Arne Andersson
per-arne.andersson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se