Teambedömning minskade sjukskrivningarna och gav bättre arbetsmiljö
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.
En miljard för att göra sjukskrivningsprocessen tryggare
 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse för 2020 om att fortsatt utveckla hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivningar.
– Den här satsningen ska underlätta för patienter som blivit sjukskrivna att snabbare och enklare kunna återgå till arbete. Satsningen fokuserar på ökad kompetens i sjukskrivningsfrågor för läkare, rehabiliteringskoordinatorer och annan hälso- och sjukvårdspersonal, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

Till nyheten
 
Helén Lundkvist Nymansson, Sveriges Kommuner och Regioner
Regionernas arbete med sjukskrivning och rehabilitering 2019
 
Alla regioner uppfyller villkoren för att ta del av medel från 2019-års överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. 
Det är glädjande att regionerna fortsatt att utveckla kunskapen och kompetensen i försäkringsmedicin, både genom sakkunniga läkare och fler rehabiliteringskoordinatorer. Dessa båda roller är mycket viktiga för att stödja verksamheterna, säger Helén Lundkvist Nymansson, chef för sektionen för hälsa och jämställdhet på SKR.
Till nyheten
 
Ny lag om rehabiliteringskoordinering från 1 februari 2020
 
Riksdagen har beslutat om en ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter som har behov av individuellt stöd för att kunna inträda i eller återgå till arbetslivet. Den nya lagen innebär att regionerna har skyldighet att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter, för att främja deras inträde eller återgång i arbete.
Till nyheten
 
Verksamhetscherf Katrin Eriksson och rehabiliteringskoordinator Camilla Eklöv vid Karolina vårdcentral i Karlskoga
Teambedömning minskade sjukskrivningarna och gav bättre arbetsmiljö
 
Tidiga bedömningar i sjukskrivningsteam, tydlig ledning och en vårdadministratör som stöd till rehabiliteringskoordinatorn. Vid Karolina Vårdcentral i Karlskoga har personalen tagit fram ett framgångsrecept som minskat antalet långa sjukskrivningar, förbättrat arbetsmiljön och gjort det lättare att rekrytera nya läkare.
Till nyheten
 
Tina Eriksson, Sveriges Kommuner och Regioner
Nytt läkarintyg för sjuklöneperioden ger tydligare information
 
I det nya intyget blir det tydligare för hälso- och sjukvården vilken medicinsk information som arbetstagaren behöver ge sin arbetsgivare under sjuklöneperioden. SKR har även tagit fram en arbetsgivarversion av läkarintyg för längre sjukfall. 
Alla parter vinner på ett enklare och för sjuklöneperioden anpassat läkarintyg, säger Tina Eriksson, förhandlare på avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR.
 
Notiser
 
 
Frågor och svar om ny lag om koordineringsinsatser
SKR har samlat svar på ett antal frågor om den nya lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter.
Frågor och svar om koordineringsinsatser
 
Uppdaterad och reviderad Metodbok om koordinering
Metodbok för koordinering togs fram 2016, som stöd till den nya funktionen för koordinering. Under hösten har SKR uppdaterat innehållet och anpassat Metodboken till den nya lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter.
Metodbok för koordinering
 
Frågor och svar om nya intyg till arbetsgivare
SKR har samlat ett antal svar på frågor om läkarintyg till arbetsgivare.
Frågor och svar om läkarintyg till arbetsgivare
 
Bloggar från SKR
 
 
Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare
I december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. Samma månad presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera om sjukskrivna arbetstagare.
Till arbetsgivarbloggen
 
Kunskap om kön och genus förbättrar vården
Kunskap om likheter och skillnader mellan kvinnor och män är en fråga om både bemötande och patientsäkerhet.
Till vårdbloggen
 
Redaktör
Lena Severin
lena.severin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se