Senaste nytt från Storsthlm - Kommuner i samverkan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör. Foto: Bengt Säll
2019 går mot sitt slut, men innan vi firar in det nya året, finns lite tid för eftertanke och reflektion. En metafor som jag ofta tänker på är att samverkan är som en dans. Och att allra roligast är det när vi är många som dansar tillsammans. Vi startade året med ett nytt politiskt landskap och i samband med förbundsmötet i mars fick vi en ny styrelse.

Samtidigt fick många av våra kommuner nya ledningar i politik och förvaltning. För oss på Storsthlm betyder det att vi fick många nya danspartners, och utifrån uppdraget talar vi kontinuerligt om både musik och koreografi.

Vi har fått en ny strategisk inriktning för mandatperioden som prioriterar tre fokusområden; utbildning och arbetsmarknad, social välfärd och hälsa samt samhällsbyggnad och miljö. Samtliga områden lär präglas av det ekonomiska läget, de demografiska behoven och digitaliseringståget som rullar på.

Året inleddes också med att landstinget blev region och under året har vi fortsatt att utveckla samverkan mellan kommunerna, Storsthlm och Region Stockholm. Det pågående paradigmskiftet där vården utgår från individen, oavsett vem som är huvudman, innebär att koreografin blir rätt avancerad. Därför är det glädjande att vi är överens om att det är viktigt att hitta takten och dansformerna tillsammans.

Med önskan om en god jul och ett riktigt gott nytt år!

Madeleine Sjöstrand,
Förbundsdirektör
utbildning och arbetsmarknad
Så ska kommunerna klara utmaningen med växande elevkullar
 
Det regionala arbetet med att möta växande elevkullar fortsätter. Det har med tiden blivit tydligare att kommunerna måste ta ett gemensamt och långsiktigt ansvar för utformningen och planeringen av regionens gymnasieskolor. För att klara utmaningen har totalt fem kluster skapats utifrån eleverna val av gymnasieskola samt deras rörelsemönster.

– Det relationella är avgörande för att lyckas. Vi är olika kommuner med olika prioriteringar och politisk styrning, men för eleverna som rör sig mellan våra kommuner behöver vi ha en god relation. Detta för att kunna möta utmaningen vi står inför, säger Lars-Gustaf "L-G" Jonsson, gymnasiechef i Botkyrka kommun och deltagare i kluster syd som består av Botkyrka, Salem, Huddinge, Södertälje och Nykvarn.

Läs mer om hur kommunerna ska möta utmaningen med växande elevkullar
Intervju med daniel broman, stadsdirektör, lidingö stad
Daniel Broman: "Digitalisering är en ständigt närvarande fråga"
 
Daniel Broman, stadsdirektör Lidingö stad
Tidigare i år utsågs Lidingö stad till Sveriges digitaliseringskommun på Kvalitetsmässan i Göteborg. I en intervju berättar Daniel Broman, stadsdirektör, Lidingö stad, om hur de arbetar med digitalisering. 

I Lidingö stad genomsyrar devisen "digitalt först" hela organisationen. Digitalisering är inte längre en it-fråga. 

– Vi har en bra struktur, roller och samarbeten som gör oss beslutsmässiga där vi jobbar smart och med stort fokus på ekonomin. 

Läs hela intervjun med Daniel Broman om hur Lidingö stad arbetar med digitalisering.
Social välfärd och hälsa
Nytt IT-stöd för utskrivningsprocessen på gång
 
Från och med årsskiftet börjar den nya överenskommelsen för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) gälla. Idag saknas ett IT-stöd för utskrivning från sluten psykiatrisk vård. Nuvarande IT-stöd, Webcare, klarar inte av att fullt ut stödja den nya lagen om samverkan vid utskrivning som började gälla 2018.

Webcare ska därför ersättas och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbereder nu för en upphandling av ett nytt IT-stöd.

Upphandlingen sker under 2020 och planen är att det nya IT-stödet ska vara i drift under år 2021.
utbildning och arbetsmarknad
Positiva effekter när kommuner samverkar om vuxenutbildning
 
Sedan i början av 2019 har alla länets kommuner och fyra Uppsalakommuner samverkat kring en regional vuxenutbildning för lastbils- och bussförare. Under året har antalet ansökningar till yrkesförarutbildningen ökat gradvis. Dessutom har intresset för utbildningen ökat samtidigt som det blivit mycket enklare för både elever och studie- och yrkesvägledare att hitta information om utbildningen.

Kommunerna har nu bestämt sig för att fortsätta samverkan även nästa år.

– Nu har vi hittat en modell för samverkan regionalt för yrkesutbildningar inom transport. Förhoppningsvis kan vi identifiera fler utbildningar där behoven är liknande och lösa det genom att samarbeta regionalt, säger Lina Femzén, strateg på vuxenutbildningen i Stockholms stad.

Läs mer om den regionala yrkesförarutbildningen
 
Samhällsbyggnad och miljö
Mer solel och hållbara transporter genom energi- och klimatrådgivning
 
Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter. Totalt har rådgivare i 284 kommuner arbetat ihop om vägledning vid investering och installation av solceller samt hur man går tillväga för att uppföra laddplatser till elfordon.

Resultatet visar att projekten på ett effektivt sätt lyckats stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ. Intresset för energi- och klimatrådgivningen har också ökat.

Läs mer om solel och hållbara transporter genom energi- och klimatrådgivning
verksamhetsplan och budget 2020
Fokus på kostnadseffektivitet och gemensamt lärande under 2020
 
I december tog styrelsen beslut om verksamhetsplan och fokus för de kommande tolv månaderna. 

– Vi kan konstatera att det ekonomiska läget för 2020 blir allt kärvare för både kommunerna och Regionen. För Storsthlm innebär det att fokus på kostnadseffektivitet och gemensamt lärande blir ännu viktigare, säger Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör.

Läs hela verksamhetsplanen med budget för år 2020
samhällsbyggnad och miljö
Kommuner om ÖDIS: "En bra motor"
 
Projekt ÖDIS har pågått sedan 2018 och kommunerna har kommit olika långt i sitt arbete med att använda öppna data. Haninge kommun har varit med sedan start och har ambitionen att publicera allt de kan. Sollentuna kommun är precis i startgroparna och testar sig fram stegvis. 
 
En framgångsfaktor i arbetet med öppna data tror Maria Ericsson, digitaliseringsstrateg i Sollentuna kommun, blir att tillsammans landa i vad som är syftet med öppna data.
 
– Vi behöver landa i varför vi ska göra det här och göra det till en del av vårt arbete för att nå våra mål. Vi måste sluta upp kring det som kommun och se det som ett sätt för oss att lösa vårt uppdrag, säger Maria Ericsson.
 
Läs om kommunernas arbete med att använda öppna data 
storsthlms styrelse
Sammanfattning från styrelsemötet
På styrelsemötet den 12 december fastställde Storthlms styrelse verksamhetsplan och budget för 2020. Övriga frågor som behandlades på mötet gällde bland annat differentierad uppräkning av programpriser på gymnasiet och ett yttrande till Region Stockholm över en innovationsstrategi.

Läs hela sammanfattningen från styrelsemötet i december
Kalendarium
På gång i Storsthlm
15 januari
16 januari
24 januari
29 januari
30 januari
30 januari
31 januari
31 januari
4 februari
6 februari
7 februari
18 februari
19 februari

Se hela kalendariet