Kundnytt flerbostadshus
Kretslopp och vatten
 
Ändrade hämtdagar för avfallet i jul och nyår
När helgdagar infaller under vanliga veckodagar kan sophämtningen flyttas framåt eller bakåt i tiden. Det kan betyda att kärlen ska ställas ut upp till två dagar innan ordinarie hämtdag för att vi ska kunna hämta soporna. Läs här om när vi kommer till jul och nyår.
 
VA- och avfallstaxorna för 2020 är klubbade
Här kan du läsa om de nya taxorna och här hittar du avfallstaxorna, och här hittar du VA-taxorna.
Hjälp oss stoppa fettproppen - och du hjälper dig själv!
Här kan du läsa om vår kampanj för att få göteborgarna att sluta hälla fett i avloppet. Sprid kunskapen hos de som bor i dina hus.
 
Vill du delta i vårt projekt "Avfallssnålt flerbostads-hus"?
Vi testar just nu åtgärder för att minska avfall från lägenhetshushåll. Vi vill ha dina åsikter, så vi bjuder in dig till en workshop 23 januari. Läs mer om vårt projekt här
Glöm inte att skotta när snön kommer
När snön kommer - om den kommer - är det viktigt att du skottar och sandar. Underlätta för din sophämtare att komma fram till fastigheten.
Läs mer här om dina skyldigheter som fastighetsägare.
 
Kontakta Kretslopp och vattens kundservice
Öppettider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 7-16
Onsdag 9-16
Stängt på helger och röda dagar

Telefon
031-368 27 00

E-post
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se
Du får det här nyhetsbrevet eftersom du är kund hos Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.
Vill du inte ha fler utskick? Avregistrera dig här