Kort nyhetssvep om trafik och infrastruktur
 
Kort nyhetssvep om gatustatistik, drönare, bredband och en grundläggande vägledning för det smarta samhället.

I studion samtalar Michaela Stenman med Selda Taner, Ulrika Appelberg och Dan Lems om aktuella nyheter om trafik och infrastruktur.


Se filmen
 
Mer information
 
 
Nya Gatustatistik i Kolada
Vill din kommun bidra med nyckeltal inom väghållning? Anmäl ert intresse till: inmatning@kolada.se
Kontaktperson: Selda Taner SKR, selda.taner@skr.se
Mer om gatustatistik
 
Ny stödmodell för bredband
Post- och telestyrelsen presenterade vid en hearing i slutet av november hur det tilltänkta förslaget ser ut. Myndigheten kommer att föreslå att stödet för det första året (2020) delas mellan fyra regioner.
Mer om ny stödmodell för bredband (och länk till PTS)
 
Drönare
SKR startar i januari ett projekt kring hur användandet av drönare kommer att påverka kommuner och regioner både kring planering och reglering men även hur dessa kan användas i den egna verksamheten. Är du intresserad av projektet kontakta: Ulrika Appelberg, ulrika.appelberg@skr.se
 
Hemställan om undantag från lokaliseringsprincipen
I november lämnade SKR en hemställan till regeringen om ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsverksamhet för att främja och möjliggöra ytterligare bredbandsutbyggnad.
Mer om hemställan
En kommentar från Anders Ygeman
 
Guide för ett smart samhälle
SKR släpper inom kort en guide som ger en bred introduktion kring frågeställningar som rör det smarta samhället, från de tekniska förutsättningarna till de nyttor som vi vill ska uppstå. Utgångspunkten är digitaliseringens möjligheter utifrån ett kommunalt perspektiv och hur den enskilda kommunen kan utvecklas till ett smart samhälle.
SKR:s webbutik
 
Ledningskollen gör utskick till nästan 2000 organisationer – uppmanar fler ledningsägare att gå med
 
I dagarna får flera företag och andra organisationer ett brev från Ledningskollen – den kostnadsfria webbtjänsten som syftar till att minska antalet grävskador och förenkla samordning, planering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt. I brevet finns en broschyr om Ledningskollen och en uppmaning att gå med som ledningsägare. Bakom uppmaningen står bl.a. SKR:s representant i Ledningskollens styrgrupp.

Broschyren innehåller argument för varför man ska gå med i Ledningskollen som ledningsägare och information om hur man går med. Broschyren reder också ut en del missuppfattningar som finns om tjänsten.

Ledningskollens långsiktiga mål är att en fråga i Ledningskollen ska nå alla berörda ledningsägare.

Ledningskollen har vuxit med mellan 50 och 100 ledningsägare per år och idag är 1063 ledningsägare, inklusive alla stora nationella, med. Likväl finns det fortfarande ett stort antal ledningsägare, även kommunala, som inte är med. Detta vill Ledningskollen ändra på.
Läs brevet och broschyren här

SKR:s representant i Ledningskollens styrgrupp:
Per Henningsson, per.henningsson@skr.se
 
Polisen inför e-tjänst för parkeringsärenden
 
Polisen kommer genomföra förändringar i hanteringen av parkeringsärenden då det införs en ny e-tjänst som förväntas resultera i en effektivare hantering av ärenden som exempelvis bestridanden. Den nya e-tjänsten beräknas vara igång under andra kvartalet år 2020.

Förändringen innebär att adressuppgifterna på parkeringsanmärkningen behöver uppdateras till en ny samt att informationen på anmärkningen kompletteras med en webbadress för e-tjänsten. Information om nya adresser kommer att skickas av Polisen till alla kommuner i god tid innan e-tjänsten startas.
Eventuella frågor om förändringen kan ställas till Caroline Falk, caroline.falk@polisen.se
 
Konferens: Mötesplats samhällsbyggande
 
Boka in den 15-16 juni 2020 då årets viktigaste mötesplats går av stapeln i Stockholm.
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se