SKL blir SKR – och har en ny VD
 
Från och med nu heter vi Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Redan i januari 2019 ändrade de sista landstingen sina namn till regioner, eftersom de också fick ansvar för den regionala utvecklingen. Beslutet om namnändringen fattades av kongressen den 27 november.
SKL har också utsett ett ny VD,  Staffan Isling. Han kom till SKR från tjänsten som regiondirektör i Uppsala och har tidigare varit kommundirektör/chef i Örebro, Tyresö, Haparanda och Gällivare.
 
Demokratiresan – podcast om kommunal revision
 
Podcasten Demokratiresan handlar om det som utvecklar demokratin och stärker relationen mellan medborgare och kommun/region. I Avsnitt 14 behandlas den kommunala revisionen. Vi pratar om fullmäktiges roll, vikten av en bra riskbedömning, samspelet mellan förtroendevalda och professionella revisorer samt vikten av att synliggöra revisionens arbete för att förbättra tilliten till den lokala demokratin. 
Podcast Demokratiresan
 
Ny bok om Politiskt ledarskap
 
Det politiska ledarskapet kräver klokhet och skicklighet för att kunna möta och hantera samhällsförändringar. Boken bygger på möten med 700 toppolitiker under 13 år i ledarprogram och nätverk samt forskning och utveckling som SKR har initierat. Lena Lindgren och Peter Örn är författare och speglar dessa och egna erfarenheter. En bok som även kan vara av intresse för revisorer!
 
Kurser och konferenser
 
 
Fullmäktige och revisorerna
Under 2020 fortsätter vi med utvecklingsdagen Fullmäktige och Revisorerna. Under dagen belyser vi samspel och ger rikliga möjligheter till samtal mellan fullmäktiges presidium och revisorerna. 
23 januari - Sundsvall
12 feb  - Alvesta
3 mars - Skövde
10 mars - Stockholm
Anmälan Fullmäktige och Revisorerna
 
Upphandling av revisionstjänster
Att upphandla revisionstjänster är en process som ställer krav på ett grundligt förarbete, tid och kunskap. Denna utbildningsdag vänder sig till förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner samt upphandlare som arbetar med dessa upphandlingar. Tipsa gärna er upphandlingsfunktion!
Anmälan upphandling av revisionstjänster
 
Mer information
 
 
Filmer om lekmannarevision i kommunala aktiebolag
Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om företaget arbetar i enlighet med ägarens avsikt och mål, om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll. På vår webbsida finns två filmer om uppdraget. 
Lekmannarevision på SKR:s webbsida
 
Planera revisionen genom riskanalys
Riskanalysen är en obligatorisk del av planeringen inom kommunal revision. SKR har en skrift som ger inspiration och exempel på arbetssätt för att genomföra träffsäkra och tydliga riskanalyser.
Skrift om riskanalys
 
Hur upprätthåller du ditt oberoende som revisor? 
Revisorerna ska genomföra sitt uppdrag objektivt utan att ta ovidkommande hänsyn. I en kort film talar några förtroendevalda revisorer om hur de arbetar för att upprätthålla sitt oberoende.
Revisorernas oberoende
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.
 
Redaktör
Anna Eklöf
anna.eklof@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se