Trafik och infrastruktur
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
SKL till regeringen: Röj hinder för bredbandsutbyggnaden
 
SKL har lämnat ett förslag till regeringen om en lagförändring för att underlätta kommunal bredbandsverksamhet. En ändring behövs för att Sverige ska klara bredbandsutbyggnaden.

Läs mer här
 
Ny modell för bredbandsstöd – vad innebär det för kommuner och regioner?
 
Med anledning av Post- och telestyrelsens uppdrag att ta fram en ny modell för bredbandsstöd anordnade SKL en webbsändning i oktober 2019 där myndigheten presenterade status och besvarade frågor inkomna från kommuner och regioner.

Se webbsändningen här
 
Nya Gatustatistik
 
SKL:s verktyg Gatustatistik är ett webbaserat nyckeltalsverktyg för statistikhantering av kommunernas väghållning. Det finns en stor efterfrågan på statistik inom väghållningsområdet. Tjänsten har varit fri för de kommuner som anmält intresse att använda verktyget.

SKL har i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) valt att redovisa statistik i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Detta innebär att Gatustatistik stängs ned den 31 december 2019. Insamling och redovisning av nyckeltal ska ske genom RKA (Kolada) hädanefter. Tidigare registrerad data finns tillgängligt i Kolada.

Nya Gatustatistik i Kolada

Kontakt: Selda Taner, tfn 08-452 78 96, selda.taner@skl.se
 
Reseavdragsförslag kräver mer analys
 
Ett nytt avdragssystem för resor till och från arbetet behövs och regeringens förslag har positiva delar, men förslaget bör i högre grad gynna rörligheten på arbetsmarknaden och glesbygden.

Läs mer
 
Cykelkonferensen 2020 - Save the date
 
Boka in den 27-28 maj för Cykelkonferensen i Värnamo. SKL och
Trafikverket arrangerar konferensen som vänder sig främst till dig som jobbar med cykelfrågor på kommunal, regional eller nationell nivå.

Mer information finns här
 
 
Kurser och konferenser
 
Årskonferens om avtal i kollektivtrafiken
 
Välkommen att ta del av nya, användbara avtalsrekommendationer för hela branschen, både för tåg och buss.

Den 26 november arrangerar Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, på uppdrag av Partnersamverkan, en årskonferens om upphandling av kollektivtrafik. Aktuellt i år är helt nya vägledningar, som ger en tydligare inblick i processerna runt anbud och upphandlingar – sett både från beställarsidans och operatörssidans perspektiv. Dagen bjuder på konkreta exempel och intressanta diskussioner. Dessutom ges en jämförelse kring hur upphandlingsprocessen fungerar i Norge.

Mer information finns här

Väghållningsjuridik 3 december
 
Kommunerna har ett betydande väghållningsansvar. Men hur långt sträcker sig kommunernas skyldigheter och vilket ansvar kan utkrävas av kommunen om den inte uppfyller sina skyldigheter? Detta tas upp på konferensen som äger rum på Clarion Hotel Sign i Stockholm den 3 december.

Läs mer och anmäl dig här