Rådgivning inom ekonomi, affärsjuridik och affärsutveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Sunda tankar
 
Bo Svensson, VD

Nu närmar vi oss ett nytt årsskifte igen, med allt vad det innebär av planering och eftertanke. Genom bouppteckningar kan vi tydligt sammanfatta olika företagares ekonomiska liv och framgång. I dessa har vi sett en hel del saker som haft negativ inverkan på företagens resultat. 
I vårt förra nyhetsbrev skrev jag om Arctic Capital som erbjuder räntebärande investeringar med möjlighet att tjäna räntepengar på cirka 10 års sikt. Det ger även avkastning i form av värdestegring på den underliggande säkerheten. Nyligen träffade jag Svensk Ränteförvaltning AB som lånar ut pengar kortsiktigt, på cirka på 2-3 år, utan värdestegring. Räntan blir högre och man kan köpa in sig på mindre lotter och sprida riskerna. Om jag räknat rätt så har de 15 till 20 lån per år. Affärsidén är att låna ut till maximalt 75 procent och ta bottensäkerheten. De hade bara haft bekymmer med ett lån av 100 och räntenivån låg mellan 8 till 10 procent. Ränteförvaltning AB tar två procent av långivarna och 6 procent av låntagaren. Det innebär att låntagaren betalar cirka 16 procent i ränta vilket resulterar i att man bara tar in de mest lovande objekten. 
När vi som företagare/privatpersoner placerar pengar hos Svensk ränteförvaltning AB så är de mycket säkra och ger betydligt bättre behållning i aktieboken. Skulle problem uppstå så tar de hand om dem på ett betydligt mer professionellt sätt än vad våra änkor och/eller barn kan förmodas göra. 
Under februari kommer vi att ha ett seminarium om ränteplaceringar där vi tänkt bjuda in Arctic Securities AB och Svensk Ränteförvaltning AB så att de får presentera ränteförvaltning på lång och kort sikt. Vi tar gärna emot era intresseanmälningar genom att ni mailar dem till; marie.malmquist@sundaffarsbyra.se
 
Arbetsgivardeklaration på individnivå -AGI
 
Snart har det gått ett år sedan den nya redovis-ningen av individbaserad arbetsgivardeklaration (AGI) infördes av Skatteverket. Farhågorna inför detta var många. Med facit i hand kan vi konstatera att fördelarna vida överträffar de befarade nackdelarna.
Att via BankID kunna logga in på våra kunders sidor hos Skatteverket så här i slutet av inkomståret och där få en komplett översikt av respektive kunds inkomster under 2019 ger enorma fördelar och vinster.  Både för oss som byrå och för kunden. Hur stor lön kan hen ta ut ur sitt AB innan gränsen för statlig inkomstskatt nås för de totala tjänsteinkomsterna? Finns det utrymme att höja lönen och därigenom öka löneutrymmet på K10-blanketten? Då kan hen utnyttja de för närvarande förmånliga 3:12 reglerna gällande utdelning från eget AB. 
Man kan tycka vad man vill om den digitaliseringsvåg som idag sveper som en löpeld genom samhället.  Man kan ändå inte bortse från den förenkling, tillgänglighet och tidsbesparing den oftast för med sig. Vi kan konstatera att digitaliseringen är här för att stanna.

 
Den digitala affärsbyrån som tryggar din affärsutveckling
 
Kommer intelligenta, självlärande datorer och robotar att göra dig arbetslös? Det är säkert ytterst få som undgått den omfattande digitalisering som sker på många områden i samhället och på arbets-marknaden. Förändringen för med sig att vissa jobb försvinner, exempelvis pekas fotomodell, bokförings-assistent och maskinoperatör ut som sannolika yrken i riskzonen.
Femtiotre procent av de anställda i dagens Sverige beräknas kunna ersättas av digital teknik under de kommande två decennierna. Det innebär att cirka 2,5 miljoner jobb kan påverkas.
Men kommer detta att bli verklighet? Det är svårt att säga, ingen vet säkert vad som kommer hända. Men att AI, artificiell intelligens, kommer att leda till att vissa jobb försvinner, det har ju hänt tidigare. Även de tekniska framsteg som följde i datoriseringens och industrialiseringens fotspår medförde sådana förändringar. I nuläget befinner vi oss i ett paradigmskifte där ny teknik tydligt kommer att förändra arbetsmarknaden på ett fundamentalt sätt.
Denna utveckling påverkar oss som är aktiva inom ekonomi och redovisning. Vissa av våra nuvarande arbetsuppgifter kommer försvinna med digitaliseringen och nya kommer att skapas. Vår roll förändras men är inte hotad. Vi ser goda möjligheter med att aktivt öka vårt arbete inom rådgivning och analys. Det ger oss bättre förutsättningar att bistå våra kunder i arbetet med att skapa ökad lönsamhet och trygg tillväxt.
Vi på Sund Affärsbyrå har insett fördelarna med digitalisering. Vi är ”den digitala affärsbyrån” som varmt välkomnar både våra befintliga och nya kunder att affärsutvecklas tillsammans med oss i den nya digitala eran.