Nuläget: 129 case, 90 avslutade och 14 införda.
Vi har fått in 140 case. 120 är avslutade varav 21 är överlämnade till verksamhet för fortsatt utveckling.
 
Personer på en scen filmas och ses även genom kameran.
Tillsammans förnyar vi  Sverige!
 
Det var temat på frukoststudion den 3 oktober. Vi måste arbeta tillsammans mellan stat, kommun och näringsliv för att lösa de utmaningar vi står inför.

Här kan du se hela frukostseminariet: Idéslussen, livesänd frukoststudio (Youtube). 
 
Skissarbete med bilder på mobiltelefoner med notislappar, sax och penna.
Innovationssprint om hållbar hälsa
 
Under nationella Innovationsveckan genomfördes så kallade innovationssprintar runt om i Sverige. Sundsvalls kommun och Region Västernorrland samarrangerade en lokal sprint med 15 deltagare, utmaningen var: ”Hållbar hälsa” –  hur ser vi till att människor mår bra både fysiskt och psykiskt?

Deltagarna jobbade med att förstå behov, generera idéer och testa enkla prototyper tillsammans med användarna – allt utifrån SKLs och Innovationsguidens material.

Innovationsguiden är ett metodstöd, för att hjälpa offentlig sektor att arbeta med tjänstedesign. Läs gärna mer på innovationsguiden.se.
 
Närbild på gaffel med pasta och en tomat
Foto: Pixabay
Jämställda seniorrestauranger
 
Det är fler män än kvinnor som äter i Sundsvalls kommuns seniorrestauranger. Samtidigt är ett av målen för Sundsvalls kommun jämställd kommunal service. Vad beror den här snedfördelningen på och hur kan vi göra något åt den?

Med stöd av Idéslussen har Kajsa Stenlund, kostchef på Mat & Måltider luskat i frågan. I samtal med besökare och icke-besökare framkom att dagens seniorrestauranger i mångt och mycket är skapade att vara en förlängning av hemmet. Många kvinnor tycks dock efterfråga något annat – en guldkant på vardagen när det gäller mat, miljö och framför allt samvaro.
 
Så hur kan framtidens seniorrestauranger för kommande generationer män OCH kvinnor se ut? Nya tjänster i samverkan med äldreomsorgen och civilsamhället är några uppslag som nu utforskas vidare.
 
Är du nyfiken på innovationsutbildning?
 
Under 2019 har ett förtiotal deltagare träffats åtta gånger för att lära och testa hur man kan jobba med förändring och förnyelse i sin verksamhet. Reflektioner från deltagare finns sammanställda i små filmer.

Här kan du se filmen om innovation (Youtube).
 
Glada porträttfoton på Sara och Katarina.
Vi har fortfarande öppet för att ta emot idéer
 
Har du en idé som skapar värde för dem som vi är till för?
Kontakta då någon av våra idécoacher, Sara Andersson eller Katarina Palmgren.
Samarbetspartners i Idésluss Sundsvallsregionen.