SKR:s nyhetsbrev om Regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
SKL är nu SKR!
 
Den 27:e november beslutade SKR:s kongress att förbundet byter namn från Sveriges Kommuner och Landsting till Sveriges Kommuner och Regioner. Redan i januari 2019 ändrade de sista landstingen sina namn till regioner, eftersom de också fick ansvar för den regionala utvecklingen. Det är nu dags att kommuner och regioners medlemsorganisation följer efter och tar bort ”landsting” och ändrar till regioner.
Beslutet om namnändringen till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) började gälla omgående. SKR har också bytt också webbadress till skr.se och alla medarbetares e-postadresser byts till skr.se. De gamla e-postadresserna kommer att fungera parallellt under en tid. På kontoret vid Slussen i Stockholm har redan samtliga fasadskyltar ersatts med nya.
 
Regeringen måste ta kompetensbristen på allvar
 
SKR har tagit fram en rapport om yrkesutbildning i Sverige och om arbetsmarknadsutbildningarnas roll. Den visar att arbetsmarknadsutbildningarna minskar i antal. Inom vissa utbildningar inom till exempel transport- och industriområdet är minskningen kraftig.  Kompetensförsörjningen måste tas  på allvar, något som SKR tillsammans med Transportföretagen, Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen uppmärksammade regeringen på i en debattartikel nyligen. Det samlade budskapet är att regeringen måste ge plats åt framtidens kompetensförsörjning i den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen, annars riskerar kompetensbristen på arbetsmarknaden bli allt allvarligare.

Länk till SKR:s rapport om yrkesutbildning i Sverige

Länk till debattartikeln "Regeringen måste ta kompetensbristen på allvar"

 
 
SKR:s nya inrktningsdokument för kommande fyra åren
 
Den 28 november avslutade SKR sin kongress med en beslutad inriktning kring hur förbundets arbete ska bedrivas kommande fyra år.

Huvudpunkterna i inriktningsdokumentet:
  1. Vital demokrati och effektiv styrning
  2. Hållbar välfärd och utveckling i hela landet
  3. Attraktiva arbetsgivare och engagerade medarbetare
– Vi ska nu fortsätta vårt arbete med att se till att den långsiktigt hållbara finansieringen av välfärden kan tryggas. Många kommuner och regioner har en utmanande ekonomisk situation, samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. Här krävs en ökad samsyn och bättre samverkan med staten. Statens överskott bör användas till ökade satsningar på välfärdens verksamheter. En jämlik och modern välfärd är ett delat ansvar, säger Anders Knape.
 
 
Kommande evenemang
 
 
Internationella dagen 2020 - Anmälan är öppen
Internationella dagen 2020 är en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun eller region, med ett intresse för internationella frågor.
Tema för årets upplaga är Agenda 2030, kryddat med aktuella EU-frågor.
Länk till program och anmälan
 
Save the date - Mötesplats Samhällsbyggare  15-16 juni
För andra året i rad arrangerar SKR konferensen Mötesplats Samhällsbyggare. Konferensen går av stapeln 15-16 juni på Moderna museet i Stockholm.
 
 
Save the date - Smartare, grönare Sverige
Under våren kommer Länsstyrelsen, Tillväxtverket och Naturvårdsverket arrangera regionala miljömålskonferenser på temat miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling. Spara följande datum redan nu: Varberg 27/3, Kalmar 31/3 samt Luleå 2/4.
 
 
Nya publikationer
 
 
SKR:s synpunkter på regeringens forskningspolitik
SKR:s styrelse antog den 25 oktober ett underlag för 2020 års forsknings- och innovationspolitiska proposition.SKR lämnar bland annat synpunkter kring behov av förändring av organiseringen av statlig finansiering av forskning och innovation. Synpunkterna finns nu sammanställda i en rapport
Länk till rapporten SKR:s synpunkter på regeringens forskningspolitik
 
Ledarskap för hållbar utveckling
I denna skrift presenteras 19 exempel på arbeten med att genomföra Agenda 2030 i kommuner och regioner. Syftet med skriften är att inspirera kommuner och regioner att lära av varandra hur arbetet med att genomföra Agenda 2030 kan komma igång eller hur det kan vidareutvecklas.
Länk till rapporten Ledarskap för hållbar utveckling
 
Utveckling av Kultursamverkansmodellen
SKR har tagit fram en genomlysning av kultursamverkansmodellens struktur och processer. Syftet med genomlysningen är att ge tillgång till ett diskussionsunderlag som kan bidra till utveckling av kultursamverkansmodellen.
Länk till rapporten Utveckling av Kultursamverkansmodellen
 
 
Redaktör
Gustaf Rehnström
gustaf.rehnstrom@skr.se
08-452 75 71
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se