Gemensam arena för samsyn och intressebevakning
 
Under hösten har SKR, Inera och SKL Kommentus har bjudit in samtliga kommuner att delta i en arena för strategisk utveckling i en digital tid. Syftet är att kommunerna, SKR, Inera och SKL Kommentus ska kunna mötas för att skapa samsyn och samla genomslagskraft, intressebevaka och gemensamt fokusera på förnyelsefrågor.

Uppslutningen kring de tre workshoppar som hittills genomförts har varit överväldigande och vi har hittills hunnit träffa representanter för mer än 130 kommuner på plats, och ytterligare många fler på distans vid den webbsända frågestunden i förra veckan. Nu strukturerar vi de samlade intrycken för att återkomma på det nya året med nästa fas i arbetet.
Arena för utveckling i en digital tid
 
Nya vägledningar för molntjänster
 
SKR har tagit fram tre vägledningar som hjälper kommuner och regioner att analysera frågor om juridik och säkerhet för molntjänster.
Tre nya vägledningar för molntjänster
 
Ny innovationsmiljö för AI i
hälso- och sjukvården
 
AI Innovation of Sweden och SKR etablerar en ny innovationsmiljö för en informationsdriven, individanpassad och skalbar sjukvård genom AI.
Ny innovationsmiljö för AI i hälso- och sjukvården
 
Ett år i rätt riktning 
 
 
Året går mot sitt slut och vi stänger snart böckerna för 2019. Det mesta av all fantastisk utveckling sker ute i kommuner och regioner. Det är där välfärden levereras och utvecklas. Så många hjältar, så mycket mod och så mycket värde som levereras till invånare och företag varje dag.

Även om den mesta av välfärdsleveransen och utvecklingen av densamma sker lokalt så utmanar digitaliseringen oss genom att ställa krav på gemensamma byggblock, standardisering, nya förmågor och inte minst en möjliggörande lagstiftning. Det är områden där vi behöver kraftsamla tillsammans för att bli bäst i världen på att leverera välfärd i en digital tid.
 
 
Aktuellt
 
 
Kommuner välkomnas att stödja Säker digital kommunikation
Det nya konceptet Säker digital kommunikation kommer att bli ett av de viktigaste kommunikationssätten i offentlig sektor. En avsiktsförklaring för medfinansiering från 2020 och framåt gick ut till kommunerna den 10 december.
Stort behov av att kunna skicka säkra meddelanden
 
Välkommet beslut om utveckling av digital infrastruktur
Regeringen ger flera myndigheter i uppdrag att ta fram gemensam digital infrastruktur för myndigheter, kommuner och regioner. SKR välkomnar beslutet, som dock behöver följas av statlig investering.
"De goda och höga ambitionerna följas av motsvarande investeringar"
 
Säker digital kommunikation 2020-2023
Projektet Säker digital kommunikation är ett samarbete mellan Sveriges kommuner, regioner och myndigheter som har pågått sedan 2017. Inera har skickat en avsiktsförklaring till regionerna och kommunerna gällande finansiering för att slutföra projektet 2020, etablera förvaltning samt säkra finansiering för en fortsatt förvaltning av projektets resultat under ytterligare tre år.
Säker digital kommunikation 2020-2023
 
Kommunernas informationssäkerhetsarbete
Under våren 2019 genomförde SKR en webbenkät angående hur långt kommunerna kommit i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete. Nu finns resultatet sammanfattat i en rapport.
Enkät om kommunernas informationsarbete
 
A-kassorna utvecklar e-tjänst för arbetsgivare
Svenska arbetsgivare fyller i ungefär en miljon intyg per år till anställda som vill söka ersättning från a-kassan. Nu har a-kassorna tagit fram den kostnadsfria e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu. Tjänsten är det snabbaste och säkraste sättet att skicka uppgifter om anställning, lön och arbetad tid till a-kassorna.
Mer om hur du skickar digitala arbetsgivarintyg
 
Dela Digitalt inom offentlig sektor
Via Dela Digitalt kan du som jobbar inom offentlig sektor dela med dig och ta del av vad andra gör eller har gjort. Det är en portal för samverkan, erfarenhetsutbyte och samfinansiering. 
Dela Digitalt
 
Kalender
 
 
Molntjänster i kommuner och regioner 19 december
Vi går igenom olika typer av molntjänster och påverkan på beslut om användning, aktuella rättsliga frågor om globala molntjänsteleverantörer och hantering av känslig information.
Kurser molntjänster
 
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se