Kickstarta året med en utbildning
 
 
Börja nya året med att ge dig själv eller en medarbetare en kompetenshöjande utbildning.
Att kompetensutveckla sin personal stärker både medarbetarnas yrkesstolthet och hela städbranschen. Idag är det stor konkurrens om arbetskraft, och genom att erbjuda utbildning till personalen blir du en mer attraktiv arbetsgivare.

I detta utskick kan du läsa om några av våra kommande utbildningsstarter, fler utbildningar och datum hittar du på vår hemsida.
 
Lokalvårdsutbildning
PRYL, Blended Learning
 
3-dagars utbildning samt självstudier
 
+1/2 dag certifiering
 
Lokalvårdsutbildning PRYL innehåller den grundkompetens som en lokalvårdare bör ha vilket leder till att du känner dig tryggare i din yrkesroll när du utför arbetet på ett korrekt sätt.
 
God lokalvård bidrar till att förhindra allergi- och smittspridning, förbättra arbetsmiljön för de anställda samt till att lokalerna underhålls.

Kunskap om hur ofta man ska städa, eller vilka städmetoder som ska användas är inte alltid självklara men det finns regler och riktlinjer som ska följas för att städningen ska uppfylla de krav som ställs, vi ger dig förutsättningarna för att lyckas med ditt arbete.

 
Vad innebär 3-dagars PRYL-utbildning med självstudier?

Blended Learning erbjuder det bästa av två världar.
Bra E-Learning kurser i kombination med givande samlingar ger de absolut bästa inlärningsresultaten. Blended Learning är inte bara en kostnadseffektiv metod, där arbetsfrånvaron reduceras, utan även ett modernt sätt att kombinera traditionell lärarledd utbildning med en webbaserad utbildning via dator, mobil eller läsplatta.

Mellan de tre lärarledda träffarna kan deltagarna läsa i den takt som passar dem, var och när de själva önskar och allt material kan repeteras vid behov.
Läs mer här>>
Stockholm
18 feb + 25 feb + 3 mar
Certifiering 10 mar
Boka här>>

Göteborg
19 feb + 26 feb + 4 mar
Certifiering 11 mar
Boka här>>

Linköping
20 feb + 27 feb + 5 mar
Certifiering 12 mar
Boka här>>

Pris utbildning
8 400 SEK per person ex. moms.
I priset ingår inlogg till Städakademin, PRYL-boken, övrigt utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika

Tider för utbildning
09:00-16:00 varje dag

Pris certifiering
3 100 SEK per person ex. moms.

Tid för certifiering
Stockholm 09:00-12:00
Göteborg 10:00-13:00
Linköping 09:00-12:00
 
INSTA 800 nivå 1+2
 
1 dag
 
 
INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av städkvalitet. Standarden är framtagen i samarbete mellan köpare, branschorganisationer och fackliga organisationer och används idag framförallt vid upphandling av städning i offentliga miljöer. Som svensk standard har INSTA 800 beteckningen SS 627801:2012.

Inga förkunskaper krävs.
Läs mer här>>
 
Stockholm
26 feb
Boka här>>

Tid
09.00-16.00

Pris
4 500 SEK per person ex. moms. I priset ingår utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Kvalitetssäkring av städtjänster
 
1 dag
 
Kvalitetssäkring av städtjänster kräver kunskap och tydliga målbilder. Dessutom är städning en stor kostnad. Vi har verktyg och exempel på hur man organiserar och strukturerar en fungerande städprocess. Borago Konsult och kursledaren har erfarenhet av att kvalitetssäkra tjänster sedan 1997.

Inga förkunskaper krävs.
Läs mer här>>
Linköping
12 feb
Boka här>>

Tid för utbildning
09:00-16:00

Pris

4 500 SEK per person ex. moms. I priset ingår utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Effektivitet genom nyckeltal
 
1 dag
 
Vi har under åren sett att det används för lite nyckeltal och kalkyler inom branschen. Det är då svårt om inte omöjligt att säga om jag är effektiv eller inte. Vi delger erfarenheter från kartläggningar av städverksamheter inom bland annat kommunal verksamhet.

Inga förkunskaper krävs.
Läs mer här>>
Linköping
13 feb
Boka här>>

Tid för utbildning
09:00-16:00

Pris

4 500 SEK per person ex. moms. I priset ingår utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Städupphandling
 
1 dag
 
Städning med bra kvalitet upplevs ofta som svårt att upphandla och branschens aktörer anser att det är för stort fokus på lägsta pris. Sedan 2000 har mångas städkostnader halverats samtidigt som städindex har gått upp med nästan 50%. Den ekvationen går inte ihop. Vi har verktyg och exempel på hur man genomför bra städupphandlingar.

Inga förkunskaper krävs.
Läs mer här>>
Linköping
26 feb
Boka här>>

Tid för utbildning
09:00-16:00

Pris

4 500 SEK per person ex. moms. I priset ingår utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Diplomerad Hygientekniker
 
1 dag
 
Genom goda kunskaper om bakteriens livsbetingelse, städmetoder, materialhantering och personhygien kan vi förebygga att vissa sjukdomar får möjlighet att spridas vidare.
 
När vi städar fel skadar vi inte bara golvmaterial och andra ytor, som i sin tur kostar företagen stora pengar att reparera eller byta ut, vi skapar en miljö som är mer trivsam för bakterierna, istället för det motsatta.

Med hjälp av ATP-mätare kan man mäta hygienstatus och rengöring. Borago använder denna metod i våra utbildningar.
Läs mer här>>
Linköping
18 mar
Boka här>>

Tid för utbildning
09:00-16:00

Pris

3 700 SEK per person ex. moms.
I priset ingår utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Vad säger deltagarna om våra utbildningar?
 
Är du nyfiken på hur en typisk kursutvärdering ser ut efter en utbildning? Nedan ser du några av våra deltagares kommentarer.
...

 
Hur upplevde du kursupplägget?
"Bra dialog innan utbildningen ledde till skräddarsydd utbildning."

Vad anser du om Borago som arrangör av kursen?
"Professionellt bemötande med härlig ton och humor. Bra lokal, mat och presentationer."

Vad anser du om utbildarens förmåga att framföra kursen?
"Erfarenheten lyser igenom! Topp!"

Vad anser du om utbildarens engagemang?
"Det är tydligt att utbildaren gillar sitt jobb och har bred kompetens. Visar även intresse för våra tankar och problem."

Hur upplevde du kursen som helhet?
"Den innehöll det vi sökte!"
 
 
Öppna kurser
 
Vi erbjuder öppna kurser inom lokalvård och nedan finner du ett urval av vårens kursdatum och orter.
Gå till alla vårens kurser
Företagsinterna kurser
 
De flesta av våra utbildningar sker företagsinternt, det vill säga att vi kommer till kunden och håller en utbildning utifrån dennes önskemål.
Kontakta oss för offert.
Städakademin
 
I Städakademin erbjuder vi distansutbildningar samt abonnemang.
Nyfiken på framtidens lärande som samtidigt är kostnadseffektivt?
Läs mer här.
 
Psst!
Visste du att vi är Sveriges ledande kunskapsleverantör av utbildning, utredning, upphandling och uppföljning inom städ och lokalvårdsområdet?

Vi skapar total tjänstekvalitet genom utbildning och konsultstöd för individen, organisationen och beställaren.

Vårt arbete gör att kund och brukare känner trygghet och stolthet för den inre miljön.
 
Välkommen att höra av dig till oss på Borago och Städakademin
på tel 013-24 55 00 alternativt e-post info@borago.se eller info@stadakademin.se