Se arbetsmarknadspolitikens reformering som en helhet
 
SKR överlämnade fredagen den 13 december en agenda till regeringen för reformeringen av Arbetsförmedlingen. Agendan ska ge regeringen vägledning för ett bättre och mer sammanhållet reformarbete i en helhet. 
– Vår agenda kommer att vara utgångspunkten för hur vi vill bidra till och nogsamt följa upp regeringens arbete under de kommande åren, säger SKR:s ordförande Anders Knape.
 
Nytt regelverk för eget boende klart (ebo)
 
Från den 1 juli 2020 kommer asylsökandes möjligheter att flytta till eget boende (ebo) i vissa områden begränsas. 32 kommuner kommer innan den sista april kunna anmäla vilka områden som ska omfattas. SKR har inlett en dialog med Migrationsverket om förberedelserna för reformen.
 
 
VD-krönika: 
 
 
Ordnat mottagande grunden för bra integration
 
För en tid sedan samlades nästan femhundra deltagare från kommuner och regioner, myndigheter och organisationer under två dagar på vår konferens Agenda för integration. Olika medverkande förmedlade sina kunskaper och tankar om hur integrationsarbetet kan förbättras.
 
Konferenser
 
 
Socialministern medverkar på konferens om ekonomiskt bistånd
Socialminister Lena Hellengren medverkar på SKR:s konferens om ekonomiskt bistånd den 3 februari 2020.
Program och anmälan
 
Arbetsmarknadsministern medverkar på Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna i mars
Arbetmarkandsminister Eva Nordmark medverkar på SKR:s konferens Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna den 12-13 mars 2020.
ArbNär 2020
 
Inspirationsdag Öppen förskola för språk och integration – smarta lösningar under föräldraledigheten
Den 6 mars 2020 bjuder SKR in till en inspirationsdag i Stockholm där du får ta del av smarta och nyttiga idéer och lösningar till er lokala verksamhet. Lär av konkreta exempel och intressanta forskare.
Program och anmälan
 
Mer från SKR
 
 
SKL heter nu SKR
På kongressen i Linköping den 27-28 november beslutades om nytt namn och inriktning för kommande fyra år.
Namnändring och inriktningsdokument
 
SKR välkomnar beslut om Arbetsförmedlingen
SKR välkomnar beslutet att bromsa takten i reformeringen av Arbetsförmedlingen. Det är positivt att arbetet nu ska utgå från lokala och regionala behov, samt samverkan med kommunerna.

Arbetsmarknadspolitik
 
Minskning av arbetsmarknadsutbildningar riskerar kompetensförsörjningen
En ny rapport från SKR visar att arbetsmarknadsutbildningen minskar i omfattning. Det riskerar att slå hårt mot kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt

Arbetmarknadsutbildning
 
Kommunernas ansvar för de som flyttar från anläggningsboende Migrationsverket har gjort en ny tolkning av lagen som bland annat innebär att vissa personer som fått uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende måste flytta efter den 31 januari 2020. SKR har tagit fram "frågor och svar" om kommunens ansvar för dessa. 
Frågor och svar
 
Utlandspraktik för unga som varken arbetar eller studerar
Svenska ESF-rådet har beviljat en projektansökan från SKR om unga i mobilitet. Projektet heter "MOVES - Mobility Offering Valuable Experience for Swedish Youth".
Projektet MOVES
 
Halvtidskonferens - Hälsofrämjande etablering
Den 27 november anordnade projektet Hälsofrämjande etablering en halvtidskonferens. Bland annat presenterades en halvtidsrapport samt lärande och inspirerande inslag från de olika delprojekten.
Halvtidsrapport
 
SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog bloggar om ökande kostnader för försörjningsstöd
Bloggen handlar om att kostnaderna fortsätter att öka, både i glappet innan nyanlända påbörjar etableringsinsatser och under etableringsprogrammet. SKR:s rapport från undersökningen publiceras inom kort.
Ekonomibloggen
 
Redaktör
Johanna Kreicbergs
johanna.kreicbergs@skr.se
08-452 78 55
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se