Annons: Statens medieråd
 
2019 lackar mot sitt slut och vi på Skolportens redaktion har sammanfattat de mest centrala och uppmärksammade skolfrågorna som publicerats i vår bevakning under året. Denna sammanställning gör vi för att underlätta din vardag och ge dig möjligheten att läsa ikapp: kanske missade du något som är av vikt för dig i din roll i skolan och förskolan? Nyheterna kommer i kronologisk ordning.

Med detta vill vi på Skolportens redaktion önska dig en God Jul och ett Gott Nytt År – på återseende i januari.

John Miller, Susanne Sawander, Moa Duvarci Engman, Ebba Reinolf, Emma Svensson
 
Annons: Stockholms stad
 
 

 
Skolinspektionen tar över problemskola
 
För första gången tar staten tillfälligt över en kritiserad kommunal skola. Problemen bedöms vara så stora på Storvretskolan i Botkyrka kommun att Skolinspektionen placerar egen personal på skolan.
Sveriges Television
 
Anna Ekström blir ny utbildningsminister
 
Statsminister Stefan Löfven har utsett Anna Ekström till ny utbildningsminister. ”Det var ett självklart val,” säger tidigare utbildningsminsitern Gustav Fridolin.
Skolvärlden
 
Skolinspektionen brister i uppföljning och jämlikhet
 
Inte ens hälften av de tillsynsärenden som rör otrygghet och brister i studiero följs upp ordentligt. Det är delar av den kritik som Riksrevisionen riktar mot Skolinspektionen.
Skolvärlden
Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor – ett viktigt arbete som kan förbättras. (pdf)
Riksrevisionen
 
Så ska regeringens 475 miljoner hjälpa lärarna
 
Regeringen och partierna bakom januariöverenskommelsen föreslår bland annat 475 miljoner kronor till att anställa fler lärarassistenter för att avlasta lärarna.
Lärarnas tidning
 
Här tjänar lärarna bäst och sämst – senaste siffrorna
 
Lärare i Stockholm tjänar mest medan Gotland, Dalarna och Värmland finns i botten.
Lärarnas tidning
Annons: Göteborgs universitet
 
 
Öppna jämförelser: gymnasieskola 2019
 
Andelen elever som tar examen inom tre år ökar för femte året i rad. Det visar årets Öppna jämförelser – Gymnasieskola.
Sveriges Kommuner och Landsting
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola kan du jämföra nyckeltal om studieresultat och resurser på kommunnivå.
Sveriges Kommuner och Landsting
 
Fler känner sig otrygga i skolan
 
Färre elever och lärare känner sig trygga i skolan, visar höstens Skolenkät. Även studieron har blivit sämre.
Sveriges Radio
Resultat från Skolenkäten hösten 2018. (pdf)
Skolinspektionen
 
LR: Så lyckas kommunerna med skolan
 
Hur lyckas din kommun med skolan utifrån sina förutsättningar? En ny ranking försöker ta reda på just det – och Bengtsfors hamnar i topp.
Lyckas din kommun med skolan utifrån sina förutsättningar? En grundskolejämförelse som tar hänsyn till kommunegenskaper. (pdf)
Lärarnas Riksförbund
 
Sverige får 4 770 nya rektorer
 
Vid halvårsskiftet byter landets förskolechefer titel till rektor. För nya i yrket blir rektors­programmet därmed obligatoriskt.
Chef & Ledarskap
 
TALIS: Svenska lärare nöjda med sitt arbete men byter skola oftare
 
Över 90 procent av de svenska lärarna är nöjda med sitt arbete. Samtidigt stannar de svenska lärarna kortare tid på sin arbetsplats än tidigare. Det visar TALIS 2018.
Skolverket
TALIS 2018 - En studie om lärares och rektorers arbete i grund- och gymnasieskolan Delrapport 1. (pdf)
Skolverket
 
 
Konferenser vt20
 
Konferenser vt20
"Proffsigt och med kvalitet rakt igenom!" Vi på Skolporten är stolta över goda vitsord och betyg från våra utvärderingar! Nu är vårterminens alla konferenser bokningsbara och vi erbjuder såväl ämnesspecifika som mer allmänna utbildningsdagar. Testa oss gärna, vi har höga krav på oss själva att hålla den kvalitetsnivå du som deltagare ställer! Boka nu - välj faktura 2019 eller 2020.
Läs mer och boka plats!
 
Lärarbristen – snart är var femte pensionär
 
Var femte legitimerad grund- och gymnasielärare är 60 år eller äldre. Dessutom är det många yngre lärare som väljer att lämna yrket i förtid.
Skolvärlden
 
Fler skolor inför omdebatterade porrfilter
 
Knappt hälften av landets skolor har porrfilter på skoldatorerna. För få – menar vissa medan andra menar att filter kan ha direkt skadliga effekter.
Sveriges Radio
 
Statsbidraget riskerar öka klyftorna
 
Likvärdighetsbidraget riskerar att öka klyftorna mellan fattiga och rika kommuner. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.
Lärarnas tidning
Regeringens likvärdighetsbidrag riskerar att öka ojämlikheten. Det menar Skolverket.
Lärarnas tidning
Uppdrag om utvärdering av statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. (pdf)
Skolverket
 
Betygssystemet ska göras om
 
Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna är överens – skolans betygssystem ska göras om. Partierna få till en reform där kurs- och ämnesplanerna i grundskolan revideras och förenklas.
Skolvärlden
Regeringen är överens med Centerpartiet och Liberalerna om att genomföra en reform för att ändra i kurs- och ämnesplanerna i grundskolan.
Sveriges Radio
 
Om digitaliseringen av förskolan
 
Det är inte enskilda förskollärare som är ansvariga för den nya digitaliseringen. Det menar forskaren och skolutvecklaren Christian Eidevald.
Lärarnas tidning
Förskolans nya läroplan kräver att barn från ett års ålder ges möjlighet till en adekvat digital kompetens. Samtidigt rekommenderar WHO att barn under två år inte stillasittande ska hålla på med digitala medier.
SVT Öst
Flera förskolor vill få göra undantag från den nya delen i läroplanen som handlar om digital kompetens.
Aftonbladet
 
Gymnasielärare i biologi, 28 april i Stockholm
 
Gymnasielärare i biologi, 28 april i Stockholm
Ny konferens! Ta del av föreläsningar om t. ex antibiotikaresistens och evolutionsteorin, epigenetik och hur forskningen ser på samspelet mellan arv och miljö på molekylnivå, inspiration och praktiska verktyg för fungerande fältstudier samt språkutvecklande arbetssätt i biologi – stötta elever att ta till sig vetenskapliga texter. Välkommen!
Läs mer och boka plats!
 
Därför tar BEO den kränkta eleven till Högsta domstolen
 
Tydligare regler för när och hur mycket en lärare får ingripa fysiskt mot stökiga elever – det kan bli resultatet om Högsta domstolen tar upp fallet med en elev som BEO anser blivit kränkt av en lärare.
Lärarnas tidning
En kritikstorm mot BEO har rasat under året. Lärare vågar inte längre ingripa mot stökiga elever har det sagts. Vad handlar det här om? (webb-radio)
Utbildningsradion
 
Här är kommunerna med störst lärarbrist
 
22 533 behöriga lärare saknas i grundskolan och enligt prognoser lär lärarbristen bara bli värre. Tidningen Grundskolan har listat de fem kommuner med störst respektive minst andel behöriga lärare.
Lärarnas tidning
Var tredje lärare saknar legitimation. ”Att lösa lärarbristen med att expandera lärarutbildningen är helt enkelt inte möjligt”, säger Fredrik Svensson, utredare på UKÄ, Universitetskanslersämbetet.
Tidningen Grundskolan
 
Education at a Glance 2019
 
Lärare i Storbritanniens låg- och mellanstadieskolor kan få kortare undervisningstid för att hinna rätta elevernas uppgifter. I Tjeckien är föräldrakontakten frivillig. Så här fungerar kringuppgifterna i olika OECD-länder.
Lärarnas tidning
Unga svenskar är, internationellt sett, välutbildade. Men en akademisk examen väger inte lika tungt i Sverige som i många andra länder. Detta går att utläsa av årets upplaga av Education at a Glance.
Svenska Dagbladet
Education at a Glance 2019. (pdf)
OECD
 
Regeringen överens med L och C: Grundskolan tioårig
 
Regeringen har tillsammans med Centern och Liberalerna kommit överens om att grundskolan ska bli tioårig. 
Expressen
 
Skolverket presenterar förslag på förändrade kursplaner
 
Förändrade kunskapskrav, tydligare skillnader mellan årskurser och ökad betoning på faktakunskaper. Det är förändringar i de förslag till kurs- och ämnesplaner.
Skolverket
”På det hela taget är det väldigt positivt, de tycks ha lyssnat på lärarna", säger Åsa Fahlén, LR.
Skolvärlden
Förslaget att plocka bort antikens historia i grundskolans kursplan för historia fick många att gå i taket. Men Skolverket vidhåller att undervisningstiden inte räcker till.
Aftonbladet
 
Svensk lärarbrist och segregation pekas ut i ny EU-rapport
 
Lärarbrist, segregation och ett av de mest digitaliserade utbildningssystemen i Europa. Så beskrivs Sverige i en ny EU-rapport.
Skolvärlden
Education and Training Monitor EU analysis. (pdf)
Europeiska kommissionen
 
Lärarlönerna ökar i Europa
 
Lärares och skolledares löner ökar på de flesta håll i Europa – Sverige hör till länderna där de ökar mest.
Universitets- och högskolerådet
Teachers' and school heads' salaries and allowances in Europe 2017/18. (pdf)
Europeiska kommissionen
 
Marscherar i protest mot nedskärningarna i skola
 
Lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare, föräldrar och fritidspedagoger i tolv städer samlas till Skolmarschen för att protestera mot nedskärningarna i skolan.
Lärarnas tidning
 
SO i fokus, 28-29 januari i Göteborg
 
SO i fokus, 28-29 januari i Göteborg
Två dagar fulla med inspiration och kunskap för dig som undervisar i SO. Ta bl.a. del av föreläsningar om prov- och bedömningspraktik i SO-ämnena, historiebruk, att arbeta med kontroversiella samhällsfrågor i undervisningen, digital källkritik och geografiundervisning utifrån ett ”doing geography-perspektiv”.
Läs mer och boka plats!
 
Sveriges bästa skolkommun
 
Torsby kommun i Värmland blev etta på Lärarförbundets rankning av ”Bästa skolkommun”.
Lärarnas tidning
Hela rankningen hittar du här!
Lärarförbundet
 
Kraftigt ras för sexornas betyg
 
För fjärde året i rad minskar andelen elever i årskurs sex som får godkända betyg i samtliga ämnen.
Aftonbladet
PM – Betyg i årskurs 6, vårterminen 2019. (pdf)
Skolverket
 
Tre av fyra skolor brister i digital kompetens
 
Tre av fyra skolor följer inte läroplanens riktlinjer om digitala verktyg. Det visar en ny rapport från Skolinspektionen.
Skolvärlden
Digitala verktyg i undervisningen - Matematik och teknik i årskurs 7-9. (pdf)
Skolinspektionen
 
Lågaffektivt bemötande splittrar den svenska skolan
 
Metoden som splittrar skolan. Har lett till hot och våld – och ett fall kan prövas i HD.
Dagens Nyheter
Lågaffektivt bemötande – katastrof eller framgångsrecept? I TV4-programmet ”Efter fem” debatterade Lärarnas tidnings krönikör Maria Wiman med debattören Isak Skogstad.
Lärarnas tidning
I TV4-programmet ”Malou efter tio” möttes psykologen Bo Hejlskov Elvén och läraren Isak Skogstad för att debattera lågaffektivt bemötande i skolan. Direkt efter sändningen urartade diskussionen.
Skolvärlden
 
Nya förslaget: Kortare sommarlov för eleverna
 
Malmös kommunledning förkorta sommarlovet – och införa tre terminer.
Expressen
Lärarförbunden är kritiska: ”En del av att man orkar arbeta som lärare är att man har en lång sammanhängande sommarledighet”, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.
Svenska Dagbladet
 
Betyg på mellanstadiet utvärderas
 
Införandet av betyg i årskurs sex har försämrat flickors självkänsla och generella mående radikalt. Det visar en ny, stor studie från Umeå universitet.
Lärarnas tidning
Consequences of school grading systems on adolescent health: evidence from a Swedish school reform. (pdf)
Journal of Education Policy
 
Lärarförbundet: Två av tre rektorer tvingas spara
 
 Två av tre rektorer tvingas redan nu att spara på personal och läromedel, enligt en ny omfattande skolledarenkät från Lärarförbundet.
Lärarnas tidning
Lärarförbundets nya rektorsenkät visar att två av tre rektorer tvingas spara i sin skolverksamhet. Utbildningsministern svarar på frågan om hon borde ha fajtats hårdare för mer pengar till skolan?
Lärarnas tidning
 
Skolor sämre på att göra barn nyfikna
 
Andelen femteklassare som tycker att skolan gör dem nyfikna och ger lust att lära minskar. Det visar Skolinspektionens undersökning.
Sveriges Radio
Resultat från Skolenkäten 2017-2018. (pdf)
Skolinspektionen
 
Hög rektorsomsättning drabbar skolan
 
Särskilt stöd. Sambedömning. Stöd till nya lärare. På alla dessa områden riskerar arbetet att stanna upp i skolor som byter rektor ofta, visar Skolinspektionens granskning.
Lärarnas tidning
Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten – Utan spaning ingen aning. (pdf)
Skolinspektionen
 
Mer än var fjärde kommun anställer korttidsrektorer
 
Omsättningen på rektorer är stor och många kommuner löser sina rekryteringsproblem tillfälligt med korttidsanställda rektorer.
Lärarnas tidning
Av de 161 kommuner som besvarade Chef & Ledarskaps enkät hade 43 kommuner korttidsanställda rektorer vid höstterminens start.
 
Öppna Jämförelser - Grundskola 2019
 
I Öppna jämförelser: grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
SKR
 
Svårt för rektorer att hantera Lärarlönelyftet separat
 
Statskontorets utvärdering visar att det i praktiken har varit svårt att helt separera Lärarlönelyftet från ordinarie lönesättning.
Statskontoret
Lärarlönelyftet - En lägesbeskrivning. (pdf)
Statskontoret
 
Ingen fördel med egen skoldator
 
En studie att satsningen på personlig dator inte förbättrar studieresultaten.
Sydsvenska Dagbladet
Hur påverkas studieprestationer i skolan av en dator per elev? (pdf)
IFAU
 
Pisa 2018
 
Resultaten från den senaste Pisa-undersökningen visar att svenska elever presterar bättre än föregående mätning. Samtidigt ökar skillnaderna mellan de bäst och de sämst presterande eleverna.
Sveriges Television
15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. (pdf)
Skolverket
 
Aktuella regeländringar
 
Här hittar du information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet.
Skolverket
 
Skolportens magasin –
nytt nr ute nu!
 
Tema:
Pojkar i skolan. Genom att bryta maskulinitetsnormer och anti-pluggkulturer kan pojkars skolresultat bli bättre, menar forskarna. 

Prenumerera på Skolporten: Du får 2 nr för prova på-priset 99 kr (endast för nya prenumeranter).

Läs mer och teckna en prenumeration på Skolporten.se/magasin