Läs om bland annat: Sekretess utan begäran och HFD om direktupphandling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
19 december 2019
 
 
Domar
 
 
EU-domstolen om uteslutning när leverantören gjort fel i tidigare avtal
Leverantörens tidigare brister kan leda till uteslutning i en upphandling.
Den upphandlande myndigheten måste dock göra en egen bedömning
 
HFD: Synnerlig brådska gav rätt direktupphandla
Den ursprungliga upphandlingen hade blivit överprövad.
Utdragen domstolsprocess ansågs vara oförutsedd omständighet
 
HFD: En avtalsspärr kan förlängas
Kommunen angav till en anbudsgivare att spärren förlängdes.
I fallet höll inte förlängningen, men i princip är en sådan möjlig, förklarade HFD
 
Sekretess gällde utan begäran
Två anbud begärdes ut, men bara en av anbudsgivarna begärde sekretess.
Sekretess för båda anbuden, ansåg både kommunen och kammarrätten
 
Tekniska skäl gav rätt att köpa strålbehandling utan annons
Bevisbördan ligger på myndigheten vad gäller undantaget om ”tekniska skäl”.
Regionen visade på tillräcklig utredning och fick rätt i domstolarna
 
Utvärderingsmodell var för otydlig
För stort utrymme för godtycke, tyckte både förvaltningsrätt och kammarrätt.
Upphandlingen av vuxenutbildning fick göras om i en del
 
Bolag fick uteslutas från valfrihetssystem efter brister hos annat bolag
Kommunen kunde använda ”allvarligt fel i yrkesutövningen” som uteslutningsgrund.
Det andra bolagets brister hade betydelse för sökandebolagets trovärdighet
 
Annat aktuellt
 
 
Utredningen om idéburna aktörer
Betänkandet lämnades över till riksdagen den 12 december.
Sammanfattning, SOU 2019:56
 
Kurser och utbildningar
 
 
Grundkurs i LOU, 5-7 maj 2020, Stockholm
Kursen tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Läs mer och anmälan
 
Grundkurs i e-handel, 3-4 mars 2020, Stockholm
Under kursen gås det igenom vad e-handel innebär, vilka effekter som kan påräknas samt hur införandet strategiskt ska gå till. Det gäller förberedelser både internt i organisationen och gentemot varu- och tjänsteleverantörer.
Läs mer (anmälan kan göras från början av 2020)
 
Grundkurs i e-handel, 25-26 mars 2020, Malmö
Under kursen gås det igenom vad e-handel innebär, vilka effekter som kan påräknas samt hur införandet strategiskt ska gå till. Det gäller förberedelser både internt i organisationen och gentemot varu- och tjänsteleverantörer.
Läs mer (anmälan kan göras från början av 2020)
 
Redaktör
Daniel Ekwall
daniel.ekwall@skr.se
08-452 79 71
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se