Ett nytt revisionsår 2020
 
Vi på SKR ser fram emot ett spännande år. Vårt arbete med att ta fram en standard för redovinsingsrevision går framåt. Vi fördjupar också arbetet med att förbereda nästa goda revisionssed i kommunal verksamhet 2022. Därtill ser vi fram emot en vår kantad med utbildningar och intressanta seminarier om revision på Demokratidagen i april och på Kommek i augusti.
 
Revisorsinspektionens tematillsyn 
 
Revisorsinspektionen (RI) har genomfört en tematillsyn av revisionsbolagens medverkan i den kommunala redovisningsrevisionen. SKR delar inte alla rapportens slutsatser.  SKR och revisionsbranschen har länge uppmärksammat att det uppstår svårigheter för revisionsbolag när de agerar som sakkunniga biträden till förtroendevalda revisorer. Revisorslagens krav på auktoriserade eller godkända revisorer är inte framtagna för den kommunala kontexten. Därför driver SKR tillsammans med branschorganisationerna FAR och SKYREV ett utvecklingsprojekt sedan 2018 för att ta fram ett ramverk och en tydligare standard för kommunal redovisningsrevision. 
Läs mer om tematillsynen
 
Nyckeltal om revision i Kolada
 
I databasen Kolada finns nu nyckeltal som rör den kommunala revisionen. Du hittar dem via tjänsten "Jämföraren". Välj vilka kommuner du vill jämföra och klicka på rubriken "Revision" under fliken "Mer" i Jämföraren. 
Jämföraren i Kolada
 
Kurser och konferenser
 
 
Upphandling av revisionstjänster
Att upphandla revisionstjänster är en process som ställer krav på ett grundligt förarbete, tid och kunskap. Denna utbildningsdag vänder sig till förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner samt upphandlare som arbetar med dessa upphandlingar. Tipsa gärna er upphandlingsfunktion!
Anmälan upphandling av revisionstjänster
 
God revisionssed 2018 för nya revisorer
Under seminariet presenteras och diskuteras god revisionssed i kommunal verksamhet. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grupper. Seminariet passar bra för dig som är ny i uppdraget som förtroendevald revisor, men ger även en värdefull repetition för dig som varit revisor lite längre.
Anmälan God revisionssed
 
Demokratidagen 2020
Mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Du får möta SKR:s ordförande Anders Knape, kultur och demokratiminister Amanda Lind, fd. utrikesminister Margot Wallström, forskaren Emma Frans med flera. Under dagen arrangerar vi bladn annat seminariet "Revision i en tillitsbaserad styrning – hur funkar det?" med gästen Rolf Solli.
Anmälan Demokratidagen
 
Mer information
 
 
Alla SKR:s skrifter om kommunal revision
SKR erbjuder ett antal skrifter med fördjupningar inom olika områden som rör kommunal revision. Du hittar dem på länken nedan.
Skrifter om kommunal revision
 
Kommunens kvalitet i korthet 2019
250 kommuner deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) och redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. KKIK har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.
I slutet av januari släpptes det sammanställda resultatet för 2019. 
Läs mer om KKIK 2019
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.
 
Redaktör
Anna Eklöf
anna.eklof@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se