Nuläget: 129 case, 90 avslutade och 14 införda.
Vi har fått in 144 case. 120 är avslutade varav 21 är överlämnade till verksamhet för fortsatt utveckling.
 
Vit text: What´s on 2020. Grön bakgrund med världskarta i digital stil.
What´s on 2020?
 
Kairos Future zoomar in på de omvärldstrender som kommer att dominera under nästa år. Insikterna har tagits fram genom global research och du får veta mer om allt från de stora megatrenderna till de små tendenserna.

När: den 11 december klockan 14.30-16.30
Var:  Grönborg, Storgatan 73 i Sundsvall
Anmälan senast den 28 november: whatson2020, confetti

Det är kostnadsfritt men begränsat antal platser. 
 
Foto från Sundsvalls hamn en sommardag. Spegelblankt vatten, en båt och några hus bakom.
Foto: Anders Thorsell
Förnya med Mittuniversitetet
 
Två gånger per år träffas tjänstemän i kommunen och forskare inom Mittuniversitetet för att prata om gemensamma projekt. Både sådana som görs och sådana man skulle vilja göra tillsammans. Nästa träff blir en större konferens i mars.

Har du behov av en forskare? Läs mer på samverkansundsvall, Miun.
 
 
Foto på blond kvinna i orangerandig blus.
Frida Nordell. Foto: Idéslussen
Vad har vi lärt oss?
 
Vi har filmat några idébärare och frågat vad de fått för insikter i sitt innovationsarbete. De är:

Malin Jonsson, socialtjänsten, om erfarenheter från att ta fram ett nytt arbetssätt inom individ- och familjeomsorg.

Frida Nordell, socialtjänsten, om insikter från arbetet med att utveckla nya arbetssätt och en e-tjänst för att söka ekonomiskt bistånd.

Maria Chruzander, stadsbyggnadskontoret, om lärdomar från att ta fram ett nytt sätt att felanmäla gata och utemiljö.

Idéslussen - Vad har vi lärt oss - 3 case, (Youtube)
 
En man filmar en föreläsning där en kvinna pratar inför flera åhörare
Att leda i komplexitet
 
Klara Palmborg Broryd höll en mycket uppskattad föreläsning om att leda komplexa system den 19 november. Hon gav många bra förklaringar kring hur vi kan sortera och jobba med det som är enkelt, komplicerat och komplext.

Vi har filmat föreläsningen och kommer att sprida den till projektets partners.
 
Smutsig pojke med skyddsglasögon håller i två provrör.
Bild från Amplify Innovation.
Pilot med Bizmaker
 
BizMaker, som arbetar med stödja företag i förnyelsearbete, kommer tillsammans med Idéslussen att göra en testpilot av Innovationsprogrammet. Programmet kommer bara att vara fyra tillfällen istället för åtta som tidigare. Målgruppen kommer också att innehålla statliga myndigheter och företag.

Start den 18 december och vi tar emot intresseanmälningar från chefer och verksamhetsutvecklare som arbetar med förnyelse.

Anmälan till: ideslussen@sundsvall.se
Samarbetspartners i Idésluss Sundsvallsregionen.