Forskarintervjuer, fritidshem och en julhälsning från Ifous!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Misströsta inte, vi går snart mot ljusare tider!
 
Efter en lång och grå höst är det lätt att känna sig trött. Det gör vi nog alla. Men man kan också känna sig stolt och glad över det man har åstadkommit. Vi på Ifous är särskilt stolta och glada över att vi har satt igång ett FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Det var verkligen på tiden! Satsningar på att utveckla fritidshemmens verksamhet är inte så vanligt förekommande. Fritids får så ofta stå tillbaka till förmån för behov i skola och förskola. Därför är det särskilt roligt att 130 lärare i fritidshem, rektorer och ansvariga på förvaltningsnivå hos fyra skolhuvudmän nu får möjlighet att tillsammans med forskare fördjupa sig i frågor som rör lärande och utveckling i relation till det som är specifikt för fritidshemmets uppdrag.
 
Stolthet och glädje var också det som präglade den avslutande konferensen för FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer som genomfördes i november. Att höra de medverkande berätta om sitt utvecklingsarbete och de lärdomar man har gjort under de tre år som programmet har pågått, var imponerande. Detta ihop med forskarnas presentationer av de sju delstudierna som har bedrivits gjorde att man lämnade konferensen med en förvissning om att här har erfarenhet beprövats och ny kunskap skapats. Slutrapporten kommer att publiceras vid årsskiften och finns då att läsa på Ifous hemsida.
 
Glada är vi också över att få fortsätta arbetet tillsammans med våra medlemmar, förhoppningsvis inom något av de program som planerar att starta under 2020: En individanpassad vuxenutbildning, Studie- och yrkesvägledning i samverkan och Datadriven skolförbättring. Tveka inte att ta kontakt med någon av Ifous-kollegorna om du har frågor om programmen eller om du har önskemål om någon särskild inriktning på kommande FoU-aktiviteter.
 
Med dessa ord vill jag önska er alla en riktig god jul och ett gott nytt år.
 
Marie-Hélène Ahnborg
vd
 
Nu är Ifous medlemslogga för 2020 här och alla medlemmar har möjlighet att använda den för att visa  sitt engagemang för forskning, utveckling och samverkan inom skola och förskola! Länka gärna till Ifous hemsida.

Vi välkomnar även våra nya medlemmar:

- Förskolan Bild och tanke
- Lärlingsgymnasiet i Sverige AB
- Hemsö development AB
 
 
Nyhet: Äntligen FoU i fritidshemmet!
 
Nu har Ifous forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på Fritidshemmets pedagogiska uppdrag dragit igång. Under tre år kommer lärare, fritidspedagoger och skolledare att arbeta tillsammans med forskare för att med praktiknära forskningsinsatser och konkret utvecklingsarbete stärka fritidshemmen så att de kan fungera som pedagogiskt komplement till skolan utan att förlora det som är unikt för fritidshemmet.
 
2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen där undervisningsuppdraget tydliggjordes. Detta välkomnas av många men är också förknippat med en viss oro då fritidshemmen står inför flera utmaningar. Det råder stor brist på utbildad personal och forskningen inom området är begränsad samtidigt som skollagen ställer krav på att även fritidshemmets verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. FoU-programmet syftar därför till att ta fram ny kunskap som involverar de medverkande och utgår från deras frågor, utmaningar och behov.
 
– Det här är en viktig satsning och väldigt roligt att kunna göra något kring fritidshemmet som annars ofta glöms bort i forsknings- och utvecklingssammanhang, säger Jens Rosenqvist, områdeschef i Linköpings kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.
 
Även forskarna är laddade inför det kommande arbetet.
– Det här är ett välkommet bidrag till forskningen inom området. Det kommer att skapas mycket värdefull empiri som vi tillsammans med deltagarna kommer att kunna arbeta vidare med, säger Helena Ackesjö, docent i pedagogik vid Linnéuniversitet som tillsamman med Björn Haglund, docent i Barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan i Gävle, leder programmets forskningsinsats.
 
Varför går man in i ett FoU-program? Jens Rosenqvist berättar!
 
I samband med kick-offen för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Fritidshemmets pedagogiska uppdrag passade vi  på att intervjua styrgruppen ordförande, Jens Rosenqvist.. Han berättar om varför Linköpings kommun beslutade att gå in i det treåriga programmet och vilka förväntningar han har på det kommande arbetet.

Du hittar intervjun här.
 
Inkluderande lärmiljöer avslutas
 
Under tre år har 235 lärare och skolledare i ca 40 skolor i sju kommuner arbetat tillsammans  med forskare i FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer för att fördjupa den forskningsbaserade kunskapen om hur skolan kan möta alla elever.
 
Arbetet i programmet har involverat alla nivåer i de medverkandes organisationer, från lärare i förskola, grund- och gymnasieskola till ansvariga på förvaltningsnivå.
– Det har varit en spännande process. Tillsammans har vi fördjupat våra kunskaper med allt vad det innebär för våra elevers möjligheter att få en god utbildning, säger Ulf Månsson, f.d. förvaltningschef i Säters kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.
 
Henrik Hamilton, som har lett och samordnat programmet, är stolt över att nu vara i mål:
– Jag är djupt imponerad över det engagemang och nyfikenhet som de medverkande har tagit sig an arbetet med. Utvecklingsprocessen har inneburit både motgångar och huvudbry – men det är naturligt och en nödvändig del av att utvecklas.
En forskargrupp från Högskolan i Borås har ansvarat för forskningsinsatsen.
– FoU-programmet har varit ett välkommet bidrag till forskningen och gett oss värdefull ny kunskap som sätter fokus på vikten av pedagogik och förhållningssätt snarare än på rumslig placering, säger Elisabeth Persson, universitetslektor och forskningsledare i programmet.
 
Slutrapport från FoU-programmets publiceras vid årsskiftet. En fördjupad presentation av forskningsresultaten publiceras i april 2021. Alla publikationer kommer att finnas tillgängliga på Ifous hemsida.
Har inkluderingen gått för långt? Vi frågade statssekreterare Erik Nilsson!
 
I samband med spridningskonferensen för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Inkluderande lärmiljöer intervjuar Emma Kreü, medlemsansvarig på Ifous, Erik Nilsson, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström. Han berättar om varför han tycker att inkluderande lärmiljöer är viktigt – och om inkluderingen har gått för långt. 

Se intervjun här. 
 
Vad tycker forskarna om att arbeta i ett
FoU-program?
 
Är du nyfiken på hur forskarna i Ifous FoU-program tänker? Nu finns nya intervjuer ute på vår YouTube-kanal! Lyssna till Lill Langelotz och Elisabeth Persson, Högskolan i Borås, från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer eller Björn Haglund, Högskolan i Gävle, och Helena Ackesjö, Linnéuniversitetet, från FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag
Till Ifous YouTube-kanal.