Informationsmöte för vårdnadshavare 6/2
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Inbjudan till informationsmöte torsdagen den 6 februari
 
Föräldrar/vårdnadshavare till elever i BA19, ED19, EE19a och EE19b (18.30 - 19.30)
 
Er dotter/son har nu gått en dryg termin på Nacka gymnasium och blivit hemmastadd i sin nya skola. Vi ser det som viktigt att även ni föräldrar är insatta i gymnasiestudierna och inbjuder härmed till ett informationsmöte där vi tar upp:
  • aktuella frågor på Nacka gymnasium
  • utbildning och APL i år 2
  • skolans uppföljning av elevernas studieresultat
  • insatser för elever med behov av särskilt stöd
  • det individuella valet inför årskurs 2
  • betyg
Om ni inte kan komma till mötet så kommer presentationen från mötet att läggas ut under nyheter på SchoolSoft och på vår hemsida www.nacka.se/nackagymnasium.

Platsen är sal E003 på Nacka gymnasium och tidpunkten torsdagen den 6 februari kl. 18.30 – 19.30 (entré genom skolans huvudingång).

Välkomna till Nacka gymnasium, Natur & Teknik!

Med vänliga hälsningar,
Krister Bergström
Bitr. rektor
Laila Melin
Studie- & yrkesvägledare