Informationsmöte för vårdnadshavare 11/2
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Inbjudan till informationsmöte tisdagen den 11 februari
 
Föräldrar/vårdnadshavare till elever i TT19a, TT19b, TDI19a och TDI19b (18.30 – 19.30)

Föräldrar/vårdnadshavare till elever i NAS19, NB19, NN19a, NN19b, NN19c och NU19 (19.45 – 20.45)
 
En dryg termin har gått sedan era ungdomar började på Nacka gymnasium och vi träffade er för första gången. Sedan dess har en del av eleverna fått sina första betyg och vid två tillfällen har studierapporter publicerats på Schoolsoft.

Vi kommer att informera om omdömen och betygssättning samt frånvarosystem och ge en mer allmän och aktuell information om gymnasiestudierna och om Nacka gymnasium. Det är mycket som är nytt för elever i år 1 på gymnasiet.
Eleverna har fått/kommer att få aktuell information på skolan. Därför vänder sig denna inbjudan enbart till föräldrar/vårdnadshavare

Platsen är matsalen i Nacka gymnasium och tidpunkten tisdagen den 11 februari kl. 18.30 – 19.30 för Teknikprogrammets inriktningar.

Platsen är matsalen i Nacka gymnasium och tidpunkten tisdagen den 11 februari kl. 19.45 – 20.45 för Naturvetenskapsprogrammets inriktningar.


Välkomna till Nacka gymnasium, Natur & Teknik!
Jarl Axelsson
Rektor
Werner Gerholm
Bitr. rektor
Krister Bergström
Bitr. rektor