SKL:s nyhetsbrev om regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Så ser regionerna på den framtida tillväxtpolitiken
 
Som ett led i arbetet med att utveckla den regionala tillväxtpolitiken erbjöd regeringen regionerna att redovisa framtida samhällsutmaningar och prioriteringar i länen kopplat till det regionala utvecklingsarbetet. Tillväxtverket har nu sammanställt samtliga regioners redovisningar i en rapport med titeln Regionalt tillväxtarbete efter 2020 - Regonernas framtida prioriteringar.

Rapporten visar att de utmaningar som återfinns i nuvarande nationella strategi fortfarande är aktuella, samtidigt som regionerna efterfrågar en bättre samverkan mellan nationella myndigheter och mellan politikområden som är angränsande till den regionala tillväxtpolitiken. 

Ta del av rapporten här
 
 
Staffan Isling är ny vd på SKL
Den 25 oktober beslutade SKL:s styrelse att anställa Staffan Isling som ny verkställande direktör på SKL. Staffan har under en kort period varit tillförordnad VD och var innan dess strategisk rådgivare i vd-staben.

Staffan Isling kom till SKL från tjänsten som regiondirektör för Region Uppsala och har innan dess erfarenhet som kommunchef i bland annat Gällivare och Tyresö.
Han tillträder tjänsten som VD omgående.
 
SKL tipsar: På tal om regional utveckling - en podcast om regional utveckling
Centrum för regional analys vid Göteborgs Universitet har startat en podcast om regional utveckling. Här erbjuds korta och kärnfulla samtal om aktiuell forskning inom regional utveckling under ledning av Marie Lärkö och Martin Henning. Det första avsnittet berör kompetenser för industri i omvandling och kan varmt rekommenderas.

Podden På tal om regional utveckling hittar du här
 
Tillväxtverket ska analysera kompetensförsörjning i landsbygder
Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder som kan underlätta kompetensförsörjningen i Sveriges landsbygder. Syftet är att identifiera åtgärder som kan underlätta för företag och offentliga arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens och bidra till en livskraftig landsbygd.
Uppdraget ska delredovisas den 31 mars 2020 och slutredovisas senast den 30 juni 2020.

Läs mer om uppdraget här
SKL byter namn
- Sveriges Kommuner och Regioner är snart en verklighet

Den 25 oktober tog SKL:s styrelse beslutet att föreslå kongressen om en namnändring till Sveriges Kommuner och Regioner. Kongressen fattar beslut i frågan den 27 november, varvid en namnändring träder ikraft omgående.

Namnändringen är en konsekvens av att det sedan årsskiftet bildats regioner i samtliga län, vilket gjort att benämningen landsting ej längre används.

Lär mer om namnbytet här
 
 
 
Nytt avdragssystem för resor till och från arbetet kräver mer analys
Regeringen har lagt fram ett förslag på ett nytt avdragssystem för resor till och från arbetet. SKL:s styrelse har yttrat sig i frågan  och anser att regeringens förslag innehåller positiva delar, men anser samtidigt att ett nytt system i högre grad bör gynna rörligheten på arbetsmarknaden och i glesbygder.

Läs mer om reseavdragsförslaget här
 
Forskningspolitiken ska möta samhällets utmaningar 
SKL har nu lämnat in sina synpunkter till regeringen inför 2020-års forskningsproposition.  För att möta samhällsutmaningarna menar förbundet att flera forskningsområden behöver förstärkningar av de statliga forskningsresurserna kommande fyra år. Det gäller till exempel tillämpad välfärdsforskning inom hälso-och sjukvård, socialtjänst och skola.

I skrivelsen lyfts också vikten av att den nationella forsknings-och innovationspolitiken i högre grad anpassas till de dynamiska innovationssystemet vi har i Sverige. Våra forsknings- och innovationsprogram behöver också synkroniseras ännu bättre med EU:s forskningsprogram.

Ta del av SKL:s synpunkter här
 
Save the date- Internationella dagen den 29 januari
Den 29/1 arrangerar SKL internationella dagen. Målgruppen är förtroendevalda eller tjänsterpersoner i kommun eller region med intresse för internationella frågor. Temat i år är Agenda 2030, kryddat med aktuella EU-frågor. Håll utkik efter program och ytterligare information på SKL:s hemsida under hösten!
 
 
Missade du Stora Landsbygdskonferensen?
Ingen fara, podden Landet deltog och genomförde en liveinspelning från scen tillsammans med Lina Bjerke, doktor vid Handelshögskolan i Jönköping och Magnus Börjesson, styrelseordförande i Agroöst. Samtalet genomfördes under ledning av Peter Gropman och handlade om innovationsförmåga hos företag i landsbygder.

Ta del av podden Landet här