Under rekordåren på 1950- och 1960-talen byggde statskyrkan hundratals kyrkor då Sverige urbaniserades i snabb takt och nya för­orter krävde nya kyrkor. Arkitekterna arbetade med nya formspråk, material och nya idéer om hur kyrkorummet skulle utformas. I denna anda skapade arkitekten Sigurd Lewerentz på kort tid två kyrkor som stack ut över det vanliga. Markuskyrkan i Björkhagen uppfördes 1956–1963 följd av S:t Petrikyrkan i Klippan 1962–1966. De båda kyrkorna krönte Lewerentz karriär och räknas idag som höjdpunkter i 1900-talets brutalistiska arkitektur. För tre år sedan inleddes den största renoveringen av Markuskyrkan som någonsin genomförts. Arbetsmiljön bedömdes undermålig och nya tider kräver ny ventilation och uppdaterad elektronik. Tre år kan tyckas vara en lång period men att renovera en K-märkt byggnad i högsta klassningen med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde tar sin tid. Den 1 september 2019 kunde verksamheten återupptas i de renoverade lokalerna.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Läs brevet på webben - rekommenderas - klicka här
 
 
NYHETSBREV 29


Markuskyrkan - en byggnad som lämnar få oberörda

Under rekordåren på 1950- och 1960-talen byggde statskyrkan hundratals kyrkor då Sverige urbaniserades i snabb takt och nya för­orter krävde nya kyrkor.

Arkitekterna arbetade med nya formspråk, material och nya idéer om hur kyrkorummet skulle utformas. I denna anda skapade arkitekten Sigurd Lewerentz på kort tid två kyrkor som stack ut över det vanliga. Markuskyrkan i Björkhagen uppfördes 1956–1963 följd av S:t Petrikyrkan i Klippan 1962–1966. De båda kyrkorna krönte Lewerentz karriär och räknas idag som höjdpunkter i 1900-talets brutalistiska arkitektur.

För tre år sedan inleddes den största renoveringen av Markuskyrkan som någonsin genomförts. Arbetsmiljön bedömdes undermålig och nya tider kräver ny ventilation och uppdaterad elektronik. Tre år kan tyckas vara en lång period men att renovera en K-märkt byggnad i högsta klassningen med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde tar sin tid. Den 1 september 2019 kunde verksamheten återupptas i de renoverade lokalerna. I detta nyhetsbrev får du gå på en tur i den återinvigda Markuskyrkan i Björkhagen.

Vill du se alla detaljer, klicka på bilderna så öppnas de i ett större format.

Mycket nöje!


Kraftstation eller kyrka?

Markuskyrkan är uppförd på gammal sjöbotten i den björkdunge som givit stadsdelen Björkhagen sitt namn. I den arkitekttävling som utlystes för kyrkbygget var Lewerentz förslag det enda som utnyttjade parkmiljön och inte konkurrerade med den närliggande höga centrumbebyggelsen. Fasadteglets färg ville han skulle samspela med den omkringliggande björkskogen så att kyrkan inte stör eller tränger sig på.

Under byggnadsarbetet, när murarna börjat resa sig i björkdungen, frågade en förbipasserande en av församlingens unga präster: ”Skall detta bli en kraftstation eller en kyrka?”. Svaret blev: ”Bådadera!”


Varför skall allting vara rakt?

Det brunvioletta hårdbrända teglet kommer från Helsingborgs Ångtegelbruk. Då Lewerentz enbart tillät att hela tegelstenar fick användas har de vertikala fogarna olika bredd. Bruket är relativt grovt och har delvis strukits över teglet för att skapa associationer till björkstammarnas näver.

Bygget av kyrkan utformades som äldre tiders byggnadshytta där arkitekten, likt en medeltida hyttmästare, styr över hantverkarnas dagliga arbete. Det ledde till att flera anekdoter uppstod. En plattsättare ansåg att om han skulle göra så som Lewerentz ville, så ”fick han det inte rakt”, varpå Lewerentz svarade: ”Rakt och rakt, varför skall allting vara rakt? Det skall vara vackert, även om det är krokigt.”


En spegeldamm med loutsblomma

Utrymmet mellan pastorsexpeditionen och samlingslokalerna bildar en gård med en stor rektangulär spegeldamm med tegelklädd botten och en bronsfontän.

Konstnärsparet Robert och Barbro Nilsson står för den sparsamma utsmyckningen av kyrkobyggnaderna, som de två vävnaderna bakom altaret och krucifixet däremellan. Robert Nilsson har även skapat Lotusblomman samt kyrksilver, ljusstakar och bronsplattan i träporten liksom klinkerreliefen med Markuslejonet i fasaden ovanför porten.

 


Karmlösa fönster och dörrar

Under 1920-talet utvecklade Lewerentz ett eget patenterat byggsystem för fönster. Här i Markuskyrkan använde han för första gången karmlösa fönster. Isolerglasrutorna monterades direkt i muröppningen med hjälp av elastisk fogmassa vilket minimerar skillnaden mellan ute och inne. Det finns inga dörrfoder, socklar eller täcklister och de elektriska ledningarna är synliga utanpå murverket och bildar ett eget arkitektoniskt uttryck.

Målningen är ytterst sparsam. De invändiga ytskikten domineras av naturmaterial, rå betong, tegel från Helsingborgs Ångtegelbruk, golvklinker från Höganäs, limträbalkar och obehandlade plywoodskivor.

 


Gå på fredagsmys och yoga

Utöver den traditionella kyrkliga verksamheten bjuder Markuskyrkan på möjligheter till möte, lek och gemenskap i församlingslokalerna. Här finns en öppen förskola, utrymmen för ungdomar samt barn- och ungdomskörer, teater, yoga och fredagsmys. Behöver du en paus efter din lunch kan du varje onsdag lyssna på en 20 minuter lång konsert i kyrkan.

 


Kyrkklockorna rings fortfarnade för hand

Markuskyrkan är den enda kyrkan inom Stockholms stift där klockringningen vid helgsmål och gudstjänst efter mer än 50 år fortfarande sköts manuellt. Ringarna är indelade i ringarlag som har uppkallats efter de fyra klockorna Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Från början skedde ringningen manuellt varje helg året runt, men så småningom ersattes den sommartid av en elektriskt manövrerad femte klocka utanför ingången till kyrkan. Vid temperaturer under minus 15 grader sker ingen manuell ringning av hänsyn till såväl ringare som klockor.


Kyrkan med en fulländad assymetrin

Karaktäristiskt för kyrkans exteriör är de slutna murarna med sina varierade former och de flacka taken. De relativt få fönsteröppningarna ger ett mycket begränsat ljus åt kyrkorummet. Det tar ett tag att vänja ögat vid mörkret, vilket var arkitektens mening, då han vill att besökarna ska stanna upp och komma in i en andlig sinnesstämning.

I Markuskyrkan har Lewerentz har låtit det oregelbundna och krokiga ta plats fullt ut. Den stora kyrksalen är förskjuten och altartavlan är inte centrerad. Samtliga fönster har olika form och placering och orgeln som normalt har en framskjuten position i kyrkan står här längst in i ett mörkt hörn.


 


Nytt modernt ljus anpassat till verksamheten

Då kyrkorummets belysning upplevdes som otillräcklig uppdaterades den förtjänstfullt av AIX Arkitekter 2012. Spotlights i oxiderad mässing och obehandlat stål monterades på konsoler för att tydligt avteckna sig som ett eget historiskt lager. I det lägre sidoskeppet monterades LED-lister längs med stålbalkarna i taket.

Även de pendlade mässingsarmaturerna som Lewerentz ritade uppdaterades med nytt LED-ljus. Slutligen fick kyrksalen ett nytt scenbaserat styrsystem som inkluderar att alla armaturer även kan regleras individuellt.

 


Markuskyrkan vann det första Kaspar Salin-priset

Lewerentz har även formgivit inredningen som bänkarna och flertalet belysningsarmaturer. Han står även bakom den brutala designen av kyrkorgeln med sina sidostycken av plywood. Orgelverket med 27 stämmor tillverkades 1963 av A Mårtensons Orgelfabrik i Lund.

Redan under byggtiden väckte kyrkan stor uppmärksamhet, både i Sverige och internationellt, och 1962 tilldelades Markuskyrkan det första Kasper Salinpriset.

 
Sigurd Lewerentz

Sigurd Lewerentz (1885–1975) beskrivs som en fåordig och sträng person som krävde mycket av sina anställda. Men han kom att bli en mycket respekterad arkitekt runtom i världen. Under lång tid samarbetade han och arkitektkollegan Gunnar Asplund med skapandet av Skogskyrkogården men efter en schism dem emellan drog han sig tillbaka. I över ett decennium ägnade han sig åt att utveckla och tillverka fönster och dörrar i det av honom patenterade byggsystemet Idesta.

På ålderns höst återgick Lewerentz till arbetet som arkitekt och Markuskyrkan i Björkhagen och S:t Petrikyrkan i Klippan räknas idag till de främsta verken i svensk arkitekturhistoria. Ett exempel på hans internationella storhet gav Nobelpristagaren Doris Lessings barnbarn prov på. I samband med prisceremonin 2007 vägrade de att lämna Sverige innan de fått besöka Björkhagens kyrka.
Arkitekt av Markuskyrkan

Arkitekt för renovering

Uppgradering av belysning i kyrkan
Lasse Olsson Photo fotograferar och filmar arkitektur, inredning, och belysning. Mitt nyhetsbrev kommer ut 6-8 gånger per år och presenterar fotograferade projekt samt rapporter från möbelmässorna i Stockholm och Milano.

Klicka här om du vill läsa mina tidigare nyhetsbreven på min hemsida.