God jul. Skolbibliotek en del av skolutveckling, Regeringens utredning kring skolbibliotek, UR genomskåda
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nr:6 2019
 
Tack för i år och god jul!
önskar vi på SBC
Nätverksträff
Skolbibliotekscentralens sista nätverksträff för året gick av stapeln 10/12. På dagordningen stod bland annat effektiviseringskraven, fortbildningsnätverket och andra samarbeten.  Minnesanteckningar skickas ut till berörda. Vi återkommer med tider för nätverksträffar under 2020.
Seminarieeftermiddag i januari: Skolbibliotek en del av skolutveckling
Inbjudan till 2020 års upplaga av Skolbibliotek en del av skolutveckling 30/1 har skickats ut. Många har redan anmält sig varav flera rektorer och politiker vilket vi tycker är särskilt kul.
På programmet står bland annat Edward Jensinger, rektor NTI-gymnasiet, om hur skolbiblioteksarbetet inkluderas i en större helhet och ingår som en naturlig del i skolans kollegiala lärande. Jenny Nilsson, utredare på Svensk biblioteksförening, reflekterar över vad de senaste årens utredningar och rapporter om skolbibliotek ger för samlad bild av vad man på det nationella planet vill se för utveckling av skolbiblioteken. Det kommer även bli några nedslag i skolbiblioteksverksamheten på några av Lunds skolor.
Se inbjudan med anmälningsformulär och program
Regeringen tillsätter en utredning för att stärka skolbiblioteken
Regeringen tillsätter en utredning för att stärka skolbiblioteken och öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Särskild utredare blir förre utbildningsministern Gustav Fridolin. Utredningen ska bland annat föreslå hur det kan tydliggöras i skollagen vad en ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet ska omfatta. Utredaren ska också kartlägga hur samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier ser ut i dag och vid behov lämna förslag på hur denna samverkan kan förbättras och hur skolbiblioteken tydligare kan integreras i den pedagogiska verksamheten.
Läs mer
Kartläggning av skolbiblioteken i Lund ht 2019
Skolbibliotekscentralens kartläggning av skolbiblioteken inom grundskolan i Lund är en del av den systematiska uppföljningen och baseras på uppgifter insamlade från Barn-och skolförvaltningen, skolbibliotekarier och rektorer. Skolbibliotek i Lund har en i nationell jämförelse hög andel fackutbildade bibliotekarier men med stora variationer mellan skolor gällande bemanningsgrad och medieanslag.
Läs mer
UR genomskåda - filmer på tema MIK
UR har samlat program som visar dig hur du kan ta makten över budskapen och enklare kan skilja på sant och falskt – att genomskåda.
https://urplay.se/genomskåda
Flödet-podden om författarbesök
Lotta Davidson-Bask möter skolbibliotekskonsulent Maria Ronnås och författaren Mårten Sandén i ett samtal om författarbesök i skolan. De avslöjar sina värsta och bästa minnen av författarbesök, Mårten hyllar landets lärare, Maria tipsar om vad som är bra att tänka på innan ett besöket och Lotta är nostalgisk som vanligt.
Lyssna på avsnittet
Nytt material ska stärka elevernas bildkunskap
I Statens medieråds läromaterial ”Bilder och verkligheter – visuell gemenskap på nätet” finns lektioner som stärker eleverna i ett medvetet förhållningssätt till bilder de möter på nätet. Syftet med materialet är att öka elevernas förståelse för hur bilder kan laddas med betydelse och hur denna betydelse kan variera beroende på mottagare och kontext.
Läs mer