Nyhetsbrev
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kraftsamling för psykisk hälsa, workshop 2
 
Den 5 november arrangerar SKL en workshop som är det andra gemensamma arbetsmötet för Kraftsamling för psykisk hälsa. Deltagarna i workshopen kommer få ta del av en överblick av identifierade, möjliga samarbetsområden och utifrån dessa diskutera hur SKL kan formera sig för gemensamt arbete. Det kommer också diskuteras hur Kraftsamlingen som samarbetsmodell kan utvecklas. Workshopen kommer filmas och materialet publiceras på vår hemsida i efterhand.

Läs mer om Kraftsamlingen här.
Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende
 
Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för självskadebeteende lanseras den 11 november med en konferens som NPO Psykisk hälsa organiserar. Platserna till konferensen är redan fullbokade, vilket tyder på ett stort intresse. Vi kommer filma merparten av konferensen och publicera på vår hemsida i efterhand, så även du som inte kan delta på plats kan ta del av innehållet. 
Första Linjekonferensen - att rusta barn, familjer och oss själva
 
Den 5 december anordnar Uppdrag Psykisk Hälsa en konferens om Första Linjen för barn och unga. Syftet med konferensen är att dela perspektiv och kunskap om arbetssätt och insatser på Första Linjen. Intresset för konferensen har visat sig vara stort, då platserna redan nu är fullbokade. Dock kommer föreläsningar och seminarier spelas in och vara möjliga att se i efterhand på vår hemsida
Att stärka samverkan med hjälp av överenskommelser och SIP
 
Den 2 december bjuder SKL in till en workshop för erfarenhetsutbyte kring samverkansöverenskommelser. Under dagen presenteras en analys av de insamlade överenskommelserna samt en presentation av de preliminära resultaten inom kartläggningen av SIP.

Anmäl dig till workshopen här
Broschyr om SIP för unga över 18 år
 
Vi vill passa på att tipsa om en broschyr om SIP för unga över 18 år, som Verdandi tagit fram. Ni får gärna hjälpa till att sprida vetskapen om denna.

Har du frågor om broschyren eller innehållet, eller vill ha ett fysiskt exemplar, hör av dig till Karin Lindström.

Här hittar du broschyren som PDF.  
Psynkpriset 2019 - för insatser inom barns psykiska hälsa 
 
Ökning av antalet behandlingar av psykisk ohälsa och långvarig smärta
 
Efter en nedgång under 2017 har nu antalet rapporterade behandlingar för psykisk ohälsa och smärta ökat i regionerna. Det visar regionernas rapportering för 2018.
- Samtidigt bedömer vi att det förekommer en underrapportering, vilket skulle tyda på att det faktiska antalet behandlingar är högre, säger Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef på avdelningen vård och omsorg på SKL.

Läs nyheten här.
Ny lag om koordineringsinsatser
 
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2020 att en ny lag om kooridneringsinsatser ska börja gälla från och med 1 februari 2020. Lagen innebär en skyldighet för regionerna att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter.

Läs mer hos regeringen här.