Stor oro bland kommunerna när Arbetsförmedlingen försvinner från många orter 
 
Det finns en stor oro bland landets kommuner. Både för hur deras roll ska se ut i framtiden efter reformeringen av arbetsmarknads-politiken men också hur de ska hantera övergångsperioden. Detta framgår både i en enkät och i de samtal med medlemmar som SKL haft under hösten. 
- Signalerna om brister är så många och omfattande att de är svåra att överblicka, säger Leif Klingensjö, sektionschef på SKL.
 
Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken utreds
 
SKL välkomnar utredningen om kommuners roll inom arbetsmarknadspolitiken. Men mer behövs för att säkra framtidens kompetensförsörjningen och stödet till personer långt från arbete, säger Anders Knape, ordförande i SKL.
 
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar
 
Kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd ökar. En viktig orsak är att de statliga förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken bidrar till en övervältring av kostnader till kommunerna.
 
Migrationsverkets lagtolkning får stora konsekvenser
 
Ungdomar med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt gymnasielagen får inte bo kvar på statliga anläggningsboenden enligt Migrationsverkets tolkning. SKL är kritiskt till konsekvenserna.
 
Frukostsamtal om yrkesutbildning och arbetsmarknadsutbildningars roll i Sverige
 
SKL bjuder in till ett webbsänt frukostsamtal den 2 december kl 07.45 - 09.00. En ny rapport om yrkesutbildning och arbetsmarknadsutbildningars roll i Sverige presenteras av Amelie von Zweigbergk följt av ett panelsamtal med Mats Gerdau (M), Helene Hellmark Knutsson (S) och Caj Luoma, Transportföretagen.
 
Konferenser:
 
Fokus ekonomiskt bistånd, 3 februari 2020
Nu är programmet för konferensen: Fokus ekonomiskt bistånd publicerat. Temat är Ekonomiskt bistånd  i förändring. 
Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna
ArbNär 2020 äger rum den 12 -13 mars. Fokus på konferensen är de förändringar av arbetsmarknadspolitiken och dess följder som genomförs nu.
 
Webbsändningar: 
 
Agenda för integration
Webbsändning den 27 november kl 13.00 - 14.00.  Sändningen tar bland annat upp läget för sfi, kunskapsöversikt om öppen förskola för språk och integration, utbildning för samhälls- och hälsokommunikationer med film från Malmö och informationsverige.se.
Branschsamverkan i vuxenutbildningen
Webbsändning den 28 november kl 14.00-14.50. I studion medverkar flera branschorganisationer som berättar om hur de arbetar för att främja samverkan med komvux, kommuner berättar om sitt konkreta arbete samt representanter från SKL, Svenskt Näringsliv och Skolverket.
 
 
 
 
 
 
 
Om arbete och integration
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Har du tips på ämnen eller synpunkter/frågor kring innehållet? Kontakta: Johanna Kreicbergs

Nyhetsbrevet ges ut av arbetsmarknadssektionen som är en del av SKL:s avdelning utbildning och arbetsmarknad.
Så här hanterar SKL dina personuppgifter
Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos SKL. Dina rättigheter som registrerad