Play movie
Sinnlighetens kunskapande
 
En grundpelare i livslångt lärande är att förstå individen och omgivningen som en helhet. Men hur många begrepp vi än använder kan vi aldrig fånga individens eller omgivningens hela väsen. I alla fall inte med ratiots metoder, men Jonna Bornemark påminner oss om det omätbara. Det som rör sig genom sinnligheten och dyker ner i begreppens kärna.
Estetiska processer kan vara ett sätt att komma i kontakt med nya aspekter och vidga kunskapandet. Jag tror att vi behöver mer av det här, även i akademin. Att våga vila i en ostyrd process är ett sätt att skapa utrymme för reflektion och fördjupning.
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
Två internationella konstnärer har under en månad i höst flyttat in bland forskarna på Malmö universitet.
– Vi tänkte bryta ner gränser mellan saker. Till exempel mellan studenter och lärare, mellan konst och vetenskap, mellan stad och universitet. Det var en filosofi, om du kan kalla det så, bakom Institutet för urbanforskning. Det var därifrån idén kom att bjuda in konstnärer, säger Guy Baeten, som är föreståndare på institutet.
 
   
Vilken plats har estetiska ämnen inom högre utbildning? Linda Baccstig, universitetsadjunkt i bild på Högskolan för lärande och kommunikation, berättar om hur konsten kan bidra till undervisningen även för studenter som inte läser estetiska ämnen. Det finns lärande både om och i konst men också genom och med konst.
– Vi är ju där för att de ska få möjlighet att undersöka en fråga eller ett material genom estetiken. Att få kunskap på ett annat sätt än genom det skrivna eller det talade, säger hon.
 
   
– Jag upplever någon slags energi i det, jag blir nyfiken på det och vill förstå på något sätt. Det handlar väl om att skapa mening tror jag, säger Stina Edin.

Det hon berättar om är när hon hittar material till sin textilkonst. Ofta är det material som återbrukas. Tyger såklart, men även plastsäckar, flytvästar, tangentbord och annat som vi andra kanske inte tänker kan platsa i en väv.

Stina Edin läser på Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet. I våras tog hon sin kandidatexamen och är nu på väg mot en master.

 
   
För att skapa en fiktiv värld från grunden behövs såklart fantasi och kreativitet. Men om världen ska kännas trovärdig behövs även gedigna baskunskaper i exempelvis geografi, religion, historia och samhällskunskap.
– Det har gett mig insikt i vad som faktiskt stöttar upp civilisationsbyggnad, säger Glimon Lindh om de första månaderna i kursen Skapa världar på Kristinehamns folkhögskola. 
 
   
Kursen Graffiti för seniorer var en av de sommarkurser som erbjöds på Hellidens folkhögskola i Tidaholm.
Under kursen gjorde Cecilia Bjursell en observationsstudie och utöver vanliga fältanteckningar använde hon kameran för att dokumentera det som pågick. Ett första resultat blev en fotobok där bilderna fick tala sitt eget språk.
 
   
 
   
Tips på konferenser:
 
Vestlunddagarna, 19-20 mars, Sigtuna
Årets tema är: Bilder av makt och maktlöshet – Folkbildningens möjlighet att bidra till den samhälleliga gemenskapen.

Nordisk konferens om vuxnas matematikinlärning, 20-21 april, Köpenhamn
Matematiske færdigheder og kompetencer er en væsentlig forudsætning for voksnes aktive
deltagelse i samfundet samt en betingelse for tilknytning til arbejdsliv og adgang til uddannelse.
På konferencen vil forskere og praktikere præsentere synsvinkler på områder, der er centrale i
forhold til voksnes matematiklæring.
 
ESRAD Conference, 24-26 April, Jönköping
The European Society for Research in Adult Development conference 2020 is hosted by Encell and the School of Health and Welfare at Jönköping University. More information will be available late September.
 
Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet, 13-14 maj, Västervik
Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet med övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.

Ytterligare konferenser finns här.