1. Hur har senaste halvåret sett ut för er på anläggningen?
Tänk i första hand på konferens
2. Hur ser bokningsläget ut framöver? Vad beror det på?
Tänk i första hand på konferens
3. Har ni några nyheter på gång?
Generellt sett
4. Hur ser ert hållbarhetsarbete ut?
Har ni gjort några förändringar i ert arbete under 2019?
Kommentera gärna
Övrigt
Något annat som du tycker är viktigt att lyfta fram?
Diskussionsfrågor - workshop
Du som kommer redan dagen innan och deltar i vår workshop kan här skriva ned de frågeställningar som du önskar diskutera i grupperna. Vi väljer ut de mest populära frågorna och delger de innan mötet.
 
 
Mötesplats
Namn
E-postadress
 
Skicka svaren
Lämna dina kommentarer senast 21 januari.
Tack för ditt engagemang!


Varma hälsningar
Jimmy & Elin