Play movie
Högre utbildning i förändring
 
De 17 globala målen för hållbar utveckling ska tillsammans bidra till en bättre värld. Mål nummer fyra handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Det som sägs i mål fyra är egentligen inget nytt, utan har diskuterats inom livslångt lärande i flera decennier. Det som är nytt är hur vi arbetar för att uppnå dessa mål. Högskolorna har ett starkt tryck på sig att möta behov av kompetensutveckling och det finns kritik mot nuvarande strukturer. Hur ska framtidens högskola arbeta? Vi ger smakprov på hur det kan ske nedan.
God jul & gott nytt år önskar vi på Encell
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
 
   
Metoder för att uppnå ett mer jämlikt utbildningssverige och insatser för att motverka bristen på kompetens finns. Nu är det dags för politisk handlingskraft. Vi har intervjuat Jerry Engström på Campus Västervik, om nuläget och framtiden för en mer tillgänglig högre utbildning.
– Vi kan presentera en idé som är möjlig, som man kan följa så att man inom rimligt geografiskt avstånd kan ha tillgång till högre utbildning, säger han.
 
   
Nitus är ett nätverk för kommunala lärcentra. Det finns stora behov av eftergymnasial utbildning på arbetsmarknaden och under två dagar träffades nätverket i Danmark för att dela erfarenheter, diskutera möjligheter och knyta nya samarbetsband. En stor fråga handlade om utvecklingen ska tuffa på som vanligt eller om det är dags för omstrukturering i utbildningssystemet?
 
   
I juni 2020 är Encell medarrangör till ECADOC Summer School in Career Guidance and Counselling. Vi välkomnar forskarstuderande från hela Europa till Jönköping!
 
   
 
   
 
   
Tips på konferenser:
 
Vestlunddagarna, 19-20 mars, Sigtuna
Årets tema är: Bilder av makt och maktlöshet – Folkbildningens möjlighet att bidra till den samhälleliga gemenskapen.

Vuxenutbildning i Samverkan, 30-31 mars, Stockholm
Presentationer kommer att varvas med reflektion och möjligheten att tillsammans arbeta fram alternativa förslag på hur regler, villkor och förutsättningar borde se ut. Efter konferensen samlar ViS alla tankar och synpunkter i ett större förslagsdokument som kommer att skickas till regering och riksdag, samt användas i ViS fortsatta påverkansarbete.
 
ESRAD Conference, 24-26 April, Jönköping
The European Society for Research in Adult Development conference 2020 is hosted by Encell and the School of Health and Welfare at Jönköping University. More information will be available late September.
 
Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet, 13-14 maj, Västervik
Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet med övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.

Ytterligare konferenser finns här.