Ny rutin för att tillvarata patienters och närståendes erfarenheter och kunskap, De första vårdförloppen för god och jämlik vård tar form, Kommunerna har beslutat om gemensam utveckling av kunskapsstyrning i socialtjänsten
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ny överenskommelse om vårdförlopp
 
Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en ny överenskommelse om fortsatt arbete med vårdförlopp och nya medel kommer tilldelas regionerna under 2020. I överenskommelsen ingår också att fortsätta utveckla Nationella kvalitetsregister. Det som tidigare kallats standardiserade vårdförlopp kommer i fortsättningen heta personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Detta för att betona patientfokus och för att skilja dem från standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet.
Så fördelas medlen under 2020
 
Flera vårdförlopp på gång
 
I december gick en ny förfrågan ut till nationella programområden (NPO) om ta fram ytterligare vårdförlopp.

– Det är roligt att se att arbetet går så bra med framtagandet. Efter årsskiftet kommer vi sätta igång processen med ytterligare vårdförlopp. Vi har lärt oss mycket under hösten och gjort en hel del grundjobb med de tio första vårdloppen, som vi kommer ha stor nytta av, säger Christina Holmström, processledare, Nationellt system för kunskapsstyrning.

Idag är det tio stycken under framtagande och mellan fem och åtta vårdförlopp av dem kommer att gå ut på öppen remiss i januari 2020. Mer information om remissförfarandet kommer.

Fortfarande finns det många frågor kring vårdförloppen och vi har kunnat följa debattinlägg i bland annat Läkartidningen. I filmerna förklarar mer vad vårdförlopp innebär.
 
Ny rutin för regional representation i nationella arbeten inom informatik
 
Den nationella samverkansgruppen (NSG) för strukturerad vårdinformation är vägen in för dig som söker regionala representanter och kompetens till nationella initiativ och arbeten inom informatik.
 
– Med den nya rutinen vill vi säkra att personer med rätt kompetens deltar i arbeten och att regionernas medarbetares tid används på ett effektivt sätt. Det ger också en överblick för nationella arbeten som regionerna är engagerade i och en möjlighet att prioritera bland engagemangen, berättar Patrik Sundström, ordförande NSG strukturerad vårdinformation.

Alla som önskar regionala resurser och kompetens i nationella arbeten inom strukturerad vårdinformation ska kontakta NSG strukturerad vårdinformation med förfrågningar via: strukturerad-vardinformation@skl.se
 
Klart med värdskap för nytt programområde
 
Sydöstra sjukvårdsregionen blir värd för NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation. Tre sjukvårdsregioner visade intresse för värdskap för det nya programområdet. Efter rekommendation från beredningsgruppen beslutade styrgruppen i kunskapsstyrningssystemet (SKS) att utse Sydöstra sjukvårdsregionen som värdregion.

– Vi är i Sydöstra sjukvårdsregionen tacksamma för förtroendet att stödja arbetet i detta nya nationella programområde och hoppas att våra erfarenheter av samverkan och kvalitetsarbete inom området kan komma till nytta i kommande gemensamt utvecklingsarbete, säger Karl Landergren, Sydöstra sjukvårdsregionens ledamot i beredningsgruppen för kunskapsstyrningssystemet.
 
Senaste öppet forum
 
 
Informatik och strukturerad vårdinformation - 29 nov 2019
Den nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation berättade bland annat om vad informatik är och möjligheterna med att strukturera information i hälso- och sjukvård och omsorg. Vi får även ta del av samverksansgruppens uppdrag och hur den driver arbete, samt kopplingen till det regionala arbetet med informatik och erfarenheter från Västra Götaland som satsar stort inom informatik.
 
 
Standardiserade vårdförlopp - 10 dec 2019
Handlar om hur den nationella arbetsgruppen för vårdförloppet inom reumatoid artrit har lagt upp sitt arbete och resonerat kring hur vårdförloppet kan skapa nytta.
På agendan står även frågor om uppföljning av vårdförlopp.
 
Lämna förslag till utvecklingskonferensen
 
Den nationella utvecklingskonferensen Hälsa Vård Omsorg i Göteborg 2020 vill ge ny kunskap och exempel på framgångsrikt arbete. Har du förslag till programmet med ett seminarium, en föreläsning eller en poster, inom ett eller flera av konferensens teman är du välkommen att skicka in ditt bidrag.

Lämna ditt förslag senast 28 februari 2020. Senast den 15 april vet du om ditt förslag kommer med i programmet.
Konferensen äger rum i Göteborg den 3-4 november 2020.
 
Stöd för likvärdig vård till kvinnor och män
 
Kunskap om medicinskt relevanta skillnader mellan kvinnor och män är viktig för hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete, men också kunskap om hur vi skapar skillnader mellan könen som inte är medicinskt relevanta. Det visar Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kunskapsöversikt (O)jämställdhet i hälsa och vård.

Översikten belyser hur stereotypa föreställningar om kön kan påverka bemötande och medicinska bedömningar vid diagnostik och behandling.
Läs SKR:s kunskapsöversikt (O)jämställdhet i hälsa och vård
 
Lediga jobb inom kunskapsstyrning
 
 
Handläggare kunskapsstyrning
SKR söker sakkunnig till stödfunktionen för regionernas nationella system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. I uppdraget ingår att vara SKR:s representant och sakkunnig i nationell samverkansgrupp metoder för kunskapsstöd.
Sök tjänsten som sakkunnig
 
 
Webbkommunikatör
Vi söker dig som vill hålla i uppbyggnaden av en webb för det nationella arbetet med att göra vården mer kunskapsbaserad, jämlik och effektiv. Du tar fram och utvecklar innehåll och struktur på webbplatsen i samråd med en arbetsgrupp.
Sök tjänsten som webbkommunikatör
 
God jul från stödfunktionen!
 
 
Stödfunktionen tackar för fint samarbete under året och ser framemot fortsatt samarbete under 2020 med utgångspunkt i visionen ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – Tillsammans gör vi varandra framgångs rika!”. God jul och ett gott nytt år!

Fr.v. Max Englund, Sophia Björk, Camilla, Therese Eklöv, Staffan Björk, Christel Thernström, Marie Lawrence, Helen Magnusson.

Saknas: Selma Wolofsky, Christina Holmström
 
Om utskicket
 
Detta utskick riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor. Syftet med sammanhållen kunskapsstyrning är att skapa en god, jämlik och kunskapsbaserad vård där bästa tillgängliga kunskap användas i varje möte mellan hälso- och sjukvårdens personal och invånare. Bakom kunskapsstyrningsystemet står Sveriges regioner i samverkan.

Prenumerera på utskicket och arkiv
Om du inte får utskicket direkt till din e-postadress idag men skulle vilja få det, registrera dig här! Via sidan hittar du även arkivet med tidigare utskick.

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa — tillsammans gör vi varandra framgångsrika!
Läs mer om kunskapsstyrning på webben