Teamarbete minskade sjukskrivningstal
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Ökning av antalet behandlingar för psykisk ohälsa och långvarig smärta
 
Efter en nedgång under 2017 har nu antalet rapporterade behandlingar för psykisk ohälsa och smärta ökat i regionerna. Det visar regionernas rapportering för 2018.
- Samtidigt bedömer vi att det förekommer en underrapportering, vilket skulle tyda på att det faktiska antalet behandlingar är högre, säger Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef på avdelningen vård och omsorg på SKL.

Till nyheten
Helén Lundkvist Nymansson, SKL
 
Teamet på Närhälsan Tjörn, bakre raden från vänster, Helene Josefsson, Elisabeth Flink, Ludwig Forsberg. Främre raden från vänster: Britta Abenius, Henrik Tomasic och Ida Segerbo Ahl.
Teamarbete minskade sjukskrivningstalen på Tjörn
 
Genom att värdera nytta och risk med sjukskrivning, erbjuda förebyggande behandlingsinsatser och lyfta fram arbete som en friskfaktor har vårdcentralen Närhälsan på Tjörn lyckats undvika onödiga sjukskrivningar.
– Vi såg att vi hade väldigt mycket sjukskrivningar och att de tog en orimligt stor del av de läkartider vi hade. Det var ett stort problem, och det ville vi förändra, säger Ida Segerbo Ahl, rehabiliteringskoordinator på Närhälsan Tjörn.

Till nyheten
 
Åtgärder för bättre samverkan mellan vården och Försäkringskassan
 
Färre onödiga kompletteringar av sjukintyg och ett utvecklat försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Det är några förväntade effekter av olika åtgärder som görs för att förbättra samarbetet och dialogen mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.
- Vi har en gemensam syn på hur vi ska arbeta framåt. Det handlar dels om ett löpande samarbete kring intyg och försäkringsmedicin, dels om begreppen, som vi idag använder olika inom sjukskrivningsprocessen, säger Ulrika Havossar, Försäkringsdirektör och chef avdelningen för sjukförsäkring vid Försäkringskassan.

Till nyheten
Ulrika Havossar, Försäkringskassan
 
Ny lag om koordineringsinsatser
 
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2020 att en ny lag om kooridneringsinsatser ska börja gälla från och med 1 februari 2020. Lagen innebär en skyldighet för regionerna att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter.

Läs mer hos regeringen
Försäkringskassans föreskrifter för FMU klara
 
Försäkringskassan har tagit fram en föreskrift med kompletterande bestämmelser till förordningen om försäkringsmedicinska utredningar. Föreskrifterna berör ersättning till regionerna och gäller från den 1 november.

Läs mer
 
Mötescirkel för goda möten i rehabiliteringsprocessen
 
Ibland behöver flera aktörer samarbeta för att lyckas med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Med hjälp av mötescirkeln kan deltagarna få till en bra struktur för tydliga och trygga möten. Mötescirkeln har utvecklats som hjälp för effektiva och goda rehabmöten av Region Skåne tillsammans med Region Norrbotten och SKL i projektet Samverkan för minskad sjukskrivning.

Till nyheten
 
I nyhetsbrevet tar vi upp aktuella nyheter, forskning, metoder och arbetssätt inom sjukskrivning och rehabilitering inom landsting och regioner. SKL:s kontaktpersoner inom området är Cecilia Alfvén och Anne-Marie Norén. Läs mer om SKL:s arbete inom sjukskrivning och rehabilitering.