Play movie
Att leda utbildningsverksamhet
 
Jönköping University gör en strategisk satsning på Skolchefsinstitutet. Det har konkret resulterat i anställningar av en ny professor, Lene Foss, och två forskare, Annika Engström och Joakim Krantz. Jag kommer också att finnas med på ett hörn i skolchefsforskningen och vi har flera forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation som arbetar med skolutveckling i en vidare bemärkelse. Sammantaget betyder det här att vi tillsammans kommer att veta en hel del om att leda utbildningsverksamhet – det viktigaste uppdraget i en levande demokrati.
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare för Encell
 
   
Skolchefsinstitutet växlar upp – tre nya forskare
 
Skolchefsinstitutet har varit igång ett par år men under 2019 har det gjorts en stor nysatsning genom att en professor och två ytterligare forskare har anställts i gruppen. Forskningen har växlat upp och det finns en rad intressanta resultat att vänta framöver.

Lär mer...
 
   
Reglerade skolchefer möttes i Växjö
 
I början av oktober samlades skolchefer på Teleborgs slott i Växjö för att diskutera sin nya reglerade roll, hur uppdraget eventuellt kommer att förändras i och med de nya lagkraven och hur en skolchefs vardag kan skilja mellan kommuner med olika förutsättningar.

Läs mer...
 
   
Professor Elisabet Nihlfors diskuterar svensk forskning
 
Vi fick möjlighet att sitta ner en stund med Elisabet Nihlfors, för att höra om hennes arbete i forskningsberedningen och hur hon ser på forskning om skolans ledning och styrning.

Läs mer...
 
   
Forskaren Ann Ludvigsson om... 
 
...normer och grupperingar bland lärare, rektors roll, ledarskap i skolan, karriärstjänster och annat intressant.

Se intervjun här...
 
   
Forskarintervju: Våga lita på att skolan kan utvecklas underifrån
 
Åsa Hirsh och Mikael Segolsson är kritiska till dagens detaljerade styrning av skolan. 

Läs mer...
 
   
Ann-Kristin Boström om EPALE-konferensen
 
I början av oktober hölls en konferens om EPALE, EU-kommissionens digitala mötesplats för vuxenutbildare. Ansvariga och intressenter från hela Europa samlades i Warszawa för att under två dagar diskutera plattformen och dess användning.

Läs mer...
 
   
Rummets betydelse för lärande
 
Föreläsningen är för många en symbol för utbildning och lärande. Föreläsningen bygger på att läraren står på ’scen’ och de som ska lära sig sitter ’i publiken’. Digitala föreläsningar bygger på samma idé men där kan föreläsare och publik vara åtskilda geografiskt. I vanliga klassrum har vi inte bokstavligen en scen men en yta där läraren kan stå och tala till gruppen. Föreläsningssalar däremot liknar många gånger en teater i sin uppbyggnad. Det här sättet att undervisa har fått utstå mycket kritik och det finns en efterfrågan på interaktiva metoder för att stimulera lärande.
 
Läs mer...
 
   
Tips på konferenser:
 

Nitusdagarna 2019, 6-7 november, Roskilde
Nitusdagarna – konferensen för Nordens kommunala lärcentra – arrangeras i år i Danmark. Den 6–7 november väntar ett fullspäckat program med spännande deltagare, seminarier och workshops. Första dagen hålls i Roskilde och den andra dagen i Köpenhamn.
Nordisk konferens om vuxnas matematikinlärning, 20-21 april, Köpenhamn
Matematiske færdigheder og kompetencer er en væsentlig forudsætning for voksnes aktive
deltagelse i samfundet samt en betingelse for tilknytning til arbejdsliv og adgang til uddannelse.
På konferencen vil forskere og praktikere præsentere synsvinkler på områder, der er centrale i
forhold til voksnes matematiklæring.
ESRAD Conference, 24-26 April, Jönköping
The European Society for Research in Adult Development conference 2020 is hosted by Encell and the School of Health and Welfare at Jönköping University. More information will be available late September.
Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet, 13-14 maj, Västervik
Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet med övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.

Ytterligare konferenser finns här.