Offentliga rummet, 3-4 juni, Clarion Hotel Arlanda
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Årets tema: Hållbarhet i en digital tid
 
Planeringen är i full gång inför nästa års Offentliga Rummet. Vi söker nu efter programförslag som passar till vårt tema ”Hållbarhet i en digital tid”.

Vi behöver samla oss kring de stora utmaningarna kopplat till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. För att möta utmaningarna behöver vi bland annat ha förmåga till förändring, arbeta i nya konstellationer, nyttja smart teknik och hantera data på ett ansvarsfull sätt. Därför vill vi skapa ett program utifrån programspåren:

- Leda omställning
- Arbeta i partnerskap
- Använda smart teknik
- Skapa säker och tillgänglig information
 
Bidra till programmet
 
Ge förslag till programmet i form av en föreläsning, seminarium, workshops eller andra aktiviteter här. Vi välkomnar förslag från offentlig verksamhet, akademi, civilsamhälle eller från kommersiella aktörer.

Senast den 27 januari ska ditt förslag vara inne.
En riktigt god jul önskar vi från Offentliga Rummet!
 
Redaktör
Martin Stockenstrand
martin.stockenstrand@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se