Fortsatt mycket stort behov av fler lärare
Det kommer att saknas cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare om 15 år. Jämfört med Skolverkets förra lärarprognos innebär det att den beräknade framtida bristen minskar, men läget är fortsatt bekymmersamt.

En nyhet i år är att du kan se en regional prognos över behovet i din region och jämföra upp till tre regioner samtidigt.

Vi har samlat kurser, webbstöd och statsbidrag som du kan använda för att motverka lärarbristen.
  Läs mer om lärarförsörjningen
 
Stärk nyanställda med en mentor
Nöjda lärare stannar på skolan, så ge nyanställda lärare och förskollärare en bra start genom en introduktionsperiod. Ta del av vårt nya webbstöd.
  Till webbstöd Introduktionsperiod för lärare och förskollärare
 
Låt de som blivit lärare igen gå vår webbkurs
Stärk de som återvänt till förskollärar- och läraryrket att få koll på allt nytt med vår webbkurs.
  Återvändande lärare och förskollärare – webbkurs
 
Låt förstelärare leda kollegialt lärande
Förstelärare och lektorer som leder kollegialt lärande utvecklar undervisningen, stärker professionen och bidrar till mer arbetsro. På vår webbplats finns filmer, poddar och framgångsfaktorer.
  Läs mer om förstelärarens uppdrag
 
Få koll på kompetensen i din verksamhet
Hur hanterar du bristen på lärare? Använd vårt nya självskattningsverktyg för att strategiskt planera kompetensen i din verksamhet. Här hittar du bland annat stöd för obehöriga lärare.
  Till Koll på kompetens
 
Ta del av faktorer som får lärare att återvända
Resultaten från SCBs undersökning från 2017 och Skolverkets undersökning från 2018 är samstämmiga: arbetsmiljön är en av de viktigaste faktorerna för att lärare och förskollärare ska återvända till yrket.
  Läs mer här
 
Sök statsbidrag för att stärka läraryrket
Här har vi samlat några av de statsbidrag som huvudmän och rektorer kan söka för att stärka läraryrket.
 Statsbidrag för att stärka läraryrket